Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 26-27-28 - 25 juni 2014

28 – 29 juni HEILIGE APOSTELEN PETRUS EN PAULUS
5 – 6 juli 14-DE ZONDAG DOOR HET JAAR
12 – 13 juli 15-DE ZONDAG DOOR HET JAAR

"WIJ VOLGEN JEZUS TIJDENS DE VAKANTIE VIA ZIJN APOSTELEN EN ZIJN VERHALEN"

Zaterdag 5 juli: H.H. Maria Goretti en Godelieve van Gistel.


We leven in een jachtige maatschappij:
we worden verwacht steeds meer te presteren in steeds minder tijd.
Het verkeer gaat alsmaar sneller en e-mail zorgt voor steeds snellere en efficiëntere communicatie.
Velen worden opgejaagd door deze tijdgeest, raken vermoeid
en 'burn out' dreigt om de hoek.
Jezus nodigt ons uit om even halt te houden,
de drukte in ons leven onder de loep te nemen,
tijd te nemen voor bezinning en gebed
en dan even in de stilte van ons hart met Hem te overleggen:
'En ... gij, Heer, wat denkt gij dal ik moet doen ??? ‘

(naar het rode Bijbeldoosje)

08.00 u Jgt Van Roey Simonne; Zm Stanske Lievens

08.00 u Julia Versmissen; Fam. Van De Perre Clement - Leonie Kerkhofs en overleden familieleden

08.00 u eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

HET PAROCHIEBLAD OP VAKANTIE
De grote vakantie brengt altijd 2 vakantienummers met zich, die zeer vroeg moeten samengesteld worden, want ook de drukkerij heeft recht op vakantie …

Eigenlijk sluit de drukkerij een groot stuk van de maand juli (zeg maar ’t bouwverlof) en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.

DE PREEKSTOEL GAAT WEER OPEN
Zoals de laatste jaren de gewoonte was, staat tijdens de grote vakantie de preekstoel in Herentals elke dinsdagavond van juli en augustus weer open voor volk van allerlei pluimage. Vroege gasten kunnen al vanaf 19:30 u. genieten van de mooie klanken van het orgel van de Waldetrudiskerk en om 20.00 u. krijgt iemand gedurende stipt een half uur de tijd om uit de doeken te doen: Wat betekent het voor mij als ik zeg “Ik ben christelijk gelovig”? Nadien mag iedereen mee naar de tuin van de voormalige dekenij om er, samen met de spreker, bij pot en pint nog even na te kaarten
Negen sprekers nemen ons mee in hun persoonlijk getuigenis. Ze zijn creatief, gedurfd, nu eens spiegelend, dan weer erg actueel . . .

Even kennis maken:
dinsdag 1 juli: Gerard Bodifee
Een internationaal vermaarde sterrenkundige, die verhelderend, kritisch en sprankelend schrijft en spreekt over wetenschap. Zijn religiositeit is gebaseerd op eeuwige begrippen als liefde, ethiek en orde, evenals hun invloed op de actualiteit en samenleving. Vanuit zijn specifieke achtergronden vindt hij de harmonie in de kosmische chaos.

dinsdag 8 juli: Koen Geens
Hij is veel meer dan een koele cijferaar die zorgvuldig waakte over de begroting van ons land. Achter de fiscalist en topadvocaat schuilt een warme, bevlogen en tegelijk nederige persoonlijkheid met een sociaalchristelijke inspiratie. Hij is een echte fami¬lievader voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en ouders. Gezellig tafelen met hen is een van zijn groot¬ste geneugten. Bovendien is hij gezegend met een sprankelende intelligentie en een dito bespraaktheid.

dinsdag 15 juli: Kenny Brack
Een minderbroeder-Kapucijn en priester. Sa¬men met een aantal bondgenoten richtte hij Youffra op, een beweging voor jongeren die zich uitdrukkelijk engageren om te leven in en vanuit de Franciscaanse spiritualiteit. Nu is hij als pastoor lid van de pastorale equipe van Antwerpen-Noord. Jongeren en mensen in armoede staan centraal in zijn werk. Hij vertelt graag en met veel pit over Franciscus en diens spiritualiteit, een bron van leven, ook voor mensen van onze tijd.

Wij zagen vorige jaren veel Gelenaars rond de preekstoel. Komen jullie ook. ???

TOT OVER DRIE WEKEN !!!
Ja, lezer, of je nu al vertrekt of in augustus, voor de grote meerderheid van de werknemers ligt de grote pauze in de maand juli. Jeugdbewegingen en scholen wisselen met elkaar af. Het is vakantie. Daarom binden wij onze redactie ook voor een maand op een klein plaatsje bijeen. Wij zijn er voor U in drie weken tegelijk en dan zal je ons nog eens tegenkomen, maar wees gerust: veel spektakel zullen wij niet te bieden hebben

PASTORES MET VERLOF
Ook de mensen van de pastoresploeg nemen er een stukje genieten bij, maar ze zijn nooit samen weg. Als ’t nodig is, kan je altijd wel iemand bereiken en als ’t nood doet, dan kan je tegenwoordig via allerlei middelen iedereen wel vinden. Wij zijn niet bereikbaar via de Wereldomroep, maar op blz. 2 kan je in de linker kolom allerlei wegwijzers vinden. En begin augustus trekt de hele ploeg naar Postel om daar een nieuw werkjaar voor te bereiden.
Zalig !!! ??? !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25      

Externe Links