Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 25 - 18 juni 2014

21 – 22 juni 12DE ZONDAG DOOR HET JAAR

"IEDER HAAR OP UW HOOFD IS GETELD"

Vrijdag 27 juni: Feest van het H. Hart in Winkelomheide.


Niets in het leven werkt zo storend als angst en vrees.
Zij verlammen elke veerkracht en ieder enthousiasme.
De mus staat voor al wat klein is en niet meetelt.
Als de Vader voor het kleine zorgt, hoe zou Hij dan niet voor de mens zorgen?
Wat er ons ook over- komt wij mogen de zekerheid hebben
dat we leven in Gods nabijheid.

(naar het rode Bijbeldoosje)

08.00 u gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Federatie Geel gaat samen op bedevaart

SCHERPENHEUVEL
De barokke Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel is al sinds de zestiende eeuw een belangrijk bedevaartsoord voor vele gelovigen.
Thans is het de meest bezochte bedevaartplaats van België. Er wordt een wonderdadig klein houten beeldje van Maria vereerd. Op 1 mei start het bedevaartseizoen. Jaarlijks wordt er ook de beroemde ''Kaarskensprocessie'' gelopen.
Velen onder ons gaan regelmatig individueel of in kleine groep een kaarsje branden, bidden of tot rust komen bij Onze Lieve Vrouw, en tevens is het een mooie dag- of namiddaguitstap met de fiets of de auto. Veel sportievelingen gaan ook te voet tot daar.

OOK VOOR PAROCHIEFEDERATIE GEEL
Het is een mooie gewoonte in onze Geelse parochies, dat groepen naar Scherpenheuvel trekken en … als we dat nu eens samen deden???
Zou dat niet fijn zijn ???  lekker met een grote groep in plaats van te stappen of te fietsen met een klein groepje en met herinneringen aan die grote groepen van vroeger ??? zou dat echt niet fijn zijn ???
De idee groeide al een paar jaren en nu heeft een kleine groep een groot initiatief genomen. Wij maken er één grote happening van:
Onze Voetbedevaart vertrekt op Ten Aard en zal afspraken maken, zodat onderweg groepen van andere parochies bij de groep kunnen aansluiten. Er wordt een volgwagen voorzien, maar probeer zelf wel afspraken te maken om naar huis te komen. Het wordt een ingewikkelde organisatie, maar daarom is het nodig, dat je tijdig je deelname meldt, zodat enkele weken voor vertrek via mail of brief kan meegedeeld worden, hoe de bedevaart verloopt.
Bij de Fietsbedevaart kunnen wij eenvoudig zijn: omdat fietsen in grote groep niet altijd eenvoudig is en omdat er verschillende groepen al een lange traditie hebben, kozen we ervoor om de fietsers op eigen kracht en initiatief te laten rijden.
Mensen die met eigen wagen willen rijden, doen dit op eigen initiatief. Dat wordt onze Autobedevaart.
En voor de Busbedevaart zijn weer duidelijker afspraken nodig. Sommige parochies zorgen voor een eigen bus en andere sluiten aan bij de federatiebus. Uiteraard zijn hier de plaatsen beperkt en moeten wij streng zijn: eerst is eerst. De deelnameprijs bedraagt 10 euro voor de busrit heen en terug, met opstapplaatsen in Ten Aard, Holven, Elsum, Stelen/Oosterlo/Zammel. In Scherpenheuvel starten wij terug richting Geel om 17.00 u. Juiste uur opslagplaats volgt later, zodra wij zicht hebben op de inschrijvingen. 

PROGRAMMA VAN DE BEDEVAART 
13.00 u. Kleine vlakke kruisweg met samenkomst aan de ingang van de basiliek
13.00 u. Grote kruisweg op de berg met samenkomst aan de achterkant van de basiliek, onderaan de berg aan de eerste statie
14.00 u. federale Mariaviering in de Mariahal, opgeluisterd door mensen uit Geelse koren en met volkszang. Bedevaartboekjes zijn voorzien. We vragen aan onze verenigingen om hun vlaggen mee te brengen om samen processie te vormen. Na de viering is er voor de busbedevaarders nog voldoende vrije tijd om in Scherpenheuvel te vertoeven.
Op ieder parochiesecretariaat kan je meer info bekomen en ook bij de individuele pastores. Het staat natuurlijk elke vereniging vrij om zich met eigen initiatieven aan te sluiten, maar laat het dan weten. Zo groeien wij SAMEN


al-arm organiseert
Een grote Spaghettiavond ook voor veggies …op 17 juli van 17.00 u. tot 21.00 u. in de lokalen van Den Echo, Diestseweg 146 (onder de poort onder doorgaan naar het achterste gebouw)
Inschrijven is verplicht per telefoon: 014/ 56 73 12 en 13 (vragen naar Patricia, Lilian of Rit)
Prijs: Volwassenen 8 euro ; met VTP: 4 euro
kinderen onder de 12 jaar: 4 euro ; met VTP: 2 euro 


LOTGENOTENGROEP VOOR VROUWEN MET BORSTKANKER
Samen Verder Kempen is een lotgenotengroep voor borstkanker, die streeft naar een betere levenskwaliteit voor vrouwen met borstkanker of die borstkanker gehad hebben, en voor hun naaste omgeving. Praten met lotgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt kan een grote hulp betekenen. Wij bieden individuele ondersteuning, groepsbijeenkomsten waar informatie wordt gegeven door een arts, radioloog, psycholoog rond een specifiek probleem. Samen met lotgenoten kan je ervaringen delen. Ieder kwartaal gaan we wandelen en hebben we een ontbijtgesprek waar je kan aan deelnemen. Regelmatig organiseren we workshops zoals voetmassage enz.
Elke tweede vrijdag van de maand behalve in juli en augustus, vindt de praatnamiddag plaats in ’t Convent in het Begijnhof in Herentals.
Iedere tweede dinsdag van de maand behalve in juli, augustus en september, vindt de rustige kringdans plaats in ’t Clubhuis in het Begijnhof in Herentals.
Voor meer info: Samen Verder Kempen vzw op 014 / 54 68 21, vragen naar Lucienne 


A.C.W.-BELASTINGSPLOEG
Ook in tijden, dat de diensten van het ministerie met allerlei services en computers klaar staan, blijft het voor veel mensen onzeker en moeilijk om hun belastingaangifte “mooi en meedogenloos” af te leveren. Daarvoor is er dan de speciale vrijwilligersploeg van het ACW. Die is ondertussen weer aan haar ronde begonnen en sommigen moeten al rap zijn, maar wees gerust, je mag altijd naar een andere parochie oversteken…

Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van Brussel”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. De ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af. Gratis. Belangeloos en gemakkelijk.

voor meer info kan je altijd terecht bij RONY VAN HEMELEN, Katersberg  50 c, 014 / 58 96 39.


HET PAROCHIEBLAD OP VAKANTIE
De kleerkast met winterkleren zit weer helemaal vol, hoewel ze dit jaar amper open moest. Het wordt nu wel echt zomer … ook voor uw parochieblad.

De grote vakantie brengt altijd 2 vakantienummers met zich, die zeer vroeg moeten samengesteld worden, want ook de drukkerij heeft recht op vakantie …

Eigenlijk sluit de drukkerij een groot stuk van de maand juli (zeg maar ’t bouwverlof) en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.


DOOP

Zondag 22 juni
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24        

Externe Links