Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 50 - 10 december 2014

13 – 14 december DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

✤ Adventswoord: ZENDING
✤ Campagnewoord: GRONDRECHTEN
COLLECTE WELZIJNSZORG

"MIDDEN ONDER U, STAAT HIJ, DIE GIJ NIET KENT"


Johannes de Doper spreekt over zijn zending. Christenen krijgen bij elke viering een zending mee. Op de derde zondag van de advent worden we opgeroepen, getuige te zijn van het licht. Een oproep die Welzijnszorg deze zondag heel expliciet maakt. Een oproep om je te laten raken, een oproep tot zien, zoals in de eerste zondag, een oproep tot solidariteit in woord en daad. En die oproep gaat heel concreet over rechtdoen en recht verschaffen aan ieder mens. Zijn wij bereid om onze paraplu te delen voor de grondrechten van elke mens?
Dit weekend wordt ook uw bijdrage gevraagd voor de werking van Welzijnszorg. Dankzij uw steun kan Welzijnszorg blijven werken aan een betere wereld. Dankzij uw gift steunen zij ook projecten die kansarmoede de wereld willen uithelpen.
Wij danken u van harte voor uw bijdrage.

17.30 u eucharistieviering

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Adventswake en soep op de stoep

AFSPRAAK 10 DECEMBER OM 19.00 U. IN OOSTERLO
Wij willen iedereen van harte uitnodigen op onze jaarlijkse adventswake die in het teken staat van Welzijnszorg. Biddend en zingend willen wij in het midden van de week even stil houden en nadenken over hoe wij als christenen staan tegenover armoede in onze eigen nabije omgeving. We nodigen u van harte uit om dit samen met ons te doen op woensdag 10 december om 19.00 in de kerk van Oosterlo. Na de viering is er gelegenheid om Welzijnszorg te steunen. Naar jaarlijkse gewoonte kan u na de viering immers een lekkere tas soep proeven, waarbij u tevens een vrije bijdrage kan geven voor Welzijnszorg, "Soep op de stoep", u kent het ondertussen wel. Van harte welkom en wij hopen met velen te zijn.


De vreugde van het evangelie (2)

Enkele weken terug begonnen we met  het bespreken van deze exhortatie van Paus Franciscus. We beloofden nog een vervolg.

Om de draad terug op te pakken: We eindigden het eerste deel met enkele mijmeringen rond de homilie. Het belang van het luisteren naar mensen en  het belang om hun taal te spreken.(§ 158)" ...Als men zich aan de taal van anderen wil aanpassen opdat het Woord hen zou bereiken, dient men veel te luisteren, het leven van mensen te delen en er graag aandacht aan te besteden. Eenvoud en helderheid zijn twee verschillende dingen."

In het vierde  hoofdstuk spreekt de paus over de sociale dimensie van de evangelisatie. Hij besteedt hier, zoals we van hem kunnen verwachten, veel aandacht aan de armen- en minderheidsgroepen en onze houding en de houding van de Kerk tegenover hen.

Paus Franciscus geeft aan dat gelovig leven zeker niet gemakkelijk of individualistisch is. (§ 183)" ...Een echt geloof - dat niet gemakkelijk of individualistisch is - draagt in zich een diep verlangen om de wereld te veranderen, waarden door te geven, iets beters achter te laten na onze doortocht  op aarde." ..." De aarde is ons gemeenschappelijk huis en we zijn allen broeders". Hij geeft ons een duidelijke opdracht mee.

Armen hebben een bijzondere plaats in zijn hart, in zijn woorden en daden. Hij koppelt een betere plaats voor hen aan ons engagement en ons handelen. (§ 187) "... dit veronderstelt dat wij open en aandachtig de noodkreet van de armen beluisteren en er gevolg aan geven". Telkens koppelt hij het "luisteren naar" aan een opdracht. Wij moeten dus luisteren én een antwoord geven op de noodkreet  van mensen, op hun roep naar gerechtigheid. Solidariteit is geen momentopname noch een eenmalige deelname aan een activiteit of project. Het is meer dan een financiële steun  naar aanleiding van Broederlijk Delen, 11.11.11, WZZ, Artsen zonder Grenzen .... Solidariteit vraagt naar een mentaliteit, een houding of een opstelling. Solidariteit gaat om (§ 188)" ... voorrang geven aan het leven van allen op het zich toe- eigenen van de goederen door enkelen". De Kerk heeft in wezen (§198) " ... een voorkeursoptie voor de armen...".

Als we deze thematiek aanraken kan het niet anders dan ook even stil te staan bij de relatie tussen politiek en kerk. Wat zijn de verbanden, verwevenheden tussen kerk en staat?  Wie doet wat? De politiek staat in voor de structurele veranderingen. Het is de politiek die onrechtvaardige, onmenselijke situaties structureel  kan en dient te wijzigen. De Kerk draagt daar toe bij op een directie en indirecte manier. De Kerk stelt hier en nu daden van liefde en solidariteit (direct). Solidariteit wordt concreet zichtbaar. Op indirecte manier  doet de Kerk dit met woorden. Via woorden gesproken en geschreven doen wij aan geloofsvorming, worden wij opgeroepen, wordt er appél op ons gedaan om ons geweten te zuiveren en ons anders te gedragen. (§207) " ... Als de kerkgemeenschap als geheel rustig voortdoet zonder op creatieve wijze bezorgd te zijn en zonder efficiënt samen te werken voor een waardig leven van de armen en de integratie van allen, dan loopt ze het gevaar uiteen te vallen, ook al spreekt ze over sociale thema's en brengt ze kritiek uit op regeringen..."

Verder gaand op het thema kerk en politiek, kerk en maatschappelijke verandering schrijft de paus over het belang van de dialoog. De sociale dialoog als bijdrage aan de vrede. (§238) ...Vandaag moet de Kerk op drie terreinen in het bijzonder de dialoog aangaan in dienst van de totale ontplooiing van de mensen en het bevorderen van het algemeen welzijn: de dialoog met de staten, met de samenleving - en dus ook met de culturen en de wetenschappen- en met de andere gelovigen die deel uitmaken van de katholiek Kerk". Er wordt een duidelijk standpunt ingenomen, geen vrijblijvend gepraat maar een actieve opdracht voor de Kerk.

In deze exhortatie gaat hij uitvoerig in op deze dialoog.

In een volgend en tevens laatste deel wil ik aandacht geven aan wat geschreven wordt over " het algemeen welzijn en de sociale vrede "enerzijds en de aandacht die de Paus heeft voor "allen die in de pastoraal werkzaam zijn".

Chris Geens


KERSTSTALLENTOCHTEN EN KESMIS IN DEN DOENKERE

De Geelse Gidsenbond en Toerisme Geel organiseren ook dit jaar weer verschillende activiteiten rond Kerstmis.
Wij zetten ze voor onze lezers graag op een rij:
 

20 en 27 december : KERSTSTALLENTOCHT
Wij komen tegen 17.00 u. samen aan het Toerismehuis, Waag 1 op de Markt. Met de bus gaat het langs mooi verlichte straten, wijken en  kerststallen en onderweg zijn er op fijne hapjes of drankjes. De heerlijke koffietafel tot slot ontbreekt ook dit jaar niet.
Prijs : 15 euro per persoon, kinderen : 7 euro.

21 en 26 december: KESMIS IN DEN DOENKERE
Wij komen tegen 18.00 u. samen op de parking van de Schrijnwerkerij in de Nieuwstraat en wandelen onder leiding van de herders(gidsen) langs sfeervolle hoekjes, paddekes en straten. Onderweg ook lekkere hapjes en drankjes en aangename vertellingen. De apotheose maken we samen in de Schrijnwerkerij.
Pillamp, stevig schoeisel en fluovestje zijn aan te raden. Prijs : 6 euro bij voorinschrijving en 8 euro de avond zelf.
Vlug beslissen en Inschrijven bij Toerisme Geel op 014/ 56 63 80 – toerisme@geel.be

13 en 14 december : KERSTSPEL EN KERST MARKT
Dit enig spektakel gaat door in een tent op de Havermarkt. Info en toegangskaarten bij Toerisme Geel op 014/ 56 63 80 – toerisme@geel.be

NOG AANRADERS


CADEAUDAGEN VAN DE WERELDWINKEL
Met de feesten in het vooruitzicht en met de drukte van Kerst- en Nieuwjaarsaakopen is het niet slecht, om eens een “bewust” cadeau te kopen.
Oxfam Wereldwinkel Geel
knoopt – om ons van dienst te zijn – aan bij zijn traditie en richt speciale cadeaudagen in in CC de Werft op 12, 13 en 14 december. Deze gaan door op vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 u. en zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 u.  


KERSTVIERINGEN IN GEEL

Op vraag van veel lezers, geven wij nu reeds de uren, waarop in onze Geelse parochie Kerstmis wordt gevierd in 2014:

Kerstavond 24 december

Kerstdag 25 december


HERABONNEREN OP HET PAROCHIEBLAD !!!
Deze week gaat de deur op een kier voor onze abonnees, die nog niet betaalden !!! Als je geen onderbreking wil in je abonnement en zeker de eerste nummer in januari goed wil ontvangen, spoed je dan !!!, doe snel een overschrijving van 35 euro: Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) op BE81 3200 1472 9724 en BBRUBEBB van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) op BE51 8335 3019 2162 en GKCCBEBB van “Parochiefederatie Geel Noord

Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender hoeven te vermelden.

Mogen wij vragen, alles zo vlug mogelijk te regelen ???

Kunnen ze nu geen parochieblad voor heel Geel maken ??? Neen, dat is technisch nog steeds niet mogelijk.


Zondag 28 december
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49      

Externe Links