Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 34 - 20 augustus 2014

23 – 24 augustus 21STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maandag 25 augustus: H. Jozef Calasanz, patroon van heel wat zusters.
Woensdag 27 augustus: H. Monica, patrones van de getrouwde vrouwen.

"IK GEEF U DE SLEUTELS VAN HET RIJK DER HEMELEN"


Jezus vraagt aan zijn leerlingen, wie Hij voor hen is.
Doorheen de lezing van dit weekend vraagt Hij vandaag aan ons, wie Hij voor ons dan wel is.
Een tochtgenoot ? Een inspiratiebron ?? Een historische figuur ??? een ????
Ja, wie is Hij dan vandaag voor ons?

(naar het rode bijbeldoosje)

16.30 u gouden huwelijksmis

08.00 u eucharistieviering

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

BEDEVAART NAAR SCHERPENHEUVEL
In onze vorige edities hebben wij uitgebreid geïnformeerd over de bedevaart naar Scherpenheuvel op 6 september. Dit heeft geleid tot heel wat inschrijvingen voor de bus en die mogen nog steeds binnen komen op de parochiesecretariaten. Ondertussen blijkt ook wel, dat er veel belangstelling is van losse groepen, die zich per fiets of met de wagen willen aansluiten bij onze bedevaart. Ook allen hartelijk welkom!
* 13.00 u. Kleine vlakke kruisweg met samenkomst aan de ingang van de basiliek
* 13.00 u. Grote kruisweg op de berg met samenkomst aan de achterkant van de basiliek, onderaan de berg aan de eerste statie
* 14.00 u. federale Mariaviering in de Mariahal, opgeluisterd door mensen uit Geelse koren en met volkszang.
Het is dus momenteel onmogelijk, om een juiste schatting te maken en wij willen toch genoeg bedevaartboekjes voorzien. Daarom onze vraag aan groepen van meer dan 10, die samen rijden, om zich even aan te kondigen bij pastoor Dirk of pastoor Jan, zodat er eventueel boekjes kunnen worden bijgedrukt.

MOOI BLIJVEN ZE ALLEN
Door allerlei moeilijkheden bij het tot stand komen van nummer 33 kwamen wij er vorige week niet toe om onze moeders een zalige hoogdag te wensen, maar wij zien ze allemaal graag, élke dag van het jaar.
Dus is die wens: “Zalig moederJAAR” vandaag ook nog gepast.
Maria’s, moekes en moemoe’s, oma’s en nog veel benamingen … jullie weten ervan!

BIJEENKOMST VAN ALLE GEELSE PAROCHIETEAMS
Begin deze maand trokken de pastores van de Geelse parochies zich voor één dag terug in de abdij van Postel. Zij bogen zich ter evaluatie over onze werking in het werkjaar 2013-2014 en maakten ook sterke plannen, om het volgend jaar (nog) beter te doen.
Om deze plannen over alle parochies aan te kondigen en iedereen te vragen zich mee onder meerdere initiatieven te zetten, zal op dinsdag 30 september een avondvergadering doorgaan met alle PT’s van de 12 parochies. …
Niet te missen voor iedereen die mee het beleid van onze parochies vorm wil geven !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33        

Externe Links