Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 40 - 1 oktober 2014

4 – 11 oktober 27STE ZONDAG DOOR HET JAAR
dinsdag 7 oktober: OLV Van de Rozenkrans
zaterdag 11 oktober: H. Gommarus, patroonheilige van Lier

"DE WIJNGAARD, VERPACHT AAN WIJNBOUWERS"

Stel je voor
Je gelooft in opstaan, in beweging komen
Je gelooft in de vruchten van de natuur
Je gelooft in de vruchten van een mensenleven
Je gelooft in de vruchten van ieder leven
Je gelooft dat het leven altijd voort gaat
Je gelooft, dat het leven zich nooit herhaalt
Waar staan wij met de vruchten van ONS leven ?

17.30 u Petra en Gerry Wuyts; Louis Vangheel, Constantia Vermeulen, Louis Vissers, Lieve Gielen, Jules Vissers en Leonie Berghmans

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

De geest waait in onze scholen...

"Een trein vol goede voornemens", die nemen wij mee om het nieuwe schooljaar te starten. "Gebruik je talenten allemaal", zo krijgt het schooljaar extra kleur. Een school zonder haat, "No hate", daar willen wij een heel jaar aan werken.

Het zijn maar enkele voorbeelden van thema's die de afgelopen weken aan bod kwamen in de schoolvieringen in de Geelse kerken. Bij de start van het nieuwe jaar kozen verschillende van onze scholen weer voor een schoolviering om het gelovig aspect binnen hun werking te laten klinken. Op een eigentijdse manier stonden weer vele kinderen en jongeren stil bij de waarden die voor hun nog belangrijk kunnen zijn, en verrassend genoeg merkte je dat zelfs het gelovig aspect bij velen van hen echt wel mocht binnenkomen, want - in tegenstelling tot wat we soms zouden denken - ook jonge mensen zijn erg op zoek in en met hun leven. Velen van hen zijn nieuwsgierig en staan echt wel open voor datgene wat zingeving en religie te bieden hebben. Door de eigentijdse aanpak van de leerkrachten van onze scholen, merken we, dat de Blijde Boodschap z'n uitwerking heeft, en dat Gods Geest, naast de Geelse velden waarover we enkele weken geleden berichtten, ook in onze scholen waait en werkt. Wij wensen al onze kleuter- en lagere scholen, onze middelbare scholen en de Thomas More Hoge school, een heel fijn school- en academiejaar toe.
Niet elke week lopen onze kerken stampvol, maar het doet deugd, om ook “jong geweld” in onze kerken te vinden en dat “geweld” is hier dan wel “geweldig”… een woord met uitstraling


VERDRIET NA EEN SCHEIDING OF RELATIEBREUK
Het gezegde  “Scheiden doet lijden” is helaas  maar al te waar.  Als je dan alleen achterblijft, is het niet zo eenvoudig om steeds weer een luisterend oor te vinden. 
Reeds meer dan 14 jaar organiseert de federatie Herselt - Hulshout - Westerlo bijeenkomsten voor mensen wiens relatie stukgelopen is en nood hebben aan een plek waar ze hun gevoelens mogen uiten en waar ze tot rust komen.
Uit ervaring weten we dat het deugddoend kan zijn om beluisterd te worden door mensen die hetzelfde meemaken of meemaakten.

Van oktober 2014 tot en met april 2015 is er maandelijks een bijeenkomst, telkens de eerste maandag.
Op maandag 6 oktober is er een informatieavond, die doorgaat in het federatielokaal in de abdij van Tongerlo (recht tegenover het dierenparkje). We starten om 19u30 en sluiten af om 21u30. Per avond vragen we een vergoeding van 2 euro.

Graag wat meer info? Bel of mail:

Je kan ook terecht op  www.federatiewesterlo.be. 


VOORDRACHT BIJ HET DAVIDSFONDS
Handel en financiële transacties en migratie over landsgrenzen heen het is van alle tijden … Denk maar aan de specerijenhandel via de zijderoute of de Verenigde Oost--Indische Compagnie. Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn internationale handel en financiële stromen imposant gegroeid. Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie werden in het leven geroepen om financiële stabiliteit te garanderen en de handel te stimuleren.

In 2008 werd ineens duidelijk dat die stabiliteit niet evident is. Is handel op wereldschaal dan wel voordelig voor de betrokken landen? Of veroorzaakt die alleen maar economische en sociale problemen? Wat is het verband tussen internationale handel en economische crises?
De Geelse afdeling van het Davidsfonds deelt met ons deze bezorgdheid en heeft er een bekwaam spreker voor weten te klissen: professor Lode Berlage. Hij vertelt ons vanuit zijn achtergrond en wil ingaan op onze vragen op donderdagen 9, 16 en 23 oktober van 14.00 tot 16.00 u. in het Wijnhuis in de Stationsstraat 26.
Vooraf inschrijven is wel aangewezen, want een uitgebreide syllabus zal voorhanden zijn. Bel daarom vooraf naar Davidsfonds Academie Leuven : 016/31 06 70. Meer info bij Jeannine Geukens op 014/ 72 02 85.
Gezamenlijke prijs, koffie en syllabus voor de hele reeks inbegrepen: 48,- euro.


BAROKKE HOOGDAG MET HET GEELS VOCAAL ENSEMBLE
Duitse, Engelse, Italiaanse barok: dat klinkt als muziek in de oren, zeker als het gaat om pareltjes van feestelijke muziek, geschreven door uitzonderlijk begaafde componisten!

Wat dacht je van psalm 117 “Laudate” van Georg Telemann?
Rinkelt er al een bel met “Come, ye sons of Art” van Henry Purcell (Laatste verjaardagscantate ter ere van queen Mary)?
En hoeft het “Gloria” van Antonio Vivaldi nog voorgesteld ?
Dit triomfantelijk palet wordt gebracht door sopraan Nele Geerinckx, contra-tenor Jan Wouters, Geels Vocaal Ensemble, en wordt begeleid door het 20-koppig kamerorkest Arc-en-ciel. Het geheel staat - zoals altijd - onder de leiding van Christiane De Maeyer.
Het wordt een muzikaal festijn, een klankensnoeperij op Zaterdag 18 oktober om 20.00 u. in de St.-Dimpnakerk en voor wie dit zou missen: zondag 19 oktober om 20.00 u. in de OLV-in de Wijngaardkerk te Veerle (centrum).
In voorverkoop kan je bij de koorleden of via www.geelsvocaal.be kaarten bekomen aan 12 euro.
Je kan eventueel ook bellen naar 0476 / 95 51 72. 


welkom in de mis
Op zaterdag 11 oktober gaat de eerste gemeenschappelijke voorbereidingsactiviteit door op het vormsel  in 2015. De parochies die inschreven, verzamelen tegen 15.30 u. aan de kerk van Elsum voor een themanamiddag welkom in de mis. Bisschoppelijk vicaris Bart Paepen geeft voor de aanwezigen een uitgebreide inleiding over het vieren in onze kerken. Een boeiende uiteenzetting, die dan gaat over hetgeen sommige jongeren soms “saai” vinden: de viering van de eucharistie.

De inleiding wordt natuurlijk afgerond met een échte eucharistieviering, waar ook de ouders van de toekomstige vormelingen welkom zijn. Deze viering begint om 17.30 u. IEDEREEN WELKOM !!!!!!


PAROCHIESECRETARIAAT WIJZIGING CONTACTMOMENTEN
Daar de weekendvieringen gewijzigd zijn volgt er ook een wijziging aan de contactmomenten van het secretariaat.


Zondag 26 oktober
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39      

Externe Links