Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 49 - 3 december 2014

6 – 7 december TWEEDE ZONDAG IN DE ADVENT
maandag 8 december: Maria onbevlekt ontvangen
zaterdag 13 december: H. Lucia (patrones van “het licht” en van de parochie Oosterlo …)

"MAAK DE PADEN VAN DE HEER RECHT !"

Adventswoord: DE GIDS
Campagnewoord: ONDERGEBRUIK

De weg naar Kerstmis, de weg naar het visioen van de nieuwe wereld, is niet recht. Hij moet recht gemaakt worden en we hebben daar vaak een gids voor nodig. Johannes de Doper was zo’n gids. Door zijn woorden en zijn manier van leven, maakte hij mee mogelijk dat Jezus zijn boodschap kon brengen. Zijn wij ook mensen die de weg banen voor rechtvaardigheid, voor een rechtvaardige wereld?

Zijn wij een gids voor mensen die de weg kwijt zijn, die hun rechten niet krijgen omdat de weg ernaar toe te krom en te moeilijk is? Zijn wij een gids met de paraplu in de wirwar van kromme paden?

17.30 u André Van Loy, Anna Dens, Henri Van Loy en Fons Wouters, Rozalieke Taels, Jef, Josephina en Maria Belmans; jgt Jules Vermeulen; Josephina Peeters

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een nieuw woonzorgcentrum in Geel ???

In oktober opende RVT Onze Lieve Vrouw in de Pastoor Van Neylenstraat …

LUDO GIELIS, DE MAN MET ZORG IN ZIJN HART

Zinvolle taken hoeven geen trompetgeschal want worden meestal in stilte gedaan. Als  algemeen directeur van het woonzorgcentrum “Zusterhof ” en woonzorgcentrum  “O.-L.-Vrouw” wil Ludo Gielis niet op het voorplan treden. Nochtans maakt hij het verschil voor veel mensen die wegens ziekte, ouderdom of lichamelijke tekortkomingen niet meer in hun eigen woonst kunnen blijven.

We weten en ervaren dat we langer leven. Dat brengt problemen en specifieke noden met zich mee. De “vergrijzing” is een feit en de vraag naar zorg en opvang in een “tehuis” neemt enorm toe.

In Vlaanderen evolueerde de naam voor zulke dienstverlening van “oude mannenhuis” over “rustoord en bejaardenhuis” naar de huidige term “woonzorgcentrum”.  Ook de dienstverlening zelf kreeg een heel andere dimensie. Er wordt uitdrukkelijk geijverd om levenskwaliteit, comfort, huiselijkheid en gezelligheid te bieden aan de bewoners.

In het centrum van Geel hebben we vier woonzorgcentra, plus “ Huis Perrekes” in Oosterlo. In  zusterhof Hadschot en O.-L.-Vrouw is Ludo Gielis de drijvende motor om er de vereiste zorg te bieden aan mensen waarbij thuisverpleging en thuishulp niet meer volstaan. Wie is die directeur; die man met zorg in zijn hart?

Ludo Gielis werd geboren in Heist-op-den-Berg en liep er school in het H.- Hartcollege. Zijn grootmoeder verbleef na een ongeval een tijd in een revalidatiecentrum. Dat gaf kleinzoon Ludo een duw in de rug om zijn leven spontaan in de richting “zorg” te drijven. Immers, daar zag en voelde hij voor het eerst echt de nood van lijdende mensen! Zo kwam hij in die zorgwereld terecht.  Het was voor Ludo evident dat hij na zijn collegejaren in de verpleegschool in Lier ging studeren. Daarna volgde hij ziekenhuiswetenschappen aan de universiteit te Leuven. Na twee tussenstappen, namelijk  in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden (1991 -1994) en in Wiekevorst (1994 – 2001) werd hij benoemd  tot algemeen directeur in Geel. Van bij zijn aantreden had Ludo de bedoeling de instellingen die hij onder zijn hoede kreeg uit te bouwen en te fuseren. Het vroegere rusthuis in de Gerststraat, opgericht door en voor de zusters Annonciaden van Huldenberg, werd afgebroken.  Er kwam een totaal nieuw en groter woonzorgcentrum. Op de plaats die in Geel gekend was als het moederhuis, verrees een paar jaar later  het woonzorgcentrum O-.L.-Vrouw. Deze twee vestigingen bieden  een zeer eigentijdse vorm van wonen voor zorgbehoevende ouderen.  Ludo legde het accent op kleinschaligheid. De ruimten zijn ontworpen voor kleine leefgroepen. Geen grote, kille refters, geen lange rechte gangen, die doen denken aan een ziekenhuis. Nee, hij opteerde voor kleurrijke gangen en kamers waar planten en versieringen een meer huiselijk gevoel geven. Hij wil voor de mensen zo dicht mogelijk hun thuissituatie benaderen.  Dat vraagt uiteraard meer dan medische zorg. Het gaat over de benadering van het totale mens-zijn met persoonlijk contact, aandacht  en hulpverlening voor elk individu.  De bewoners genieten, in de mate van hun eigen mogelijkheden, van de vrijheid om te leven zoals vroeger.  Zij krijgen de gelegenheid om, zo nodig onder begeleiding, een wandeling te maken, met of zonder rolwagen. Nu en dan worden acteurs en zangers gevraagd om voor de bewoners in de cafetaria sketches op te voeren of liedjes te brengen uit de oude doos, waarvan de mensen enorm genieten door de herkenning.

Elk jaar worden ook vakantiemogelijkheden aangeboden. Bijvoorbeeld een verblijf aan zee.  Voor de liefhebbers staat zelfs zwemmen tussen het aanbod!  In de namiddagen is de familie welkom. Zo blijft het contact met geliefden levendig en wordt er samen gegeten of gedronken in de gelagzaal. Zo blijft door praten en samen ontspannen de zo nodige familieband hecht en warm.  Er wordt de mensen die dat willen ook de kans geboden om op een serene manier hun geloof te beleven door  regelmatig eucharistie te vieren. Eenmaal per jaar is er een boeteviering. Ook kunnen de bewoners in een gezamenlijke viering, persoonlijk de ziekenzalving ontvangen.

Ludo laat zich blijvend inspireren door de filosoof Levinas die schreef : “Als je in het gelaat van een kwetsbare mens kijkt dan hoor en zie je de vraag:  mag ik er zijn?  Wil je van mij houden? Ik heb je nodig, wil je mij helpen?”  Een directeur kan dat niet alleen waarmaken. Gelukkig kan Ludo rekenen op veel helpende handen die persoonlijke zorg en genegenheid geven aan de bewoners. En dit alle dagen, ook op  zon- en feestdagen, met volle overgave en gedrevenheid.

Door  de vergrijzing  nemen mensennoden in hoge mate toe. Er heerst een dringend tekort aan zinvolle en menswaardige vormen van opvang,  zoals in een dagcentrum, kort verblijf en crisisopvang.  Ludo hoopt dan ook vurig dat de nieuwe regering  niet denkt aan besparen op  “mensenzorg “. maar dat er in tegendeel méér middelen beschikbaar zullen gesteld worden voor thuiszorg en thuisverpleging, zodat zieken, gehandicapten  en ouderen in hun eigen woonst van een zo aangenaam mogelijk  leven kunnen en mogen genieten. In hun eigen omgeving, met hun eigen spulletjes om zich heen, met vriendelijke en hulpvaardige bezoekers en helende verpleegkundigen zodat zij zich tot hun laatste afscheid omringd en geliefd voelen.

Neem een gekwetste op in je hart
Draag een zieke op handen
Laat de oudere rusten op mulle grond van liefde en genegenheid
Tover een glimlach rond hun mond
J.S.


WELZIJNSZORG IN DE LITURGIE

Adventswake en Soep op de stoep op 10 december 19.00 in de kerk van Oosterlo
Alle lezers van ons blad, en allen die het horen willen, willen wij van harte uitnodigen op onze jaarlijkse adventswake die in het teken staat van Welzijnszorg. Biddend en zingend willen wij in het midden van de week even stil houden en nadenken over hoe wij als christenen staan tegenover armoede in onze eigen nabije omgeving. We nodigen u van harte uit om dit samen met ons te doen op woensdag 10 december om 19.00 in de kerk van Oosterlo. Na de viering is er gelegenheid om Welzijnszorg te steunen. Naar jaarlijkse gewoonte kan u na de viering immers een lekkere tas soep nuttigen, waarbij u tevens een vrije bijdrage kan geven voor Welzijnszorg, "Soep op de stoep", u kent het ondertussen wel.
Van harte welkom, we hopen met velen te zijn


VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN op DONDERDAG 11 DECEMBER
Heb jij zin om te delen in onze tevredenheid na de eerste bijbelavond, kom dan op 11 december om 19.30 u. naar de tweede uitgave. Deze keer gaat het om Martha en Maria. Twee sterke vrouwen uit de tijd van Jezus worden geactualiseerd. Je bent van harte welkom, ook als je er de eerste keer niet bij was. We verwachten u dus in de kleine parochiezaal van Elsum (aan de kerk) en beginnen om 19.30 u. We eindigen ten laatste om 21.30 u. Mocht u komen, graag een seintje aan Dirk op 0485 / 308 219 of dirkvandenbroeck2@gmail.com

"We zaten er met een goeie groep. Aanvankelijk was het afwachten, maar stilaan kwam er een levendig gesprek op gang. Elisabeth, de sterke vrouw uit het verre verleden, heeft ons hoop en moed gegeven om in deze chaotische tijd te blijven geloven. We hebben ervan genoten!" (een kleine getuigenis van een deelnemer)


HERABONNEREN OP HET PAROCHIEBLAD !!!
Wij zijn al in december. De parochies moeten hun abonnementen afrekenen. Als je toch geen onderbreking wil in je abonnement en zeker de eerste nummer in januari goed wil ontvangen, dan mozeten wij je gegevens hebben. Was het je ontgaan, onderneem dan snel een overschrijving: Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 35,- euro storten op BE81 3200 1472 9724 en BBRUBEBB van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 35,- euro over op BE51 8335 3019 2162 en GKCCBEBB van “Parochiefederatie Geel Noord

Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender hoeven te vermelden. Mogen wij vragen, alles zo vlug mogelijk te regelen ???
Kunnen ze nu geen parochieblad voor heel Geel maken ??? Neen, dat is technisch nog steeds niet mogelijk.


Zondag 28 december
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48        

Externe Links