Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 46 - 12 november 2014

15 – 16 november 33STE ZONDAG DOOR HET JAAR
maandag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije (patrones van vele ziekenhuizen).
zaterdag 22 november: H. Cecilia (patrones van “al wat zingt”…)

"OVER WEINIG WAART GE TROUW, OVER VEEL ZAL IK JE AANSTELLEN"


angst is een slechte raadgever
voor het geloof is die zelfs dodelijk
dat God ons uitkiest, om met ZIJN talenten te woekeren, mag ons niet verlammen
Het roept ons op tot zelfstandig leven
Wij mogen werkzaam zijn liefde in de praktijk brengen
Dan zullen de zegeningen die over ons komen, zich vermenigvuldigen.

(naar het rode bijbeldoosje)

17.30 u gebedsviering

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

SAMEN OP WEG MET DE BIJBEL ALS BRON

‘5 broden en 2 vissen’ had de kleine jongen bij en gaf ze aan Jezus als voedsel voor vele duizenden mensen. “Toch veel te weinig” zouden wij denken, maar nadat ze deelden was er genoeg  voor iedereen. Er was zelfs overvloed. Ieder van ons heeft zo vijf broden en twee vissen om aan te bieden aan elkaar en te delen.

Van november tot maart willen we 5 keer in een "bijbel" - avond samenkomen rond een bijbelse figuur.

Elke avond starten we met een bezinning en daarna een uitleg over de centrale bijbelse figuur. Daarna lezen we een bijbeltekst en delen met elkaar wat die voor ons kan betekenen. Na een koffiepauze is er een actuele vraag over de bijbeltekst. We wisselen met elkaar uit zonder discussie maar gewoon als gelovige christenen samen rond de bijbel luisterend en delend met elkaar.

De avonden gaan door op volgende data:

  • donderdag 13 november 2014: rond Elisabeth

  • donderdag 11 december 2014: rond Marta en Maria

  • donderdag 22 januari 2015: rond Mirjam

  • donderdag 26 februari 2015: rond Ruth

  • donderdag 19 maart 2015: rond Rhode

De avonden gaan door in de kleine parochiezaal van Elsum (zaaltje aan de kerk). Ze starten om 19.30 u. en eindigen om 21.30 u. Deelname is gratis. Wie wil kan een vrije gift doen als bijdrage in de onkosten.

Inschrijven kan voor elke avond apart of voor het hele programma bij pastoor Dirk op 0485/308 219 of via dirkvandenbroeck2@gmail.com We vragen u om ten laatste twee dagen voor de bijbelavond te laten weten of u kan komen. We hopen op een talrijke opkomst! Tot dan!

 


HERABONNERING OP ONS BLAD

Onze abonnees van het “lopend jaar” (zo noemen ze dat in de uitgeverij) hebben de laatste weken al wel een brief in de bus ontvangen om hun abonnement op Kerk & Leven te hernieuwen. En waarom niet? Je krijgt wekelijks een blad vol informatie over Geel en over het kerkelijk leven tot in het verre Rome. In deze tijd van verandering op alle vlak is het belangrijk, dat wij ons informeren over al wat zinvol kan zijn in ons leven en over de verantwoording van sommige veranderingen. De algemene kranten en media puilen zeker niet uit van het “kerkelijk nieuws” en toch gaat het kerkelijk nieuws rond als wat in gesprekken tussen mensen. Zeker het feit, dat onze huidige paus staat voor informatie en dialoog is niet vreemd aan de overvloed aan nieuws uit de wereldkerk

Wil je achtergrond ? Zoek hem in ’t parochieblad.

Een abonnement kost slecht 35,- euro voor een heel jaar en dan stoppen wij slechts 4 weken in de vakantie.

Een heel “bataljon” Geelse medewerkers spant zich ELKE WEEK in, om informatie door te geven. Wees niet doof en maak hen ook niet monddood !

Voorlopig willen wij nog vragen, dat iedereen zich via zijn parochie abonneert. Wil je echter een andere editie, dan hetgeen in jou parochie wordt verspreid, dan kan dat ook. Dan vragen wij te abonneren via de centrale abonneeradressen:

Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 35,- euro storten op BE81 3200 1472 9724 en BBRUBEBB van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 35,- euro over op BE51 8335 3019 2162 en GKCCBEBB van “Parochiefederatie Geel Noord

Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender herhalen in de mededeling.

Mogen wij vragen, alles zeker te regelen voor 1 december ???

Kunnen ze nu geen parochieblad voor heel Geel maken ??? Neen, dat is technisch nog steeds niet mogelijk. Wij zijn in kleur, wij zijn geadresseerd, maar hebben slechts 4 plaatselijke bladzijden.

Heel wat abonnees meldden zich reeds, waarvoor onze dank !!!


HULP OM JE RIJBEWIJS TE HALEN

Uw eigen dochter of zoon leren autorijden is nog steeds de goedkoopste manier om een rijbewijs te behalen. Dat kan naargelang de formule tot 1.200 euro besparing opleveren. Bovendien bewijzen de verkeersstatistieken dat jongeren die met ma of pa hebben leren rijden, tot de betere bestuurders behoren. Dus verhouding ‘prijs-kwaliteit’ is zeer goed.
Wie als begeleider met een leerling-bestuurder de weg op wil, kan maar beter goed voorbereid zijn. Een opfrisbeurt is geen overbodige luxe. Tijdens twee avonden worden begeleiders theoretisch en praktisch bijgeschoold op een samenwerkingsorganisatie van de KWB’s van Geel.
Een begeleider moet kennis hebben van de alle verkeersregels, dus ook de nieuwe verkeersregels. Verder moet je weten welke technische details uw dochter of zoon over de wagen moet kennen.
De tweede avond staan wij stil bij het rijden zelf. De kleine en grote valkuilen worden grondig doorgenomen. Verder nog een heleboel praktische tips om uw dochter of zoon goed te begeleiden op de parcours in Geel – Oevel – Olen en Herentals.
Alles gaat door in de feestzaal van Elsum
, Dr Peetersstraat 90 op dinsdag 17 en 24 november van 19.30 u. tot 22.00 u.
Inschrijven aan 13,- (KWB-leden) en 18,- euro kan op rijbewijs-kwb-geel@hotmail.com of 0475 / 85 62 29 (Bart).
Elke inschrijving ontvangt een bevestiging.
Meer info bij KWB Punt.

Zondag 28 december
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45    

Externe Links