Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 43 - 22 oktober 2014

25 – 26 oktober 30STE ZONDAG DOOR HET JAAR
"DE HEER BEMINNEN MET HEEL UW HART"


Mijn naaste ??? Wie zou dat toch zijn ?
Het is toch niet die eigenwijze buur met zij zeven poezen?
Het is toch niet die lawaaimaker op de bus ?
Het is toch niet die collega op het werk, die zijn koffie slurpt ?
Het is toch niet die “zwarte piet” met sproeten ?

Laten wij bidden, dat wij vandaag of morgen onze naaste écht kunnen zien
… zien met goddelijk-menselijke ogen !!!
(naar het rode bijbeldoosje)

17.30 u jgt Van Roey Simonne

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

SAMEN OP WEG MET DE BIJBEL ALS BRON

‘5 broden en 2 vissen’ had de kleine jongen bij en gaf ze aan Jezus als voedsel voor vele duizenden mensen. “Toch veel te weinig” zouden wij denken, maar nadat ze deelden was er genoeg  voor iedereen. Er was zelfs overvloed. Ieder van ons heeft zo vijf broden en twee vissen om aan te bieden aan elkaar en te delen.

Van november tot maart willen we 5 keer in een "bijbel" - avond samenkomen rond een bijbelse figuur. We kozen zes sterke vrouwen uit waar we een avond rond willen werken. Vanuit hun boeiende geloofsverhaal kijken we naar de actualiteit en naar ons eigen geloofsverhaal. Wij nodigen u van harte uit om mee op weg te gaan met ons nieuw project... We gaan dit werkjaar van start, klein en bescheiden en hopen dat dit misschien wel een mooie jaarlijkse traditie kan worden...

Tijdens de avond starten we met een bezinning en daarna een uitleg over de bijbelse figuur die op de avond centraal staat. Daarna lezen we een bijbeltekst en delen met elkaar over wat de bijbeltekst voor ons kan betekenen. Na een koffiepauze is er een actuele vraag die van toepassing is op de bijbeltekst. We wisselen met elkaar uit wat deze bijbeltekst in de wereld van vandaag nog kan betekenen. Het is dus uitdrukkelijk de bedoeling om niet met elkaar in discussie te gaan, maar gewoon als gelovige christenen samen te komen rond de bijbel en te luisteren en te delen met elkaar.

De avonden gaan door op volgende data:

  • donderdag 13 november 2014: Elisabeth

  • donderdag 11 december 2014: Marta en Maria

  • donderdag 22 januari 2015: Mirjam

  • donderdag 26 februari 2015: Ruth

  • donderdag 19 maart 2015: Rhode

De avonden gaan door in de kleine parochiezaal van Elsum (zaaltje aan de kerk). Ze starten om 19.30 u. stipt en eindigen om 21.30 u. Deelname is gratis. Wie wil kan op het einde van de avond een vrije gift doen als bijdrage in de onkosten.

Inschrijven kan voor elke avond apart of voor het hele programma bij pastoor Dirk op 0485/308 219 of via dirkvandenbroeck2@gmail.com. We vragen u om ten laatste twee dagen voor de bijbelavond te laten weten of u kan komen. We hopen op een talrijke opkomst! Tot dan!


welkom in de mis

Bijna 150 vormelingen, 20 catechisten, een enthousiaste vicaris van de liturgie, deugddoende reacties, een volle kerk met ouders en parochianen in Elsum, en een foto die meer zegt dan woorden... Onze eerste "Welkom in de mis!" was geslaagd! Bedankt aan alle medewerkers!


De vreugde van het evangelie” …Deze bevlogen woorden vormen de titel van de eerste exhortatie van Paus Franciscus. In deze publicatie ontdek je de kern van zijn gedachtegoed. Het is trouwens een boekje dat bijzonder confronterend is en ons als christelijke gemeenschap uitdaagt om ons geloof op een heel concrete manier in deze wereld uit te dragen. Het dekenaat Zuiderkempen organiseert jaarlijks een geloofsnamiddag in de Abdij van Averbode. We vroegen Kristof Struys, priester van het aartsbisdom en docent aan verschillende kerkelijke opleidingen om ons deze encycliek en haar mogelijke nawerking voor te stellen. Dit jaar heeft deze voordracht plaats op maandag 3 november. Ze start om 14.00 u. en het einde is voorzien omstreeks 16.30 u. Iedereen is van harte welkom voor deze conferentie. Geïnteresseerden hoeven vooraf niet in te schrijven en de deelname is gratis. Deelnemers aan de conferentie melden zich aan bij de abdijpoort en bij het onthaal wordt hen de weg naar de zaal getoond. We hopen vele gezichten uit onze dekenaat te mogen begroeten!
Norbert Wauters (deken van de Zuiderkempen)
René Hendrickx (dekenassistent)

ALLERHEILIGEN ALLERZIELEN
Dit nummer van het parochieblad gaat normaal tot het einde van de komende week. Uiteraard gaan enkele parochies reeds in op het weekend erna, wanneer wij op zaterdag ALLERHEILIGEN vieren en op zondag ALLERZIELEN. Details voor alle parochies komen volgende week nog ruim aan bod en in onze parochies zijn de vieringen zoals op de weekends. Het kan soms in een rare combinatie uitmonden, maar ze is wel logisch.
Even geduld dus.


OMHALING WERELDMISSIEHULP
Op zaterdag 25 oktober houdt de parochie Holven weer een kledinginzameling voor Wereldmissiehulp.
U kan terecht met uw kleding, schoenen en speelgoed van 13.30 u. tot 17.00 u. in het Kapelleke, eerste lokaal op de parking naast de kerk.
Men zegge het voort.


ZELF UW KIND LEREN AUTORIJDEN
Uw eigen dochter of zoon leren autorijden is nog steeds de goedkoopste wijze om een rijbewijs te behalen. De begeleiders maken gebruik van hun eigen kennis en ervaring. Om deze kennis te koppelen aan de wettelijke voorschriften en verkeersreglementen, organiseert KWB lesavonden.
De inhoud van de lessen: de (nieuwe) verkeersregels, technische kennis van de auto, begeleiden van de leerling, parcours in Geel – Oevel – Olen en Herentals, valkuilen, praktische informatie …
Een gezin betaalt slechts voor een persoon. De andere leden mogen gratis meekomen, maar inschrijven is verplicht. via rijbewijs-kwb-geel@hotmail.com of via 0475 / 85 62 29 (Bart). Elke inschrijving ontvangt een bevestiging. Zorg zeker dat je er tijdig bij bent:
Dinsdagavonden 17 en 24 november om 19.30 u. in de Feestzaal van Elsum, Dr Peetersstraat 90.
Deelnemen kost 18 euro en KWB-leden krijgen 5 euro afslag. Meer info bij KWB Punt.


Zondag 26 oktober & Zondag 28 december
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42

Externe Links