Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 36 - 3 september 2014

6 – 7 september 23STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maandag 8 september: O.L.Vrouw geboorte
Zaterdag 13 september: H. Johannes Chrysostomus (patroon van nogal wat studerenden).


"WANNEER UW BROER GEZONDIGD HEEFT, WIJS HEM TERECHT"

Geef ons, Heer in uw naam samen te zijn
wanneer wij eucharistie vieren,
wanneer wij bidden,
waar wij in liefde samenzijn
en de zorg voor uw mensen en onze aarde op ons nemen.
Maak onze parochies tot levende kernen
met in ons midden Jezus en zijn evangelie tot centrum.

(naar het rode bijbeldoosje)

17.30 u Jgt Toke Schroven, Gerebernus Taels en kinderen Helena, Paula en kleinzoon Paul Taels

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Gods geest waaide over Geelse velden

Op zaterdag 23 en zondag 24 augustus had op de terreinen van de Thomas More Hogeschool het 31ste  Europese Ploegkampioenschap plaats. Sinds het ontstaan van het wereldkampioenschap ploegen in 1953, was België bij de eerste landen om hieraan deel te nemen. Een klein land met een rijke traditie in het wedstrijdploegen, dat zelfs al enkele wereldkampioenen leverde. Iets later onstond het Europees kampioenschap, een mooie traditie en Geel was dit jaar de gaststad. Omdat de Thomas More Hogeschool een belangrijke rol speelt in het lesgeven rond landbouwtechnieken, was de locatie natuurlijk ook vanzelfsprekend en ’t Parochieblad was er bij.

Enkele maanden geleden kreeg pastoor Dirk telefoon van het Belgisch organisatiecomité, of hij niet wilde voorgaan in een oecumenische gebedsviering bij het begin van de zondag. Karel Van Dijck, voorzitter van het organisatiecomité vertelde over het groeiend belang van de vriendschapsband tussen de deelnemers en alle betrokkenen uit de verschillende landen in het kader van deze ploegwedstrijden. Die vriendschapsbanden zijn eigenlijk veel belangrijker dan wie nu eigenlijk kampioen wordt. Op zondag houdt elk land zich aan z'n eigen tradities. In Ierland en Schotland was er bijvoorbeeld enkele jaren geleden een eucharistieviering op zondag. Sommige landen houden het op een algemene bezinning. Hier in België koos men voor een oecumenische gebedsviering die werd gehouden in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

De dienst begon met een optocht van de tractoren naar de tent en daar klonk de Bolero van Ravell bij het binnenkomen van de mensen. Toen de honderd aanwezigen gezeten waren, lazen we een tekst over licht en vrede, het centrale thema in de viering, vrede in de wereld, een wereld zonder oorlog, aandacht voor Gods schepping met bijzonder het platte land. Daarna werd het stil en vroegen wij om vergeving, we luistereden ingetogen naar de mooie lezing "In Flanders Fields" en hoorden daarna de "Last Post". Toepasselijk volgde het evangelie van de zaaier die uitging om te zaaien. De voorbeden waren in verschillende talen en bij Il Silencio was het muisstil in de tent. We baden voor de verschillende deelnemende landen, om vrede in de wereld, zeer toepasselijk trouwens toen we de deelnemer van Rusland recht in de ogen keken. Een kippevelmoment. Fijn dat deze deelnemer erbij was, over de grenzen van oorlog en geweld heen.

De viering werd besloten met het gebed van St. Franciscus en daarna volgde de traditionele tractorenwijding. Een moment waar alle deelnemers naar uitkeken en dat met verrassend veel ernst moest gebeuren.

Zo zie je maar, dat ook naast onze kerken de Geest van God waait over de velden van Geel... letterlijk in dit geval.

Een tevreden proost van de Landelijke Beweging Zuiderkempen dankt u voor het lezen en eindigt met dat mooie gedicht... In Flanders Fields


In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

 

We are the Dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fields.

 

Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

(luitenant-kolonel John McCrae, 1872-1918)


NIEUWE UREN IN DE WEEKENDVIERINGEN
Om tegemoet te komen aan de wens van sommige parochies en om ook niet te vroeg op zondagmorgen te moeten mobiliseren bij vormelingen en communicanten, bestond reeds enige tijd de wens, om de uren van de weekendvieringen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierbij zijn sommige uren moeten sneuvelen, en zijn sommige uren opgeschoven.
Daarom verwelkomen wij vanaf september de mensen in alle parochies nog op de klassieke uren, behalve:

federatiebedevaart naar scherpenheuvel
Tot zaterdag in Scherpenheuvel ?
Federale kruisweg op twee plaatsen om 13.00 u.
In de Mariahal om 14.00 u.
Wij zijn toch allemaal van Geel nietwaar ???
Er rijdt ook een bus vanuit onze federatie naar Scherpenheuvel. De rit kost 10 euro heen en terug en je kan nog inschrijven zolang er plaatsen zijn.
De bus volgt dit uurschema:

De bus vertrekt in Scherpenheuvel terug om 17.00 en doet dezelfde haltes aan op de terugweg.
Mocht u nog met de bus meewillen kan u zo spoedig mogelijk bellen naar Jan Verheyden op 014/58 49 65.

OMHALING IRAK
Na de omhaling voor de christenen in het Oosten, waartoe de bisschoppen hadden opgeroepen, hielden onze parochies er een warm gevoel aan over. Al is het maar met centen, een mens kan op veel manieren tonen, dat hij goed van harte is. Daarom onze hartelijke dank voor elke gift.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35    

Externe Links