Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 39 - 24 september 2014

27 – 28 september 26STE ZONDAG DOOR HET JAAR

"DE TWEEDE KREEG SPIJT EN DEED TOCH DE WIL VAN ZIJN VADER"


zaterdag 27 september: H. Vincentius a Paulo patroon van nogal wat zustercongregaties.
maandag 29 september: H.H. Aartsengelen Michael, Gabriel en Rafael.
woensdag 1 oktober: H. Theresia van Lisieux.


Met het verstrijken van de jaren en het toenemen van je levenservaringen groeit wellicht ook je kennis van wie God is. Weet je beter wie Hij voor jou is, want ''Hem kennen'' houdt nooit een louter verstandelijk gebeuren in, maar bergt altijd ook allerlei emoties en gevoelens in zich. Veel ''ja's en nee's'' . Het heeft ook altijd te maken met de relatie die je zelf met God hebt opgebouwd.
Hij is voor jou . . . (vul maar in).
Hij is voor jou geworden . . . (vul maar in). 

(naar het rode bijbeldoosje)

17.30 u Simonne Van Roey

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Volgende zondag: mediazondag 27-28 september

 

DE VLAAMSE KERK IN DE MEDIA

“Laten we niet bang zijn om burgers van de digitale wereld te worden. De betrokkenheid en aanwezigheid van de Kerk zijn belangrijk in de wereld van de communicatie, om met mensen van vandaag in gesprek te gaan en hen te helpen Jezus te ontmoeten", schrijft paus Franciscus in zijn eerste boodschap ter gelegenheid van Mediazondag. Zijn boodschap met als titel 'Communicatie ten dienste van een authentieke ontmoetingscultuur' vormt de inspiratiebron voor Mediazondag 2014. Paus Franciscus wil dat de Kerk haar deuren opengooit en de straat optrekt. De digitale snelweg omschrijft hij als “een van de straten waar mensen effectief en affectief bereikt kunnen worden”. Een straat vol mensen die vaak gekwetst zijn, mannen en vrouwen die op zoek naar verlossing en hoop. Dankzij het internet kan de christelijke boodschap reiken “tot het uiteinde van de aarde” (Hnd 1,8). We moeten niet alleen de deuren van onze kerken, maar ook die van de digitale wereld open houden, zodat zoveel mogelijk mensen binnen kunnen en tegelijk ook het evangelie naar buiten kan om iedereen te bereiken. “Wij zijn geroepen om te getuigen van een Kerk die een thuis is voor iedereen.

Tot slot nog een kort woordje over de omhaling van mediazondag in het weekend van 27 en 28 september. De collecte ter gelegenheid van Mediazondag is integraal bestemd voor de financiering van de media-initiatieven van de bisschoppen en voor de aanwezigheid van de kerkgemeenschap in de media. Die ‘omhaling’ is de belangrijkste inkomstenbron van het Bisschoppelijke Comité voor de Media, dat het mediabeleid van de bisschoppen adviseert en interdiocesane initiatieven op mediavlak coördineert. Samen met de Interdiocesane Pers- en Informatiedienst (IPID) maakt het BCM deel uit van de ‘initiatieven’ van het Interdiocesaan Centrum.

Waar wordt de opbrengst van de collecte aan besteed? Aan financiële ondersteuning van Braambos, Radio Spes (de Vlaamse radiozender voor Brussel en omgeving), de kinderwebsite Nabbi (www.nabbi.be), de mediavorming- en training van kerkverantwoordelijken en aan de financiering van de personeels- en werkingskosten van het BCM. Dat zijn de belangrijkste ‘lopende’ projecten. Daarnaast werkt het BCM aan enkele nieuwe initiatieven, onder meer in verband met de het gebruik van sociale media in de kerkelijke media.

Zij danken u voor uw gift.


WERELDDAG VAN DE ROZENKRANS
Zaterdag 4 oktober is dit jaar wereldwijd de “dag van de Rozenkrans”. Traditioneel gaat die in Geel niet onopgemerkt voorbij. Dit jaar is, samen met de gebedsgroepen Laudate, Medjugorje en de Ziekenzorgkern St-Amands en Elsum, afspraak gemaakt in de kerk van Elsum. Vanaf 15.15 u. wordt de Rozenkrans gebeden, is er aanbidding van het H.Sacrament en krijgen de mensen de gelegenheid het sacrament van de verzoening te ontvangen. Het einde is voorzien omstreeks 17.15 u. Iedereen is uitgenodigd en blijft van harte welkom


ZANGAVONDEN
De parochiefederatie Balen-Mol organiseert een zangavond op maandag 6 oktober om 19.00 u in de Sint-Pieter en Pauwelkerk van Mol-centrum. Op het programma staan liederen uit Zingt Jubilate, die in de komende periode bruikbaar zijn.

De liederen wordt aangeleerd door Herbert Janssens en Jef Vloemans begeleidt aan het orgel. Alle koorleden van ons dekenaat en ieder die graag zingt, is deze avond van harte welkom.
Deelname is gratis.
Verdere zangavonden zijn nog gepland:


SPECIALE OPHALING WERELDMISSIEHULP
Op zaterdagnamiddag 25 oktober houden wij in de parochie Holven weer een kledinginzameling voor Wereldmissiehulp. U kan bij ons terecht met uw oude kleding en schoenen van 13.30 u.tot 17.00 u. Je vindt ons in het parochielokaal 't  Kapelleke, gelegen op de parking naast de kerk. Wij hopen op een grote respons.


voor alle geelse pt’s
Alle PT’s van alle parochies zijn uitgenodigd voor 30 september

Samen willen wij het algemeen beleid van onze parochiefederatie doornemen, om er later samen ter plaatse het beste van te maken. Het gaat dan onder andere over: Doopcatechese, Eerste communiecatechese, Vormselcatechese, Huwelijksvieringen , Uitvaarten, Groeien naar een Pastorale eenheid, Vormingsmomenten gedurende het jaar, Parochiale financies, Bedevaart naar Scherpenheuvel, Rusthuiswerking, Samenwerking met scholen, een bijbelgroep, presentatie van de volledige kalender. Er is natuurlijk ook gelegenheid voor aanvullende vragen.

Wij komen samen in het ontmoetingscentrum (kleine zaal naast de kerk van Elsum) op dinsdag 30 september om 20.00 u.


VERDRIET NA EEN SCHEIDING OF RELATIEBREUK
Het gezegde  “Scheiden doet lijden” is helaas  maar al te waar.  Als je dan alleen achterblijft, is het niet zo eenvoudig om steeds weer een luisterend oor te vinden. 
Reeds meer dan 14 jaar organiseert de federatie Herselt - Hulshout - Westerlo bijeenkomsten voor mensen wiens relatie stukgelopen is en nood hebben aan een plek waar ze hun gevoelens mogen uiten en waar ze tot rust komen.
Uit ervaring weten we dat het deugddoend kan zijn om beluisterd te worden door mensen die hetzelfde meemaken of meemaakten.

Van oktober 2014 tot en met april 2015 is er maandelijks een bijeenkomst, telkens de eerste maandag.
Op maandag 6 oktober is er een informatieavond, die doorgaat in het federatielokaal in de abdij van Tongerlo (recht tegenover het dierenparkje). We starten om 19u30 en sluiten af om 21u30. Per avond vragen we een vergoeding van 2 euro.

Graag wat meer info? Bel of mail:

Je kan ook terecht op  www.federatiewesterlo.be.


PAROCHIESECRETARIAAT WIJZIGING CONTACTMOMENTEN
Daar de weekendvieringen gewijzigd zijn volgt er ook een wijziging aan de contactmomenten van het secretariaat.


Zondag 26 oktober
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38        

Externe Links