Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 23 - 4 juni 2014

7 – 8 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

Dinsdag 10 juni: zalige priester Poppe van Temse
Vrijdag 13 juni: H. Antonius van Padua, “aanroepen” bij verloren voorwerpen.

"ONTVANG DE HEILIGE GEEST"


Levengevende God, zend ons uw geest van Pinksteren, Ook wij zijn soms bang. Maak van ons durvers. Durvers die kiezen voor verbondenheid en verantwoordelijkheid. Maak ons zo tot geestdriftige christenen die elkaar steunen en bemoedigen in woord, in daad en gebed.

(naar het rode Bijbeldoosje)

08.00 u Maria Vanuytven, Fons Vannuffelen; Verbinnen Alfons, Van den Bossche Maria en overleden familieleden

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

A.C.W.-BELASTINGSPLOEG
Ook in tijden, dat de diensten van het ministerie met allerlei services en computers klaar staan, blijft het voor veel mensen onzeker en moeilijk om hun belastingaangifte “mooi en meedogenloos” af te leveren. Daarvoor is er dan de speciale vrijwilligersploeg van het ACW. Die is ondertussen weer aan haar ronde begonnen en sommigen moeten al rap zijn, maar wees gerust, je mag altijd naar een andere parochie oversteken…

Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van Brussel”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. De ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af. Gratis. Belangeloos en gemakkelijk.

voor meer info kan je altijd terecht bij RONY  VAN  HEMELEN, Katersberg  50 c, 014 / 58 96 39.


COLLECTE KERKOPBOUW BISDOM ANTWERPEN
De collecte die op zaterdag 14 en zondag 15 juni in gans ons bisdom gehouden wordt, is bestemd voor de actie “Kerkopbouw Bisdom Antwerpen”, wat staat voor opleiding, vorming en  begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers op alle terreinen van de pastoraal. Investeren in mensen komt immers ten goede aan de kwaliteit van het pastoraal werk ter plaatse.

Wij willen hierbij toch uw bijzondere aandacht vragen voor de mogelijkheid van fiscale aftrek van uw gift. Door uw gift te doen via een bankoverschrijving ten voordele van het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV), waar onze diocesane pastorale vormingsdienst op het Theologisch Pastoraal Centrum (TPC) deel van uitmaakt, zorgt u ervoor dat uw gift volledig ten goede komt aan de pastorale vormingsinitiatieven terwijl de netto-kost voor u als  schenker nauwelijks de helft bedraagt. Voor al uw giften vanaf 30 euro via het CCV ontvangt u volgend jaar een fiscaal attest. Folders met overschrijvingsformulier zijn beschikbaar achteraan in de kerk.


HET PAROCHIEBLAD OP VAKANTIE
De kleerkast met winterkleren zit weer helemaal vol, hoewel ze dit jaar amper open moest. Het wordt nu wel echt zomer … ook voor uw parochieblad.

De grote vakantie brengt altijd 2 vakantienummers met zich, die zeer vroeg moeten samengesteld worden, want ook de drukkerij heeft recht op vakantie …

Eigenlijk sluit de drukkerij een groot stuk van de maand juli (zeg maar ’t bouwverlof) en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.


DOOP

Zondag 22 juni
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22  

Externe Links