Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 05 - 4 februari 2015

7 – 8 februari VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
woensdag 11 februari: OL.V Van Lourdes.
zaterdag 14 februari: H. H. Cyrillus en Methodius, patroonheiligen van Europa.

"ZIJ WAREN ALS SCHAPEN ZONDER HERDER"

Marcus toont ons in het verhaal van de genezing van de schoonmoeder van Petrus het verband tussen het genezend optreden van Jezus en de opwekking van het geloof. De verkondiging van het Woord Gods is ook vandaag maar geloofwaardig – geloof wekkend – als die gepaard gaat met de zorg voor zieken, gekwetsten, uitgestotenen en armen. Opstaan en dienen … daartoe zijn de volgelingen van Jezus, zowel mannen als vrouwen, geroepen.

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u jgt Lichtmisviering

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een hoogdag in ons ziekenhuis

LEVENDE ZIEKENHUISPASTORAAL

Zondag 25 januari was een ware hoogdag voor het Sint-Dimpnaziekenhuis. De nieuwe stille ruimte die reeds enkele maanden in gebruik genomen was, werd officieel ingewijd door onze bisschop Johan Bonny. Deze inzegening vond plaats tijdens een eucharistieviering die voorgegaan werd door de bisschop en opgeluisterd door het vocaal ensemble ‘Arte Cantare’ uit Gentbrugge. De speciale genodigden waren alle vrijwilligers die zich op één of andere manier engageren om de pastorale werking in het ziekenhuis te ondersteunen: vrijwilligers die op zondag communie dragen naar patiënten die dit wensen, vrijwilligers die voor en na (gebed)vieringen met een rolstoel patiënten halen en brengen, priesters en een diaken die mee de pastorale wacht verzorgen en op vraag voorgaan tijdens een ziekenzalving en iedereen die de voorbije drie jaren de muziek heeft verzorgd in één of andere gebedsdienst - waaronder de zangkoren van Sint-Dimpna en Sint-Amands.

Naast al deze vrijwilligers mochten we ook familie, vrienden en andere sympathisanten verwelkomen, evenals tien dappere patiënten die in al hun pijn en lijden het aandurfden om meer dan een uur in hun rolstoel in de zaal te blijven zitten. Echter dankzij de inzet van enkele medewerkers van de technische dienst van het ziekenhuis was het voor alle patiënten mogelijk om de viering te volgen via de TV in hun kamer. Nog eens meer dan 50 patiënten hebben op deze manier deugd beleefd aan de viering. We hebben ons laten vertellen dat op vele diensten door de verpleegkundigen danig heen en weer is gelopen om in alle kamers tijdig de TV op het juiste kanaal af te stemmen.

Het was dan ook een hartverwarmend en zeer deugddoend gebeuren. De eenvoud waarmee de bisschop het verhaal van de mensenvissers wist te vertalen naar het pastorale werk in het ziekenhuis maakte iedereen stil. Ook het zegeningsgebed ter inwijding van de stille ruimte was zeer betekenisvol. Dit gebed zal één dezer dagen opgehangen worden aan de ingang van de stille ruimte zodat eenieder die even wil verpozen bij het kruis of het Mariabeeld dit zal kunnen lezen.

Op het einde van de viering werden ook wij getekend door Gods zegen en ontvingen we van de bisschop een kruisje op ons voorhoofd. Een zeer waardevol en pakkend moment dat ons sterkt om ons werk en onze roeping nog verder uit te bouwen naar Jezus’ voorbeeld.

Na de viering was er bij een drankje en een hapje dan tijd om in een gezellige en gemoedelijke sfeer eenieder te bedanken die deze hoogdag had mogelijk gemaakt. Natuurlijk werd onze bisschop hierbij niet vergeten en kreeg hij nog een geschenkje aangeboden. En wanneer er in Geel een dergelijke  hartverwarmende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, wat past dan beter dan Geelse hartjes?

En of het hartverwarmend was! Er waren nadien enkele patiënten die vroegen of een dergelijke viering niet iedere zondag mogelijk was. Ik denk eerlijk gezegd dat dit niet te rijmen valt met de agenda van de bisschop. En bovendien hebben we er zoveel deugd aan gehad dat de herinnering aan deze fijne dag wellicht nog lang een bron van kracht zal zijn in alles wat er verder ons pad nog moge kruisen. Dat deze Kracht ook voor jou voelbaar mag zijn telkens wanneer je onze ‘heilige plek’ in het ziekenhuis komt opzoeken.

Van harte welkom allemaal!

Hilde en Griet – pastorale dienst van A.Z. Sint-Dimpna


DIOCESANE LOURDESBEDEVAARTEN

Ook in 2015 zijn er vanuit ons bisdom 2 Diocesane Lourdesbedevaarten.

U kan bij ons aansluiten individueel of in groep.
De voornaamste eigen liturgische vieringen staan in het teken van het jaarthema van Lourdes: “Lourdes, de vreugde van de zending” en voor verdere inlichtingen kan je ook hier in Geel terecht bij Marie-Josee T’Syen, Kanunnikenblok 14 op 014/58 02 26  (vanaf 18.00 u.) of 0472/22 25 81.

Je kan ons ook vinden op info@dba-lourdes.org, www.dba-lourdes.org


SAIO-WANDELING SRI LANKA

Volgende zondag zet de SAIO-school weer zijn (haar) beste beentje(s) voor om een goed doel kansen te geven. Reeds enkele jaren wandelt deze school “voor anderen” en dit jaar kozen zij voor een project in Sri Lanka: de Pure Heart Welfare foundation. Deze stichting wil de armste mensen helpen, zodat de ouderen een beter leven krijgen en de kinderen hun kansen in de maatschappij kunnen vergroten. Door de natuurramp van 2004 hebben veel mensen daar álles verloren en daar wil onze school een steentje toe bijdragen. Een Belgische ondersteuningsgroep zorgt ginder voor schoolpakketjes voor de kinderen, Engelse lessen op school, materiaal voor kleuterschooltjes, busvervoer en onderhoudspersoneel voor de scholen.

Nu zondag 8 februari kan je komen wandelen: vertrek en aankomst in de SAIO, de Billemontstraat 77 tussen 12.30 en 15.00 u. en er zijn wandelparcours van 5, van 8 en van 13 km. Na de wandeling is er gelegenheid om gebakjes te verorberen of iets te drinken en … niet-wandelaars kunnen daar op de zelfde plaats en tijd ook al aanstonds mee beginnen.

Een aanrader !


EEN BOON VOOR PASSIE EN MUZIEK
EN DAT OP DE PREEKSTOEL

Katelijne Boon is programmamaakster en presentatrice bij Radio Klara. Elke zaterdagvoormiddag duikt ze in “De liefhebber” samen met een centrale gast in zijn of haar platenkast en ook als presentatrice van de Koningin Elisabethwedstrijd is ze stilaan een vaste waarde geworden. Daarnaast is ze een begenadigd sopraan en neemt ze regelmatig deel aan allerhande koorprojecten. 

In 2012 was Katelijne Boon in Herentals te gast op “De preekstoel”, waar ze getuigde hoe muziek, en dan vooral de religieuze klassieke muziek, ook in haar geloofsbeleving een belangrijke rol speelt.  Op zondag 22 maart om 15.00 u. is er in de Begijnhofkerk van Herentals weer zo’n ontmoeting. Dit keer krijgt Katelijne Boon ruim de tijd om te praten over de muziek die doorheen de geschiedenis werd gecomponeerd naar aanleiding van het passieverhaal  en het feest van Pasen.

De toegangsprijs bedraagt 8,- euro en is direct aan de kassa te betalen (geen voorverkoop). Meer info op www.heiligehuisjes.be.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        

Externe Links