Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 38 - 17 september 2014

20 – 21 september  25ste ZONDAG DOOR HET JAAR

"ZIJT GIJ KWAAD OMDAT IK GOED BEN ?"

Door de parabel van de schuldeiser wil Jezus duidelijk zeggen
dat God eindeloos barmhartig is en aan de mens telkens weer nieuwe kansen geeft,
ook al draagt hij een zware schuld mee.
Jezus betreurt echter in dezelfde parabel
hoe mensen al voor een kleinigheid elkaar naar de keel grijpen,
een onverdraagzame houding kunnen aannemen,
of elkaar uit de gemeenschap sluiten. 

(naar het rode bijbeldoosje)

17.30 u gebedsviering

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Onze federatie trok naar scherpenheuvel

De barokke Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel is al sinds de zestiende eeuw een belangrijk bedevaartsoord voor vele gelovigen. Nu is het de meest bezochte bedevaartplaats van België. Er wordt een wonderdadig klein houten beeldje van Maria vereerd. Velen onder ons gaan regelmatig individueel of in kleine groep een kaarsje branden, bidden of tot rust komen bij Onze Lieve Vrouw. Veel sportievelingen gaan ook te voet of met de fiets tot daar.

Reeds lang droomden sommigen in Geel er van om samen met heel de federatie op bedevaart te gaan, en op 6 september was het zover. Vroeg in de ochtend vertrokken 10 dappere stappers vanuit Ten Aard te voet naar Scherpenheuvel. Met regelmatige tussenstops en een volgwagen kwamen zij tegen de middag op de heuvel aan. Onderweg hebben zij waarschijnlijk de vele fietsters gezien, die op individuele basis naar Scherpenheuvel reden.

Ongetwijfeld heeft "Mie Maan" die dag veel Gelenaren op bezoek gehad. De twee bussen van Ziekenzorg en de twee van het "Zusterhof" kwamen ook tegen de middag aan, net als de bus met individuele bedevaarders. Als we dan nog de autobedevaarders meetellen kwamen we aan het mooie aantal van meer dan 360 bedevaarders dat aanwezig was in de eucharistieviering van 14.00 u. in de Mariahal.

Vooraf baden we met een honderdtal mensen de kruisweg, mooi verdeeld over de platte omloop en de omloop op de berg. We stonden stil bij het lijden, sterven en verrijzen van Jezus. In de eucharistieviering stond de figuur van Maria centraal. Ze werd voorgegaan door 7 Geelse pastores en een échte Geelse misdienaar. Het zangkoor van wel 50 leden was samengesteld uit de verschillende parochies van Geel, de vlaggen van verschillende verenigingen stonden mee vooraan, de offeranden werden aangebracht door mensen van 5 verschillende parochies en zelfs de “kerkmeesters” voor de mandjes waren gerecruteerd uit de Geelse kerken. … Heel stond op de kaart van Scherpenheuvel met dikke hoofdletters !!!

En … Scherpenheuvel zou Scherpenheuvel niet zijn, als ook de plaatselijke HORECA ook niet GEEL zou gekleurd hebben. Na de viering genoten wij nog van een lekker natje en een droogje, of wij bezochten de zaterdagse markt. Fier poseerden de mensen van het ZUSTERHOF voor de obligate foto en zo kreeg iedereen een stuk van de aandacht, die elk voor honderd procent verdiende. Tegen 17.00 u. keerde iedereen moe én tevreden terug naar huis. We zagen dat het goed was en noteren heel graag zaterdag 5 september 2015 in onze agenda voor de tweede federatiebedevaart van Geel naar Scherpenheuvel! Of … zoals een bewuste Gelenaar lanceerde:”Als iedereen volgend jaar nog één ander meebrengt, dan zal de Mariahal te klein zijn”.


OKRA GEEL NODIGT UIT
Op woensdag 24 september van 13.00 u. tot 18.00 u. organiseert Okra gewest Geel voor heel Geel: “Okra met de deuren open”, een fietslint door Geel.
We garanderen iedereen een boeiende geanimeerde fietstocht van ongeveer 25 kilometer met in ieder trefpunt hapjes en drankjes aan heel democratische prijzen.
Iedere 55+  is welkom, leden en niet-leden. Je kan starten in de parochiecentra van Holven, Winkelomheide of Larum.
Deelname is gratis. Zorg dat je er bij bent!


NIEUWS VAN HET DAVIDSFONDS

Het verhaal van de bijna drie miljoen landverhuizers vanuit Europa naar de Verenigde Staten en Canada

Tussen 1873 en 1934 vertrokken bijna drie miljoen landverhuizers vanuit Europa naar de Verenigde Staten en Canada, meestal met de Red Star Line. De succesvolle tentoonstelling in de Scheldestad geeft een mooi beeld van dit fenomeen.
Op dinsdag 23 september komt Lucile Hemelaer naar het Wijnhuis in de Stationsstraat. Om 20.00 u. kan u luisteren naar een boeiend relaas over de legendarische rederij, concurrent van de White Star Line waartoe de Titanic behoorde…
De hongersnood en de mislukte oogsten in Europa staken schril af tegen de verhalen over de goldrush en de verovering van het Wilde Westen. De landverhuizers kochten een ticket voor de overvaart, maar moesten vaak nog weken wachten eer ze konden vertrekken. Zieken en gehandicapten werden ginder zonder pardon teruggestuurd op kosten van de rederij die ze had meegebracht.
De lezing van Lucile Hemelaer neemt ons mee op een avontuurlijke, maar onzekere reis van mensen op zoek naar een betere toekomst. Beeldmateriaal maakt het verhaal nog intenser.
Afspraak: dinsdag 23 september om 20.00 u. in Het Wijnhuis
Een organisatie van Davidsfonds Geel, in samenwerking met vtbKultuur Geel en het GGG. Er is financiële ondersteuning van Zuidergekte Geel.
Toegang: 8,- euro (6,- euro voor leden van Davidsfonds, vtbKultuur en GGG). De lezing is een perfecte voorbereiding op een later bezoek aan de Antwerpse tentoonstelling. Dat kan bijvoorbeeld op zaterdag 4 oktober met vtbKultuur en GGG.
Meer info: Jan Drijkoningen (014 / 72 35 87).


SPECIALE OPHALING WERELDMISSIEHULP
Op zaterdagnamiddag 25 oktober houden wij in de parochie Holven weer een kledinginzameling voor Wereldmissiehulp. U kan bij ons terecht met uw oude kleding en schoenen van 13.30 u.tot 17.00 u. Je vindt ons in het parochielokaal 't  Kapelleke, gelegen op de parking naast de kerk. Wij hopen op een grote respons.


voor alle geelse pt’s
In onze parochies zijn de eerste “startvergaderingen” achter de rug. De PT’s hebben voor de zoveelste keer hun verantwoordelijkheid genomen, sommige werden aangevuld en andere moesten met een manneke minder doen …
Om iedereen een globale informatie te geven over datgene, waar elke parochie haar taak heeft, willen wij dit jaar alle PT-leden samen brengen.
Wij doen dat in het ontmoetingscentrum (kleine zaal naast te kerk van Elsum) op dinsdag 30 september om 20.00 u. De federale pastoresploeg wil er de algemene werking voorstellen en de kalender toelichten van die dingen, die parochies (kunnen) samen brengen.
Zijn er vragen ??? Daar zullen ze op hun plaats zijn.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Externe Links