Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 45 - 5 november 2014

8 – 9 november KERKWIJDINGSFEEST VAN DE LATERAANSE KERK
Dinsdag 11 november: Einde van de “Groote Oorlog” en feest van St.-Maarten..

"JEZUS SPREEKT OVER DE TEMPEL VAN ZIJN LICHAAM"


Dit jaar zijn er 4 zondagen, waarop een kerkelijk feest valt, dat belangrijker is dan het zondagsmissaal. Zo dit weekend de “kerkwijding van de Lateraanse kerk”. Deze kerk staat op de plaats, waar de eerste “basilica” van de christenheid stond. Die werd gebouwd in 313, vlak nadat Keizer Constantijn had toegestaan, dat er openbare kerken mochten komen. Op de gevel staat Allerheiligste kerk van Lateranen, moeder en hoofd van alle kerken van de stad en van de wereld. Het is de kathedraal, waar de paus de bisschop van is en daardoor – zeker voor paus Franciscus – belangrijker dan de St.-Pieter.

17.30 u jgt Victor Seyen, Bertha Appels, Annie Seyen; dankviering familie Cuyvers

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Wisseling van de wacht

DEKEN HANS VANACKERE SCHRIJFT …
Op 1 september 2014 kwam er een einde aan mijn mandaat van deken van de Zuiderkempen en als moderator van de Bisschopsraad.
Langs deze weg wil ik alle vrienden en medewerkers, die ik gedurende de voorbije tien jaar als deken van de Zuiderkempen ontmoet heb en met wie ik heb samengewerkt van harte danken.
Ik denk aan mijn secretaris Edwin, aan de deken-assistent René, aan de federatiecoördinatoren, de leden van de verschillen de parochieteams, de leden van de kerkfabrieken, de leden van de vier v.z.w.’s van het dekenaat, mijn collega’s dekens en alle leden van de Bisschopsraad.
Het is een toffe tijd geweest van samen zoeken welke paden we moesten bewandelen. Een tijd van aanmoediging, van heroriëntering, soms corrigeren. Het was niet steeds gemakkelijk maar wel echt boeiend. Ik ben steeds graag deken van de Zuiderkempen geweest en eerlijk gezegd zal ik het werk en ook de vriendschap die daar mee samenging wel wat missen. Nogmaals hartelijk dank!
Ik wens mijn opvolger Norbert Wauters evenveel deugddoende momenten toe, zeker nu we resoluut de weg naar pastorale eenheden opgaan, waarvoor ik enkel maar wat bakens heb kunnen uitzetten.
Norbert, je bent steeds welkom bij mij thuis, niet zozeer voor raadgevingen maar wel om wat stoom af te laten, want de ‘stiel’ van deken is niet alleen spannend en boeiend maar ook energieopslorpend. Het gaat je goed.
Ondertussen heeft de bisschop mij benoemd tot raadgever voor Kerk en Samenleving w.o. een vormingsproject valt voor pastores? verantwoordelijk voor buitenlandse gemeenschappen. Ik ben coördinator van dit vormingsproject dat de naam van Amandus Internationaal draagt.
Hans

DEKEN NORBERT WAUTERS SCHRIJFT …
Op 1 september mocht ik de fakkel van collega Hans overnemen. Voor mij is het ook een afscheid van een heel hartelijke samenwerking met “mijn deken” bij wie ik steeds terecht kon wanneer ik met pastorale opdrachten geconfronteerd werd. Doorheen de jaren ontstond er een vriendschappelijke band en mocht ik ook dankbaar zijn om de bemoediging die ik van Hans kreeg bij wat er in mijn levensverhaal speelde. Ik hoop dat Hans steeds met een tevreden gevoel op zijn “deken zijn” kan blijven terugkijken.
René en ik zijn hem alvast heel dankbaar om zo’n sterk gestructureerde werking te mogen erven. De goede samenwerking van de verschillende federatiecoördinatoren vormt al vele jaren de kern van ons dekenaat. Deken Hans kon zijn aandacht volledig richten op de werking van ons dekenaat en veel tijd maken om aan talrijke vergaderingen en ontmoetingsmomenten deel te nemen. Ikzelf bewaar naast deze opdracht mijn verantwoordelijkheid als pastoor van de parochies in Balen en Mol en als pastor van het Dienstencentrum De Witte Mol. Omwille van een gebrek aan nieuwe kandidaten in de priester- en diakenopleiding Bovendonk heb ik dit schooljaar geen opdracht in dit vormingsproject.
De komende tijd zal ik hopelijk een weg vinden om deze verschillende opdrachten met mekaar te combineren. Gelukkig mag ik voor mijn opdracht als deken rekenen op de zorg van deken-assistent René Hendrickx met wie ons dekenaat al een hele tijd vertrouwd is. In de loop van dit werkjaar zijn er tal van momenten waarop we met mekaar kunnen kennismaken: vormingsproject voor de gebedsleiders, ontmoetingen met de vormheren, vergaderingen van vzw-afdelingen… Hopelijk mogen we doorheen al die activiteiten de goede geest ervaren die ons in beweging brengt.
Norbert

EN WIJ WENSEN …
Wij willen zowel Hans als Norbert alles wensen, wat aan goeds te wensen valt. Wij weten, dat Hans onze parochies door woelige wateren heeft gestuurd en hopen samen met Norbert te genieten van de bakens die zijn uitgezet. Als het onze nieuwe deken goed gaat, dan wordt ook de parochiefederatie (later pastorale eenheid) Geel daar ongetwijfeld ook beter van.
Marcel De Vries

DE NIEUWE GEGEVENS VOOR HET DEKENAAT
Norbert Wauters, telefoon 014 / 31 27 29 en mail norbert.wauters@skynet.be
René Hendrickx, telefoon 014 / 30 07 11, gsm 0494 / 77 76 69 en mail rene.hendrickx2@telenet.be
Secretariaat: “de dekenij,” Graaf de Broquevillestraat 2, 2400 Mol


HET DAVIDSFONDS BEZOEKT DE DOSSINKAZERNE MECHELEN
Vanuit de Dossinkazerne werden tijdens de Tweede Wereldoorlog zo’n 25 000 Joden en ruim 350 zigeuners naar Auschwitz gedeporteerd. Minder dan 5% keerde uiteindelijk levend terug. In september 1944 werd de kazerne een interneringskamp van de repressie. Het gebouw is een symbool van genocide en machtsmisbruik en heeft een beladen geschiedenis. Op zondag 16 november om 14.00 u. heeft Geelse Davidsfonds een gidsbeurt gereserveerd. Het wordt een een uitgebreide rondleiding en de gids geeft Davidsfonds Geel u er gratis bij.
De kazerne, die eeuwen ook als kazerne werd gebruikt, staat zeker voor een zwart stuk geschiedenis als startplaats voor transporten naar vernietigingskampen in Nazi-Duitsland.
Op zondag 16 november vanaf 14.00 u. krijgt u tekst en uitleg bij dit beladen gebouw. De Dossinkazerne bevindt zich in de Goswin de Stassartstraat 153 B in Mechelen.
De rondleiding duurt zo’n twee uur (liefst stipt aanwezig zijn!).
De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Meer info: Jan Drijkoningen (014/ 72 35 87).


HET RODE KRUIS IS AAN HET FEEST !!!
AFSPRAAK OP 9 NOVEMBER
Dit jaar vieren wij de 150ste verjaardag van het Belgische Rode Kruis. Mensen in nood beschermen, helpen en minder kwetsbaar maken, is de opdracht die het Rode Kruis zich sinds 1864 toemeet. Het Rode Kruis startte met 8 vrijwilligers in Zwitserland en het Belgische Rode Kruis is voor Zwitserland (Génčve) de eerste nationale Rode Kruisvereniging wereldwijd. Wij kunnen in België rekenen op 250 afdelingen, 100 jeugdkernen, 13.526 vrijwilligers, 187.692 bloedgevers en 1.147 medewerkers.
De missie van het Rode Kruis heeft nog niets van haar maatschappelijke relevantie verloren, niet in ons land en niet in de 188 andere landen waar een Rode Kruisver¬eniging of Rode Halve Maanvereniging actief is. Het vrijwilli¬gersbestand is zo gevarieerd als de samenleving. Elke inzet is waardevol, of die nu permanent, kort of eenmalig is. Zonder vrijwilligers zouden wij geen mensen kunnen helpen.
In Geel is er prachtig werk van de hulpdienst op sportieve en culturele evenementen (onder andere de Reggae). Wij staan paraat bij rampen (zoals het overstroomde jeugdkamp in Stelen vorige zomer) in samenwerking met politie en brandweer en onder gewaardeerde leiding van onze burgemeester.
Onze afeling richt EHBO cursussen in, geslaagde cursisten behalen een brevet, een aantal groeien door tot vrijwilliger en bestaffen later de hulpdiensten. Er zijn ook de bloedinzamelingen en talrijke richten spreekbeurten (onder andere over stamcel- en orgaandonatie).
Eén en ander is te bekijken en te beleven in de tentoonstelling op 9 november in het Ecohuis van de Tarcitiusscouts op de Eikevelden: “150 jaar Rode Kruis België en 90 jaar Rode Kruis Geel”. Dezelfde dag is er in de kerk van Bel om 15.00 u. een Barok Concert met 7 amateur musici, Rode Kruis leden en sympatisanten (onder wie. 3 Nederlanders). Het concert wordt gevolgd door receptie en bezoek aan de tentoonstelling in het Ecohuis om 17.00 u.
Iedereen is welkom, zowel in de kerk als op de tentoonstelling.


35 EURO VOOR EEN HEEL JAAR …
Dringende oproep aan al onze lezers: ga in op het aanbod van je parochie!
Overal werden brieven verspreid om je abonnement op ons blad te vernieuwen. Doe het zo vlug mogelijk.
Geen brief ontvangen ??? Bel 014 / 48 23 83 !

Wij vragen om zo vlug mogelijk 35,- euro te bezorgen aan de parochie
en zo een abonnement te nemen op ons blad voor het komende jaar. Heb je nog geen abonnement ? Vraag het dan vlug en je sluit meteen gratis mee aan tot het einde van het jaar. De meesten kregen of krijgen een brief in de bus, want wij kunnen nog steeds rekenen op parochiale medewerkers, om die jaarlijkse reuzenklus te klaren. Hoe krijg je immers meer dan 2.000 adressen nagekeken en ingevoerd in de computers van BPost? Dat gaat enkel met veel goede wil en nog meer stiptheid!!!

Kijk alstublieft in de rubriek van Uw parochie, beste lezer, en je kan er het rekeningnummer vinden, waar wij je 35,- euro verwachten en … geloof ons vrij: die 35 euro is genoeg voor een heel jaar ! Ongelooflijk, maar waar ! Dankzij de inspanning van velen, kunnen wij elke week een hele krant aanbieden voor de prijs van de postzegel. Wij rekenen op een massale reactie.


HULP OM JE RIJBEWIJS TE HALEN

Uw eigen dochter of zoon leren autorijden is nog steeds de goedkoopste manier om een rijbewijs te behalen. Dat kan naargelang de formule tot 1.200 euro besparing opleveren. Bovendien bewijzen de verkeersstatistieken dat jongeren die met ma of pa hebben leren rijden, tot de betere bestuurders behoren. Dus verhouding ‘prijs-kwaliteit’ is zeer goed.
Wie als begeleider met een leerling-bestuurder de weg op wil, kan maar beter goed voorbereid zijn. Een opfrisbeurt is geen overbodige luxe. Tijdens twee avonden worden begeleiders theoretisch en praktisch bijgeschoold op een samenwerkingsorganisatie van de KWB’s van Geel.
Een begeleider moet kennis hebben van de alle verkeersregels, dus ook de nieuwe verkeersregels. Verder moet je weten welke technische details uw dochter of zoon over de wagen moet kennen.
De tweede avond staan wij stil bij het rijden zelf. De kleine en grote valkuilen worden grondig doorgenomen. Verder nog een heleboel praktische tips om uw dochter of zoon goed te begeleiden op de parcours in Geel – Oevel – Olen en Herentals.
Alles gaat door in de feestzaal van Elsum
, Dr Peetersstraat 90 op dinsdag 17 en 24 november van 19.30 u. tot 22.00 u.
Inschrijven aan 13,- (KWB-leden) en 18,- euro kan op rijbewijs-kwb-geel@hotmail.com of 0475 / 85 62 29 (Bart).
Elke inschrijving ontvangt een bevestiging.
Meer info bij KWB Punt.

Zondag 28 december
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44      

Externe Links