Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 41 - 8 oktober 2014

11 – 12 oktober 28STE ZONDAG DOOR HET JAAR

"ZIE, IK HEB MIJN MAALTIJD KLAAR !"


Woensdag 15 oktober: H. Theresia van Avilla (stierf in de nacht van 4 op 15 oktober van het jaar 1582,
precies de nacht dat de kalenderhervorming van paus Gregorius XIII († 1585) werd doorgevoerd en er tien dagen werden overgeslagen.).

Jezus spreekt graag over het Rijk Gods als over een bruiloftsfeest.
De genodigden willen echter niet komen opdagen,
ook niet wanneer de koning aan- dringt.
En wij ??? hebben wij wel tijd voor het feest van God?
Vertrouwen we erop dat we eten en drinken in overvloed zullen krijgen?
Deze tijd is ons gegeven om ons voor te bereiden op het feest
en er alle vreugde van te ondervinden.
(naar het rode bijbeldoosje)

17.30 u Dankmis vanwege de familie Cuyvers; Tuur Geukens

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

AFSCHEID VAN 2 HARDE WERKERS

Tijdens een informele bijeenkomst werd vorige maand afscheid genomen van twee harde werkers achter de schermen ten dienst van de Geelse kerk(en). Toen in 2004 de kerkfabrieken werden gedwongen om een Centraal Kerkbestuur op te richten, werden Fons Berghmans en Walter Heylen bereid gevonden om zich voor die kar te spannen, samen met Luc Hermans, Staf Verhaert en Jean Claes. Zij wisten de eerste tien jaar van dit nieuw organisme mee op gang te trekken. Fons en Walter hebben in alle vriendschap afscheid genomen van het centraal kerkbestuur en werden met een bescheiden geschenk bedankt. Ook de “expert te zake”, Albert Geysen, werd in de hulde betrokken, omdat die ook dringend op zoek is naar een opvolger. Harde werkers, in de schaduw van de kerk. Dank en … ’t ga jullie goed !!!


ZO MAAR EENS IETS EN NIETS...
OP STAP MET ENKELE RUSTENDE PRIESTERS

Een gewoon artikeltje over doodgewone dingen, dat mag ook al eens ...
Op een mooie woensdagmiddag gingen enkele priesters-op-Geelse-rust op stap naar het kapelletje van de Stilte in Bel. Wij vonden het vanuit de redactie van ons parochieblad een ideale gelegenheid om met hen mee te trekken en mooie herinneringen op te halen.
"Vroeger," vertelden de heren, "was het heel anders. Elke parochie had nog wel enkele onderpastoors en sommige priesters werkten in het onderwijs. Zo klom Jef bijvoorbeeld op van surveillant tot superior." Aangekomen in Bel stapte de reporter bij in de wagen en vertrokken we naar de Belse Bossen. Jef begon te glimlachen toen hij 'zijn kapelleke' nabij voelde komen. "Het moet zo ergens in de tijd van voor de oorlog zijn gebouwd, ik was nog een jonge kerel en weet het nog." We reden met de wagen tot onderaan de berg en begonnen toen aan de steile klim. Voor onze krasse tachtigers was dit een heuse inspanning, dachten we zo, maar nee hoor het ging vanzelf. Aangekomen aan het kapelletje, zetten we ons rustig neer op de bank en begonnen herinneringen op te halen. "Hier aan het kapelletje zijn zeker Duitse soldaten begraven en ik ken iemand die z'n eerste kus hier gegeven heeft. Vroeger kweekten de boeren tarwe en gerst, maar nu staat er alleen nog maar maïs. Wat zijn de tijden toch veranderd..."
We kregen zelfs te horen welk koppeltje verliefd werd aan het kapelletje, maar dat publiceren we toch maar niet.
Het kapelletje moet er vroeger ook anders uitgezien hebben, maar over het juiste hoe en wat, kregen we niet direct een antwoord. We maakten het stil, baden een tientje en zongen "Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen". Onze chauffeur stelde toen voor om terug te gaan en de wagen te halen, maar onze twee dappere tachtigers, maakten ondertussen nog een fikse wandeling tot aan de andere kant van de berg.
Terug in de wagen vervolgden we onze weg langs een zandput die nu een vijver was, we reden langs een speciale boom uit de tijd van Napoleon en keken naar de nieuwe open vlakten in de Belse Bossen. Via het "duivelsven", kwamen we uiteindelijk bij een gezellige hoeve waar we dan toch maar de pannenkoeken zijn gaan proeven.
Het was een leuke en deugddoende namiddag. In Bel nam uw reporter afscheid en hij haastte zich naar de verzekeringsmakelaar, maar wees gerust, dat is een ander verhaal... en dat verrtellen wij niet op papier.


DEKENALE ZANGAVONDEN
In de lijn van onze traditie van drie liturgische zangavonden per jaar met pater Jos Bielen, nodigen wijiedereen weer uit op onze volgende ‘ZING IN’ op donderdag 16 oktober te 20.00 u. in de St.Catharinakerk (Begijnhof) te Herentals. Daar is parkeergelegenheid aan de Augustijnenlaan.
Die avond wordt weer gezongen uit het repertorium van het liedboek ‘Zingt Jubilate’. U kan dit boek meebrengen, maar er worden ook leenboeken ter beschikking gesteld.
Jos Bielen zal aandacht geven aan liederen van de Advent en van de Kersttijd, en er wordt voorzien in goede orgelbegeleiding op het nog nieuwe orgel van de kerk.

Deze zangavond is bedoeld voor parochiekoren en voor al wie houdt van liturgische gezangen. De kosten daarvoor worden gedragen door de dekenale kas, zodat uw deelname gratis is.
Wij zullen jullie daar graag verwelkomen,
Emilia Kuppens, Jos Van Loon (federatiecoördinatoren)


PAROCHIESECRETARIAAT WIJZIGING CONTACTMOMENTEN
Daar de weekendvieringen gewijzigd zijn volgt er ook een wijziging aan de contactmomenten van het secretariaat.


Zondag 26 oktober
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40    

Externe Links