Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 02 - 14 januari 2015

17 – 18 januari TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
dinsdag 20 januari: St.-Sebastiaan (patroon van de schuttersgilden).

"JEZUS EN ZIJN EERSTE LEERLINGEN"


Het Johannesevangelie begint met een vraag van Jezus.
Jezus is niet begonnen met een oproep,
hij hield geen toespraak,
hij gaf geen vermaningen.
Hij vroeg wel aan twee mannen, die hij achter zich aan zag,
of ze iets zochten.
Ze wilden weten waar hij woonde.
Hij gaf zijn adres niet.
Hij zei gewoon: kom maar kijken.

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u Arthur Geukens

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

De vreugde van het evangelie (3 en slot)

Voor ik aan het echte derde deel begin moet ik nog even  iets kwijt over actuele berichtgeving. Paus Franciscus bezocht het Europees parlement met  voor- en tegenstanders van dit bezoek.. Moet een religieus leider dit Parlement bezoeken? Mag/moet een religieus leider het Parlement toespreken? Misschien vinden we een antwoord in zijn exhortatie (en in het vorige artikel). De paus schrijft dus heel actueel over het hier en nu en zet dit om in daden.

In deel III van het vierde hoofdstuk schrijft de paus over het algemeen welzijn en de sociale vrede. Twee eigentijdse en zeer belangrijke thema's waar we niet naast kunnen. Trouwens in  het Evangelie wordt heel veel geschreven over liefde , vreugde en vrede.

We kunnen niet over "vrede" spreken als het alleen maar gaat over " het afwezig" zijn van oorlog. Wij allen bouwen aan een gemeenschap van mensen die in rechtvaardigheid en broederlijkheid in vrede samen leven. Paus Franciscus geeft vier pijlers mee die ons op weg helpen om  dit gemeenschappelijk  project te realiseren.

Het eerste principe stelt ons in staat om aan iets waardevols  te werken. We werken niet tegen de tijd, het moet niet morgen af zijn, we kunnen er langer aan werken, we moeten er blijvend aan werken... "Ruimte" krijgt een specifieke betekenis. ( § 223) ... Eén van de zonden in het sociaal politiek handelen bestaat er soms in de ruimtes van macht te bevoorrechten in plaats van de veranderingsprocessen in de tijd"... Als we prioriteit geven aan de tijd op de ruimte hebben we meer kans dat processen die we op gang zetten slagen. Dit dan zonder onrust en zonder opjagen,( § 223)  maar vanuit een heldere overtuiging en met vastberadenheid".

Conflicten kunnen niet ontkend noch verstopt worden. Aan het oplossen van conflicten dient gewerkt te worden. Conflicten  brengen verschillen naar boven. Verschillen in meningen, verschillen in visies, verschillen in handelen ...Verschillen mogen er zijn. De vraag is wel, hoe belangrijk zijn verschillen. Brengen ze ons vooruit? Brengen ze mensen dichter bij elkaar ? Kunnen we vanuit de verschillen respect en waardering opbrengen voor de ander? (§227) ..."  Men is bereid het conflict uit te houden, het op te lossen en het om te vormen tot een schakel in een nieuw proces. Gelukkig die vrede brengen..." (§231) "... De werkelijkheid is er gewoon, het idee ontwikkelt zich". Een gezegde waar we niet naast kunnen. We kunnen allerlei ideeën hebben over hoe een samenleving er zou moeten uitzien, we kunnen daar gematigd in zijn of fundamentalistisch, we kunnen cultuur en geschiedenis een plaats geven of niet- de realiteit en positie van mensen is er nu eenmaal. De dialoog tussen beide zullen we permanent moeten tot stand brengen om te vermijden dat idee en werkelijkheid van elkaar gescheiden worden.

Er bestaat ook een spanning tussen de globalisering en het lokale. Ook hier kan je uitersten hebben die erg ver uit elkaar liggen - meningen  waarbij meer aandacht besteed wordt aan het gelijk halen dan het zoeken naar gemeenschappelijkheid. Is het mogelijk om vanuit het evangelie alleen maar te spreken over "ik", “onze” regio, “ons” ... Wie zijn de anderen op onze planeet - hebben zij rechten? Zijn bezit en grondstoffen gelijk verdeeld? .. We zeggen : het geheel is meer dan de som van de delen. Dit in praktijk omzetten is een opdracht. (§237) ..."Het evangelie draagt in zich een criterium van totaliteit die haar eigen is. Het houdt niet op Goed Nieuws te zijn zolang het  nog niet verkondigd wordt aan allen, vrucht draagt en genezing brengt in alle dimensies van de mens; zolang het niet alle volkeren verzamelt aan de tafel van het Koninkrijk. "

Als laatste punt wil ik het even hebben over een bloemlezing van "Bekoringen van al wie in de  pastoraal werkzaam zijn".( § 76 tot en met § 109) De paus bedoelt hier  iedereen die in de pastoraal actief is, niet enkel de "gewijde  mannen en vrouwen".   De paus is, zoals in heel de tekst, vrij duidelijk. Het kan niet anders dan dat we nadenken over wie we zijn als actieve christen en als beoefenaar van een functie in de kerk. Het maakt geen verschil of we nu catechist zijn of priester. Ik geef gewoon enkele begrippen uit de tekst, ze zeggen op zich al genoeg: persoonlijke vrijheid en ontspanning - inzet voor de wereld en hartstocht voor het evangelie - scepticisme  en een zeker cynisme vanuit de media -  verwerven van en vastklampen aan economische zekerheiden - de beleving van opdrachten en taken - het grijze pragmatisme van het dagelijks leven van de Kerk - zakenmentaliteit, overladen met management, statistieken, plannen en evaluaties waarbij de primaire begunstigde niet Gods volk is maar de Kerk als instituut...Uiteraard zijn er ook positieve uitdagingen voor de Kerk ( § 102 - § 109).

Het was boeiend om dit alles te lezen en er over te reflecteren. Het inspireert me zeker voor mijn werkzaamheden in de pastoraal met name de parochie en de federatie.

Chris Geens


TOONTJE IN GEEL BEL

Zondag 18 januari om 10.00 u. viert de Geelse parochie Bel haar hoogfeest van het jaar.

Dan vieren ze TOONTJE en dat doen ze met een uitgebreid zangkoor en zelfs met Alpenhoorns uit verre streken. Antonius ter ere worden heel wat offergaven aangeboden, die na de viering per opbod worden verkocht aan échte BELGISCHE FRANKEN VAN WELEER.

Er worden ook weer heel wat dieren verwacht op het kerkplein. Zij zullen gezegend worden door de voorganger van dienst. Als je er honger van krijgt, kan dat ter plekke opgelost worden. Men zorgt er voor erwtensoep, friet met stoofvlees of vidé, frikadellen met krieken, pensen met appelmoes en ondertussen speelt ‘Opgeweckt’. Het wordt een sterke aanrader. Zorg dat je dit evenement niet mist. Je zal het je niet beklagen.


BIJBELAVOND 5 BRODEN EN 2 VISSEN DEEL 3
Donderdag  22 januari  komt onze bijbelgroep voor de derde keer samen. Mirjam, de profetes, een zuster van Aäron, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en spelend op de tamboerijn. Mirjam zong het refrein: ‘Zing voor de HEER, want Hij is de Hoogste;  paard en berijder dreef Hij in zee.’ (Ex. 15, 20 - 21) Over de zus van Mozes en Aäron wordt er niet zoveel gesproken, toch willen wij onze volgende bijeenkomst van 5 broden en 2 vissen stilstaan bij deze sterke vrouw. We verwachten alle belangstellenden op donderdag 22 januari van 19.30 tot 21.30u. in de kleine zaal van de parochie in Elsum, naast de kerk. Van harte welkom!


DIOCESANE LOURDESBEDEVAARTEN

Ook in 2015 zijn er vanuit ons bisdom 2 Diocesane Lourdesbedevaarten. Omdat er ook deelnemers zijn uit onze federatie vermelden we alvast de data:

U kan bij ons aansluiten individueel of in groep.

De voornaamste eigen liturgische vieringen staan in het teken van het jaarthema van Lourdes: “Lourdes, de vreugde van de zending” en voor verdere inlichtingen kan je terecht in Hof ter Lo 8 bus 2,  2140 Borgerhout op 03 218 92 21 (vanaf 3 februari op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 u.). Je kan ons ook vinden op info@dba-lourdes.org , www.dba-lourdes.org 


ACW-QUIZ of QUIZ BEWEGING.NET


Op de foto zien wij de winnende ploeg van KWB-Punt, die het opnamen voor onze G-Korfballers.

De jaarlijkse quiz van de Geelse ACW-deeltakken (nu heet dat “BEWEGING.NET”) bracht vlak voor Kerstmis weer het nodige leven in de Geelse brouwerij en vooral geld in de kas voor de Geelse Goede Doelen.

Dit jaar ging de steun naar:

Aan iedereen proficiat en dank !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01    
         

Externe Links