Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 35 - 27 augustus 2014

30 – 31 augustus 22STE ZONDAG DOOR HET JAAR

"WIE MIJ VOLGT, MOET ZICHZELF VERLOOCHENEN"


Voortdurend staan wij in ons leven voor keuzes. Meestal zijn het heel eenvoudige beslissingen, maar soms gaat het over keuzes, die ons eigen leven en dat van anderen ingrijpend kunnen beïnvloeden. Er is moed voor nodig, om ook “Gods wil” te laten meespreken, maar ook dat kan bevrijdend zijn …

(naar het rode bijbeldoosje)

08.00 u eucharistieviering

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Federatie Geel gaat samen op bedevaart

 

SCHERPENHEUVEL
De barokke Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel is al sinds de zestiende eeuw een belangrijk bedevaartsoord voor vele gelovigen.
Thans is het de meest bezochte bedevaartplaats van België. Er wordt een wonderdadig klein houten beeldje van Maria vereerd. Op 1 mei start het bedevaartseizoen. Jaarlijks wordt er ook de beroemde ''Kaarskensprocessie'' gelopen.
Velen onder ons gaan regelmatig individueel of in kleine groep een kaarsje branden, bidden of tot rust komen bij Onze Lieve Vrouw, en tevens is het een mooie dag- of namiddaguitstap met de fiets of de auto. Veel sportievelingen gaan ook te voet tot daar.

OOK VOOR PAROCHIEFEDERATIE GEEL
Het is een mooie gewoonte in onze Geelse parochies, dat groepen naar Scherpenheuve trekken en … als we dat nu eens samen deden??? Zou dat niet fijn zijn ???  lekker met een grote groep in plaats van te stappen of te fietsen met een klein groepje en met herinneringen aan die grote groepen van vroeger ??? zou dat echt niet fijn zijn ???
De idee groeide al een paar jaren en nu heeft een kleine groep een groot initiatief genomen. Wij maken er één grote happening van:

En voor de Busbedevaart zijn weer duidelijker afspraken nodig. Sommige parochies zorgen voor een eigen bus en andere sluiten aan bij de federatiebus. Uiteraard zijn hier de plaatsen beperkt en moeten wij streng zijn: eerst is eerst. De deelnameprijs bedraagt 10 euro voor de busrit heen en terug, met opstapplaatsen in Ten Aard, Holven, Elsum, Stelen/Oosterlo/Zammel. In Scherpenheuvel starten wij terug richting Geel om 17.00 u. Juiste uur opslagplaats volgt later, zodra wij zicht hebben op de inschrijvingen. 

PROGRAMMA VAN DE BEDEVAART
Het wordt kort-dag: onze federatiebedevaart zit bijna aan ’t einde van de pijplijn.
Je bent verwacht en hopelijk zijn er bedevaartboekjes tekort !!!

zaterdag 6 september

Verenigingen worden verzocht om hun vlaggen mee te brengen om samen processie te vormen.

voor alle geelse pt’s
Na een grote vakantie van plannen, structureren en puzzelen aan “het leven zoals het is” in onze parochies, vergaderen alle parochiale teams van Geel samen, om een mooie start te nemen van een nieuw werkjaar en om allen samen met de zelfde informatie te kunnen beginnen.
Daarom komen alle PT-leden op dinsdag 30 september om 20.00 u. samen in het ontmoetingscentrum van Elsum (kleine zaal). Het resultaat van onze plannen wordt er samen overlopen en wie weet … horen we niet veel interessants van elkaar.

catechisten eerste communie en vormsel
Met het nieuwe werkjaar trekken alle vormen van catechese zich weer in gang in onze parochies. Zoals het stilaan de gewoonte wordt, organiseren wij ook voor de catechisten een gezamenlijk informatiemoment. Deze bijeenkomsten gaan door in het pastoraal huis in Winkelomheide. Vormselcatechisten  ontmoeten elkaar op 24 september. Catechisten voor de eerste communie spreken af op 1 oktober. 

een nieuw schooljaar
Einde verlof !! nieuw werkjaar !! een nieuwe start !!! Jaja, maar ál die nieuwigheden en starttoestanden gaan terug op die ene datum van 1 september, want dan begint een nieuw SCHOOLjaar. Aan alles wat weer tot leven komt: studenten, leerlingen pagadders “kleuterhoogschoolstudenten”, leerkrachten, schoolpersoneel: een goede start: hou van de leerstof, hou van de school, hou van de leerkrachten, hou van je schoolstructuur, hou van elkander en ’t zal vlugger 30 juni zijn, dan je kan vermoeden !

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34      

Externe Links