Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 24 - 11 juni 2014

14 – 15 juni DRIE-EENHEIDSZONDAG
"ZO ZEER HEEFT GOD DE WERELD LIEF GEHAD" …

Maandag 16 juni: H. Lutgardis, patrones van Vlaanderen.
Donderdag 19 juni: Sacramentsdag
Zaterdag 21 juni: H. Aloysius Gonzaga, patroon van de studerende jeugd en het Geels “college”

Vader Zoon en geest ... ze horen samen.
Het is de geest die ons voortdurend opjaagt,
om in  Jezus' voetsporen te treden.
Alleen op die manier kunnen we de liefde van God
voor zijn wereld en zijn mensen ook werkelijk zichtbaar maken.
(naar het rode Bijbeldoosje)

18.00 u gezinsviering jgt Wim Verherstraeten; Jgt Gust en Ludo Nevelsteen; Jgt Linda Taels, Germaine Verachtert

08.00 u gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

A.C.W.-BELASTINGSPLOEG
Ook in tijden, dat de diensten van het ministerie met allerlei services en computers klaar staan, blijft het voor veel mensen onzeker en moeilijk om hun belastingaangifte “mooi en meedogenloos” af te leveren. Daarvoor is er dan de speciale vrijwilligersploeg van het ACW. Die is ondertussen weer aan haar ronde begonnen en sommigen moeten al rap zijn, maar wees gerust, je mag altijd naar een andere parochie oversteken…

Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van Brussel”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. De ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af. Gratis. Belangeloos en gemakkelijk.

voor meer info kan je altijd terecht bij RONY VAN HEMELEN, Katersberg  50 c, 014 / 58 96 39.


HET PAROCHIEBLAD OP VAKANTIE
De kleerkast met winterkleren zit weer helemaal vol, hoewel ze dit jaar amper open moest. Het wordt nu wel echt zomer … ook voor uw parochieblad.

De grote vakantie brengt altijd 2 vakantienummers met zich, die zeer vroeg moeten samengesteld worden, want ook de drukkerij heeft recht op vakantie …

Eigenlijk sluit de drukkerij een groot stuk van de maand juli (zeg maar ’t bouwverlof) en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.


DOOP

Zondag 22 juni
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
         

Externe Links