Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 04 - 28 januari 2015

31 januari – 1 februari VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
maandag 2 februari: Maria Lichtmis (zie onder) Heel wat parochies vieren dit op zondag
vrijdag 6 februari: H. Amandus (patroonheilige van onze centrumparochie)

"HIJ ONDERWEES HEN MET GEZAG"

In het evangelie van deze zondag stelt een “onreine geest” de vraag aan Jezus. Misschien komt die vraag ook wel eens op bij ons … of beter: zouden wij die vraag niet elke dag opnieuw moeten stellen? En dan kijken wat het doet met ons leven, met onze manier van leven. Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik wil weten, wie je bent.

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u jgt Stanske Lievens; Van Roey Simonne

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

OLV-Lichtmis, oud of nieuw ???

EEN OUD LENTEFEEST
"Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm." Deze uitdrukking doet de ouderen onder ons ongetwijfeld denken aan het feest van Maria - Lichtmis. Met dit kerkelijk feest waar we de opdracht van de Heer in de tempel vieren, worden traditioneel pannenkoeken gegeten. Vanwaar deze traditie net komt is moeilijk uit te vissen, maar wat we wel weten is dat van oorsprong Lichtmis een Keltisch feest is met lente en vruchtbaarheid als centrale thema's. Met Lichtmis wordt de terugkeer van het licht gevierd: de donkerste dagen zijn voorbij en de lente staat bijna weer voor de deur. De ronde, goudkleurige pannenkoeken symboliseren de zon. Het steeds sterker wordende licht werd gevierd met grote vreugdevuren. De Ieren vieren dit nog steeds onder de naam 'Saint Birgid's Day'. Lichtmis wordt ook beschouwd als een dag van voorspoed. Zo zou het geluk brengen om met je rechterhand een pannenkoek omhoog te gooien terwijl je met je linkerhand iets van goud vasthoudt. Wat vaststaat is dat er op die dag, in de meeste Europese landen, al van oudsher pannenkoeken worden gebakken.

OPDRACHT VAN DE HEER
Maar hoe zit het dan weer met onze christelijke traditie. Naar analogie met de traditie in de oude Kerk van Jeruzalem herdenken wij op deze dag hoe Jezus, zoals de Joodse wet dat voorschrijft, veertig dagen na zijn geboorte in de tempel aan God wordt opgedragen. Net als de Openbaring des Heren (Driekoningen) en het Doopsel van Jezus in de Jordaan, viert dit feest een aspect van de veelvormige openbaring des Heren: bij zijn opdracht wordt het kind van Maria door Simeon in de tempel erkend als ‘het Heil dat God heeft bereid voor de volkeren en als een Licht dat voor de heidenen straalt’. Daarom is deze dag allereerst een feest des Heren – in de traditie van de Oosterse Kerken spreekt men van ‘Ontmoeting van de Heer’ – en eigenlijk pas daarna ook van een Mariafeest. De benaming ‘Maria Lichtmis’ herinnert aan de kaarsenprocessie als een hulde aan Maria. De liturgie van deze dag ziet die processie eerder als de opgang naar het huis van God, waar wij de Heer ontmoeten bij het breken van het brood in afwachting van zijn wederkomst in heerlijkheid.

LICHTMIS IN ONZE PAROCHIES
Met Maria Lichtmis nodigen heel wat parochies de dopelingen van het laatste jaar uit voor een viering met kinderzegen. Het is een mooie gelegenheid om nog eens contact te hebben met de ouders van de dopelingen.
Langs deze weg willen we dan ook vandaag van de gelegenheid gebruik maken om onze doopcatechisten te bedanken voor hun inzet. Tientallen en tientallen dopelingen werden in de loop van dit jaar in de 12 Geelse parochies voorbereid en dat is een mooie pastorale zorg … Moeders voor moeders ???


BROEDERLIJK DELEN
Enkele mensen trokken reeds naar Oostmalle, om samen met ons bisdom de actie Broederlijk Delen voor te bereiden. Met Aswoensdag kondigt zich reeds een mooie avond aan rond de actie PERU en Els Verheyen heeft ons beloofd, dat ze een flink aanbod zal voorzien in de parochiezaal van St.-Amands na de federale Aswoensdagviering in de St.-Amandskerk. Hou de datum van 18 februari dus alvast maar vrij in je agenda!


OBERON IN GEEL BEL
De kerkraad van Bel organiseert samen met Oberon op zondag 8 februari een aperitiefconcert in de mooie gezellige kerk van Bel.
Oberon is een groepje van een vijftal enthousiaste jonge mensen uit het Gentse met uitlopers in de Kempen.
Op zondag 8 februari om 10.30 u. tot 12.00 u. brengen zij muziek van Gouvy (1819-1898), Piazolla (1921-1992), maar ook eigen werk, nl. van Nicolas De Cock, een van de violisten.
Kaarten aan 13,- euro kan je bekomen bij het C.C. De Werft 014 / 56 66 66
Een drankje en een nababbel in de kerk is inbegrepen.


DAVIDSFONDS ACADEMIE
Ook het Davidsfonds staat voor een nieuw initiatief. …
Professor Mark Van den Wijngaert komt naar Geel om ons – als strateeg, als geleerde, als deskundige, als mens – het leven te beschrijven tijdens de Duitse van ’40-‘45…
Wij reizen om te leren! Wie echter geen zin heeft om lange trips te maken, kan vanaf 26 februari ook in het Geelse Wijnhuis terecht om iets bij te leren. Professor Mark Van den Wijngaert vertelt gedurende vier donderdagnamiddagen over het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het lessenpakket wordt afgerond met een facultatief bezoek aan het fort van Breendonk op 26 maart.
Zeventig jaar geleden kwam er officieel een ein aan de Tweede Wereldoorlog. Er vielen 50 tot 70 miljoen doden en twee derde van de slachtoffers waren burgers. Overal heersten onzekerheid, angst en wantrouwen.
Hoe werd ons land bestuurd door de Duitsers? Welke rol speelde de krijgsgevangen Leopold III? Hoe zag het sociaaleconomische leven van de bevolking eruit? Mark Van den Wijngaert vertelt onomwonden het hele verhaal op vier donderdagnamiddagen van 14.00 tot 16.00 u. in het Wijnhuis (Stationsstraat 56).
De eerste sessie start op 26 februari en loopt door op 5, 12 en 19 maart. Het bezoek aan het fort van Breendonk is voorzien op donderdag 26 maart om 14.00 u.
Deelnemen aan deze cursus van Davidsfonds Academie kost 55,- euro (49;- euro voor Davidsfondsleden). In dat bedrag zijn koffie en de syllabus inbegrepen. Voor het bezoek aan het fort moet je nog 9 euro extra neertellen.
Inschrijven kan bij Davidsfonds Academie Leuven (tel. 016/31 06 70).
Voor meer info kan je terecht bij Jeannine Geukens (tel. 014/72 02 85).

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
         

Externe Links