Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 48 - 26 november 2014

29 – 30 novemer EERSTE ZONDAG IN DE ADVENT

maandag 1 december: H. Eligius (Elooi) (patroonheilige van de metaalbewerkers).
donderdag 4 december: H. Barbara (patroonheilige van de gevaarlijke beroepen) (werd in 1969 uit de heiligenkalender geschrapt maar niet uit de agenda van politie, brandweer …)
zaterdag 6 december: H. … (langs de schouw en met een gekleurde helper)

"WEES WAAKZAAM VOOR DE KOMST"


Niet afwachten, maar iets doen
want Hij heeft het beheer van ZIJN HUIS aan ons overgelaten.
Dat huis van Hem is een echte thuis.
Échte naastenliefde begint bij onszelf
en zo kunnen wij een huis zijn voor een ander
op een respectvolle en authentieke manier,
die aan de ander kansen geeft om te groeien.
(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u Jgt Jeanne Boeckx, erna Geudens , Frans Dens; Van Roey Simonne

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Advent 214 wij vragen aandacht voor Welzijnszorg

IEDEREEN BESCHERMD TEGEN ARMOEDE?
België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen beschouwt zichzelf als een Europese top-regio. Toch leven meer dan 1.6 miljoen mensen hier in armoede, ongeveer 15% van de bevolking. Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land. Hoe is dat mogelijk? Zijn we dan niet allemaal beschermd door de sociale zekerheid en andere vormen van sociale bescherming? Blijkbaar niet. Welzijnszorg vindt dat iedereen in ons land recht heeft op een goede sociale bescherming. Dat wil zeggen dat iedereen beschermd moet zijn tegen sociale risico’s zoals ziekte of je werk verliezen. Wie arm is, is onvoldoende beschermd tegen allerlei risico’s, vindt geen toegang tot de nodige diensten en voorzieningen om zijn sociale rechten te laten gelden. In de praktijk leeft 1,6 miljoen mensen in ons land in een situatie van sociale onderbescherming. Welzijnszorg gaat dit jaar met de campagne ‘Iedereen beschermd tegen armoede?’ naar de kern van de armoedeproblematiek en geeft sociale uitsluiting geen kans. Welzijnszorg vraagt dit jaar dat iedereen in België een inkomen krijgt dat boven de armoedegrens ligt, dat de rechten voor mensen die hulp nodig hebben automatisch worden toegekend aan iedereen die er recht op heeft en als derde eis een kwaliteitsvolle dienstverlening bij de overheid voor iedereen die het nodig heeft.
Ook in onze parochies in Geel willen wij aandacht besteden aan Welzijnszorg! Her en der zijn er acties waar men aan deel kan nemen. In de liturgie zullen we tijdens de vieringen van de adventszondagen de nodige aandacht besteden aan de problematiek van de armoede met dit jaar als symbool de paraplu. Elke week vind je in het parochieblad een kort artikeltje over het weekthema in de liturgie. In verschillende parochies zal ook iemand van Min komen getuigen over armoede bij ons in Geel
We nodigen zoveel mogelijk mensen uit om de petitie van Welzijnszorg te ondertekenen die je zal vinden in de kerk of op andere plaatsen! Zo steun je ook de politieke eisen van Welzijnszorg.
Welzijnszorg vraagt ook uw financiële steun. Deze kan overgemaakt worden op hun rekeningnummer BE21 0000 0000 0303 of via de omhaling in de kerk op de derde zondag van de advent.
Laat ons samen vechten tegen armoede, geen ver-van-ons-bedshow, maar ook hier in onze eigen stad. Wij wensen u een deugddoende advent toe.


1STE ZONDAG VAN DE ADVENT: WELZIJNSZORG IN DE LITURGIE
✤ Adventswoord: WEES WAAKZAAM
✤ Campagnewoord: ONDERBESCHERMING
Op weg naar Kerstmis worden wij opgeroepen om waakzaam te zijn en actief te wachten op de komst van de Heer. Waakzaam zijn is kijken, uitkijken naar, is zien. Zijn wij nog voldoende waakzaam voor wie niet meer wordt gezien, niet meer meetelt, onvoldoende beschermd is? Of krijgen we maar oog voor onderbescherming als we er zelf mee te maken krijgen? Houden wij onze paraplu bij de hand voor de mensen zonder paraplu?
Welzijnszorg! Omdat armoede een onrecht is!


REMEMBRANCE CONCERT “WO I” IN DE SINT-DIMPNAKERK
Toen wij op 11 november de St.-Dimpnakerk nog maar binnen kwamen, werden we al direct ondergedompeld in een speciale sfeer : The Wallace Pipe Band dreunde door de prachtige gewelven van onze kerk.
In de voormiddag had ik op TV de Last Post horen blazen aan de Menenpoort maar wat dirigent Jef Verheyden met The Last Post Intrada bracht greep ons direct naar de keel.
In één lange raid werden we overspoeld door The Great War Remembrance Choir (Villa Cantando o.l.v. de Geelse An Alen, Capriccio, Couleur Vocale, De Vedel) De koren gebruikten dankbaar de goede akoestiek van het kerkgebouw om hemelse klanken op de toehoorders los te laten. Bist du bei mir van Bach en gezongen door Els Germonpré ontroerde de massa.
De krachtige stem van Alex Martens moest het soms afleggen tegen de (te) krachtige tonen van de Centrumharmonie, maar bij het gedicht De Trein kwamen de herinneringen - weliswaar van de oorlog ’40-’45 - weer boven : vader die opgepakt werd – voor wat, waarheen – niemand wist iets maar alle moeders rond Sas VII bleven achter in bange ellende. “God, laat de trein terug komen”
Agnus Dei en Benedictus – Sanctus werd zo teder gebracht door Harmonie en Koren zoals ik het nog nooit eerder hoorde.
It’s a long way to Tipperary bracht ons terug in een vrolijke stemming op deze onvergetelijke avond.
Een drievoudige staande ovatie was de waardering die dirigent Jef Verheyden te beurt viel. Hij met zijn muzikanten, het massakoor, de Wallace Pipe Band, Alex, de solisten, … zij verdienden onze grote waardering. ’n Dikke pluim op de hoed van regiseur Ief Dams en zeker ook voor de talrijke vrijwilligers die zich uit de naad hebben gewerkt.
“Een grote eer voor Geel” om dit te kunnen brengen !
Intussen (14 november) zullen de muzikanten Turnhout ingepakt hebben en zal men ook daar moeten bekennen dat Geel met de Centrumharmonie en medewerkers zeker niet moet onderdoen voor grootsteden.
En waar begon het allemaal ? Bij de Kempense Klaprozen (leerkrachten Herman Sterckx , Hans Geerts en historicus Gorik Goris en hun studenten, die jaren samen met “K-erf” hebben gewerkt aan dit educatief project.
Dikke proficiat !! en NU OP ……………..naar de tentoonstelling in de Halle. Die loopt zeker nog tot volgende zondag !!!
FVL


KERSTCONCERT IN DE KERK VAN ZAMMEL
Kerkraden en het Parochieteam Zammel – Oosterlo hebben ons allemaal uitgenodigd in de stemmige St.-Laurentiuskerk van Zammel op vrijdag 19 december om 19.30 u.
Zij staan die dag in voor een uniek Kerstconcert met Nathalie De Coen en Krista De Kinder. Zij vertolken het eerste halfuur het kerstverhaal, afgewisseld met Nederlandstalige kerstliederen. Het tweede halfuur gaan deze solisten voor bekende internationale kerstsongs
Het concert is gratis met mogelijkheid tot vrije bijdrage.
Een mooie opstap naar het Geelse kerstgebeuren in het verre zuiden van onze stad !


HERABONNERING PAROCHIEBLAD
Elke parochie heeft geprobeerd, zijn mensen aan te spreken, om een abonnement op ons blad te nemen. In ieder parochiesecretariaat kan je nog 35,- euro met je naam en adres bezorgen. Dan zijn de mensen wel handig genoeg, om je abonnement verder te regelen.
Vanaf volgende week moeten laatkomers zich wel richten tot de centrale rekeningnummers. Dat gaat dan wel over een noodoplossing, die meer inspanningen vraagt. Laat je niet kennen. Betaal nog deze week via je parochie!
Met dank vanwege de parochieverantwoordelijken.


Zondag 28 december
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47

Externe Links