Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 37 - 10 september 2014

13 – 14 september FEEST VAN DE KRUISVERHEFFING

"DE MENSENZOON WORDT OMHOOG GEHEVEN"


Op 14 september viert de kerk het feest van de “Kruisverheffing”. Dit is in de liturgie zo belangrijk, dat het normale misformulier die dag wordt opzij geschoven, ook als het op een zondag valt. Het wordt zowel door de Katholieken als door de Orthodoxen gevierd. De liturgische kleur is rood.
Het Heilig Kruis werd - naar overgeleverde verhalen - gevonden door Sint-Helena, de moeder van Constantijn de Grote. Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht naar Jeruzalem en liet opgravingen doen, waarbij naast het kruis ook de grafkelder ontdekt zou zijn.
De oorsprong van het jaarlijks feest gaat terug tot de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem op 13 september 335. Deze kerk werd gebouwd op de plaats waar - volgens de overlevering - het lichaam van Jezus tussen kruisdood en verrijzenis was te rusten gelegd achter Golgotha. Tijdens het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het kruis - waaraan volgens de traditie Jezus geleden had - aan het volk getoond.
Het kruis werd door Helena gedeeld. Een deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome. Vooral vanaf de kruistochten ontstond een onstuitbare verspreiding van kruis-relieken en aansluitend werd het feest van de Kruisverheffing gevierd op de plaatsen waar de relieken terecht kwamen … tot in heel wat Geelse parochies.
 

17.30 u eucaristieviering met onze jeugd

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

De mensen zeggen zo veel
Wat met ons kerkelijk patrimonium ???

"Mijnheer pastoor, wordt onze kerk verkocht?" Deze vraag krijg je af en toe wel eens te horen in onze parochies. De bezorgdheid over onze kerkgebouwen die door het kleiner wordend aantal “misgangers” soms te groot worden is reëel en de kosten aan de gebouwen blijven natuurlijk dezelfde of lopen op. We kunnen u alvast gerust stellen. We willen hier niet schrijven over kerken die te koop staan, dit is helemaal niet aan de orde. Toch is het goed dat we ons ervan bewust zijn dat in de toekomst zal moeten nagedacht worden over ons kerkelijk patrimonium. Met het stadsbestuur is afgesproken, dat dit grondig en niet ondoordacht zal gebeuren

Eind mei van dit jaar organiseerde het I.O.K. een studiedag over het kerkelijk patrimonium in onze regio. Op langere termijn moeten we ons de vraag durven stellen wat er met onze kerkgebouwen gaat gebeuren. Dit is geen "ver van ons bed show", ook in onze stad zullen wij vroeg of laat met deze vraag geconfronteerd worden. Daarom is het goed om over deze dingen na te denken en visie te ontwikkelen. Vanuit Geel woonden trouwens een ruime afvaardiging van de pastoresploeg, de kerkfabrieken en het stadsbestuur deze studiedag bij.

Twee belangrijke zaken uit de studiedag willen we even aanhalen. Een eerste zaak is het feit dat overleg heel belangrijk is. Bij een kerkgebouw zijn vele partijen betrokken. De kerkfabriek zorgt voor het onderhoud, de gemeente is soms eigenaar of staat in elk geval mee in voor het onderhoud, de parochie maakt er gebruik van met het parochieteam dat instaat voor het pastoraal beleid, maar ook de verenigingen, ... Ook de buurt is betrokken partij. De kerk is bovendien een tastbaar iets dat vaak de hele omgeving bepaalt. Als de kerk geklasseerd is als monument hebben we nog de dienst monumenten en landschappen, de erfgoedcel, ... Kortom, het feit dat iedereen met elkaar kan overleggen op een gezonde en gestructureerde manier is heel belangrijk. In de parochies van Geel hebben alle parochieteams en de kerkfabrieken al overleg gepleegd over een visie op de toekomst van onze kerkgebouwen.

Ten tweede kort iets over de mogelijkheden die er zijn om met de kerkgebouwen om te gaan. Op de studiedag reikte men ons vier mogelijkheden aan.

Op 26 augustus bezochten drie van onze pastores samen met een delegatie van het I.O.K., gemeenteraadsleden en leden van kerkfabrieken van andere parochies, enkele projecten die deze keuze hebben gemaakt. Zo is de Sint-Jan-Berchmanskerk van Genebos omgevormd tot sociale werkplaats. In de St.-Quintinuskerk in Hees kwam een gemeenschapszaal en een overnachtingsplaats voor fietsers en de Dominicanenkerk in Maastricht werd boekenwinkel. Dit zijn op dit moment in onze streken uitzonderingen, maar het bewijst wel dat er mogelijkheden zijn. Belangrijk in dit hele gebeuren was ook nu weer het overleg met de buurt en de parochie.

In de loop van de volgende jaren zullen we zien waarheen de wegen met onze kerkgebouwen ons leiden, maar in Geel zijn we er in elk geval mee bezig en we durven zeggen dat we ons goed voorbereiden. De studiedag en het projectbezoek waren in elk geval al een boeiende start en gaven ons stof tot nadenken.


bel andermaal beroemd
Zondag 21 september
om 15.00 u. is het weer 'Hoogdag' in de kerk van Bel. Een dag die een rode stip verdient in uw agenda. Opnieuw organiseert de kerkraad er een orgelconcert op het historische Bremserorgel. Dit orgel uit de 17de eeuw met zijn rijke klankkleuren werd vorig jaar plechtig geïnaugureerd.

Het instrument krijgt bezoek van Jan Van Mol om sopraan Cristel De Meulder te begeleiden. In de orgelwereld is Jan een gekend en verdienstelijk figuur. Jaarlijks organiseert hij orgeltrips in binnen- en buitenland. Met Cristel concerteert hij reeds vele jaren binnen de vzw Calcant, met als bedoeling de orgelmuziek en de vocale religieuze muziek te promoten. 

We mogen een heel gevarieerd programma verwachten dat mooi tot zijn recht komt in de stemmige en gezellige kerk van Bel.

Nadien is er gelegenheid tot nababbelen. Toegangskaarten kan je bekomen in voorverkoop bij voorzitter Jef Vangenechten aan 8,- euro. op 0476 / 55 54 07 of jef.vangenechten@telenet.be.

Aan de kassa kosten de kaarten 10,- euro. Een warme aanrader en van harte welkom !
Paul DB


SPECIALE OPHALING WERELDMISSIEHULP
Op zaterdagnamiddag 25 oktober houden wij in de parochie Holven weer een kledinginzameling voor Wereldmissiehulp. U kan bij ons terecht met uw oude kleding en schoenen van 13.30 u.tot 17.00 u. Je vindt ons in het parochielokaal 't  Kapelleke, gelegen op de parking naast de kerk. Wij hopen op een grote respons.


voor alle geelse pt’s
Na een grote vakantie van plannen, structureren en puzzelen aan “het leven zoals het is” in onze parochies, vergaderen alle parochiale teams van Geel samen, om een mooie start te nemen van een nieuw werkjaar en om allen samen met de zelfde informatie te kunnen beginnen.

Daarom komen alle PT-leden op dinsdag 30 september om 20.00 u. samen in het ontmoetingscentrum van Elsum (kleine zaal). Het resultaat van onze plannen wordt er samen overlopen en wie weet … horen we niet veel interessants van elkaar.


catechisten eerste communie en vormsel
Met het nieuwe werkjaar trekken alle vormen van catechese zich weer in gang in onze parochies. Zoals het stilaan de gewoonte wordt, organiseren wij ook voor de catechisten een gezamenlijk informatiemoment. Deze bijeenkomsten gaan door in het pastoraal huis in Winkelomheide. Vormselcatechisten  ontmoeten elkaar op 24 september.
Catechisten voor de eerste communie spreken af op 1 oktober.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36  

Externe Links