Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 44 - 29 oktober 2014

1 november HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN
2 november FEEST VAN ALLERZIELEN

"ZALIG ZIJN ALLEN, DIE DE HEER VOLGEN"


Maandag 3 november: H. Hubertus (parochiepatroonheilige van Geel Ten Aard).
Woensdag 5 november: H. Odrada (patroonheilige uit Balen en Mol-Millegem)


ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN
Het feest van de herfst om ons heen
Het feest van de “herfst” in ons leven
Het feest van de heiligen die ons voorgingen, de grote voorbeelden
Mensen hebben voorbeelden nodig,
Maar geen Allerheiligen, zonder Allerzielen:
Het feest van ONZE heiligen, onze idolen,
De mensen om ons heen, die een plaats in ons hart blijven innemen
Heer, wij kunnen niet zonder hen !!!!!

17.30 u Celine Hermans, Suska Dierickx, Marie Claes, Gaston Krieckemans; fam. Krieckemans, Claes Hermans

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

35 euro voor een heel jaar …

Reeds enkele weken worden sommige lezers zenuwachtig. Zij bellen naar de parochiesecretariaten en andere verantwoordelijken met de bezorgdheid, dat ze absoluut hun parochieblad niet willen missen. Ook andere tijdschriften hebben hun vraag reeds verstuurd en wij willen niet achter blijven.

Wij vragen om zo vlug mogelijk 35,- euro te bezorgen aan de parochie en zo een abonnement te nemen op ons blad voor het komende jaar. Heb je nog geen abonnement ? Vraag het dan vlug en je sluit meteen gratis mee aan tot het einde van het jaar. De meesten kregen of krijgen een brief in de bus, want wij kunnen nog steeds rekenen op parochiale medewerkers, om die jaarlijkse reuzenklus te klaren. Hoe krijg je immers meer dan 2.000 adressen nagekeken en ingevoerd in de computers van BPost? Dat gaat enkel met veel goede wil en nog meer stiptheid!!!

Kijk alstublieft in de rubriek van Uw parochie, beste lezer, en je kan er het rekeningnummer vinden, waar wij je 35,- euro verwachten en … geloof ons vrij: die 35 euro is genoeg voor een heel jaar ! Ongelooflijk, maar waar ! Dankzij de inspanning van velen, kunnen wij elke week een hele krant aanbieden voor de prijs van de postzegel. Wij rekenen op een massale reactie.


DIENSTEN VAN ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN


We gedenken in de maand november onze overledenen, vooral diegenen die het voorbije jaar in onze gemeenschapen gestorven zijn.
Hen omringen we in onze afscheidsvieringen hier en nu, met de warmte en helderheid van het licht, symbool voor onze genegenheid en vriendschap. Vurig licht, genomen van het licht van Pasen, zelf symbool van het deugddoende en lichtende leven van onze broeder Jezus.
Dit licht staat in onze kerken bij het doopwater, beiden bronnen van leven.
Hen omringen we op onze kerkhoven met bloemen. We mijmeren en halen herinneringen op aan hen die we niet willen vergeten. Als we onze doden gedenken - mensenkinderen zoals wij, die met vallen en opstaan geworden zijn tot wie zij waren - dan vergeven wij hun vallen. Dan komt als vanzelf al het goede naar boven dat zij bewerkstelligden en ook door hen werd de wereld om hen heen een stukje lichter, warmer, gezelliger. Dat alles is niet uit te wissen, maar heeft zich verspreid als zaden in de wind, als licht in de nacht.
Licht en leven, warmte en vriendschap, toekomst, rust en vrede voor jullie allen die dit leven hebben geruild voor de eeuwigheid. Moge alles wat met jullie ten goede begonnen is, ook vervulling en voltooiing vinden in diegene die genoemd wordt: “God met ons”.
Wij vieren onze overledenen, die een kerkelijke uitvaart vroegen sinds Allerheiligen vorig jaar in parochiale vieringen.
De familieleden worden speciaal uitgenodigd en aan alle aanwezigen worden parochiale gedachtenisprentjes mee gegeven.

Iedereen is overal van harte welkom !!!


SAMEN OP WEG MET DE BIJBEL ALS BRON

‘5 broden en 2 vissen’ had de kleine jongen bij en gaf ze aan Jezus als voedsel voor vele duizenden mensen. “Toch veel te weinig” zouden wij denken, maar nadat ze deelden was er genoeg  voor iedereen. Er was zelfs overvloed. Ieder van ons heeft zo vijf broden en twee vissen om aan te bieden aan elkaar en te delen.

Van november tot maart willen we 5 keer in een "bijbel" - avond samenkomen rond een bijbelse figuur. We kozen zes sterke vrouwen uit waar we een avond rond willen werken. Vanuit hun boeiende geloofsverhaal kijken we naar de actualiteit en naar ons eigen geloofsverhaal. Wij nodigen u van harte uit om mee op weg te gaan met ons nieuw project... We gaan dit werkjaar van start, klein en bescheiden en hopen dat dit misschien wel een mooie jaarlijkse traditie kan worden...

Tijdens de avond starten we met een bezinning en daarna een uitleg over de bijbelse figuur die op de avond centraal staat. Daarna lezen we een bijbeltekst en delen met elkaar over wat de bijbeltekst voor ons kan betekenen. Na een koffiepauze is er een actuele vraag die van toepassing is op de bijbeltekst. We wisselen met elkaar uit wat deze bijbeltekst in de wereld van vandaag nog kan betekenen. Het is dus uitdrukkelijk de bedoeling om niet met elkaar in discussie te gaan, maar gewoon als gelovige christenen samen te komen rond de bijbel en te luisteren en te delen met elkaar.

De avonden gaan door op volgende data:

  • donderdag 13 november 2014: Elisabeth

  • donderdag 11 december 2014: Marta en Maria

  • donderdag 22 januari 2015: Mirjam

  • donderdag 26 februari 2015: Ruth

  • donderdag 19 maart 2015: Rhode

De avonden gaan door in de kleine parochiezaal van Elsum (zaaltje aan de kerk). Ze starten om 19.30 u. stipt en eindigen om 21.30 u. Deelname is gratis. Wie wil kan op het einde van de avond een vrije gift doen als bijdrage in de onkosten.

Inschrijven kan voor elke avond apart of voor het hele programma bij pastoor Dirk op 0485/308 219 of via dirkvandenbroeck2@gmail.com. We vragen u om ten laatste twee dagen voor de bijbelavond te laten weten of u kan komen. We hopen op een talrijke opkomst! Tot dan!


OMHALING MISSIEZONDAG
Wij willen alle kerkgangers van harte bedanken voor hun milde gulheid in de omhalingen op WERELDMISSIEZONDAG.
Vele honderden euro’s konden wij overmaken aan Missio, de organisatie, die de giften bestemt voor de ontwikkeling van de jonge kerken over heel de wereld. Dank voor uw gulheid.


HULP OM JE RIJBEWIJS TE HALEN

Uw eigen dochter of zoon leren autorijden is nog steeds de goedkoopste manier om een rijbewijs te behalen. Dat kan naargelang de formule tot 1.200 euro besparing opleveren. Bovendien bewijzen de verkeersstatistieken dat jongeren die met ma of pa hebben leren rijden, tot de betere bestuurders behoren. Dus verhouding ‘prijs-kwaliteit’ is zeer goed.
Wie als begeleider met een leerling-bestuurder de weg op wil, kan maar beter goed voorbereid zijn. Een opfrisbeurt is geen overbodige luxe. Tijdens twee avonden worden begeleiders theoretisch en praktisch bijgeschoold op een samenwerkingsorganisatie van de KWB’s van Geel.
Een begeleider moet kennis hebben van de alle verkeersregels, dus ook de nieuwe verkeersregels. Verder moet je weten welke technische details uw dochter of zoon over de wagen moet kennen.
De tweede avond staan wij stil bij het rijden zelf. De kleine en grote valkuilen worden grondig doorgenomen. Verder nog een heleboel praktische tips om uw dochter of zoon goed te begeleiden op de parcours in Geel – Oevel – Olen en Herentals.
Alles gaat door in de feestzaal van Elsum
, Dr Peetersstraat 90 op dinsdag 17 en 24 november van 19.30 u. tot 22.00 u.
Inschrijven aan 13,- (KWB-leden) en 18,- euro kan op rijbewijs-kwb-geel@hotmail.com of 0475 / 85 62 29 (Bart).
Elke inschrijving ontvangt een bevestiging.
Meer info bij KWB Punt.

Zondag 28 december
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        

Externe Links