Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 21 - 21 mei 2014

24 – 25 mei ZESDE PAASZONDAG
Woensdag 27 mei: hoogfeest van Ons-Heer-Hemelvaart

"DE VADER ZAL U EEN ANDERE HELPER ZENDEN"

We kunnen het als autonome wezens maar moeilijk vatten dat we behoren tot een groter geheel. De verbondenheid met de ander écht beleven valt ons soms zwaar. We voelen eerder de afstand dan de nabijheid. En toch ... God gaat met ieder van ons een innige relatie aan. Aan het leven zelf zullen we het herkennen. Zie jij al iets?

(naar het rode Bijbeldoosje)

08.00 u Eucharistieviering ZM Simonne Van Roey

11.00 u Eerste Communie

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Kruisdagen in Geel
Bij ons in Geel bestaat nog de traditie van de kruisdagen. Hoe is deze ontstaan? Een stukje geschiedenis vinden we op het internet.

"De kruisdagen zijn in de katholieke Kerk de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaartsdag. Deze dagen vormen samen met  25 april, het feest van de Evangelist Marcus, dagen waarop men met een bidprocessie en -litanie smeekt om zegen over de vruchten van de aarde. Rond 470 werden ze door Mamertus, bisschop van Vienne ingevoerd. Er werd een bidprocessie gehouden om Gods hulp af te smeken tegen rampen en nood, waar Zuid-Frankrijk in die tijd veel door geteisterd werd. In de vroege ochtend vond een processie plaats waarbij de voorganger met een groot kruis voorop liep. De processie ging vooral langs akkers en door het veld om daarmee een goede oogst af te dwingen. Daarbij hoorde ook boetedoening en smeekbeden voor een vruchtbaar jaar. Sinds de 9e eeuw vond de processie ook plaats in Rome, maar pas tegen het einde van de middeleeuwen werd zij voor de gehele Kerk overgenomen. De vasten die oorspronkelijk aan deze dagen verbonden was, nam men niet over omdat in de Paastijd geen vasten was toegestaan. Behalve tegen rampen wordt er op de kruisdagen gebeden om zegen over de vruchten van de aarde. In het Latijn worden de kruisdagen de rogationes minores of litaniae minores (kleine litanie) genoemd, om ze te onderscheiden van de litaniae maiores (grote litanie) op het feest van Sint-Marcus op 25 april, die eveneens bedoeld zijn om Gods zegen te vragen over de vruchten van de aarde. De Nederlandse benaming kruisdagen is waarschijnlijk ontleend aan de gewoonte om op deze dagen een processie te houden door velden en akkers, waarbij men een kruis meedroeg. Na het Tweede Vaticaanse concilie in het begin van de jaren zestig, bij de liturgiehervorming is het gebruik door de Kerk afgeschaft en werd het aan de bisdommen overgelaten om al of niet de Kruisdagen in ere te houden. Zo zijn de dagen in onze streken dus gekoppeld aan het feest van Hemelvaart.”

Bij ons in Geel zijn de kruisprocessies afgeschaft. Vroeger vonden onze landbouwers het interessant, om mét de pastoor door de velden te trekken en te kijken, hoe krom de voren van de concurrentie waren, hoe mooi de akkers geploegd (met het paard) waren en zomeer, maar vermits de zelfde loonwerker nu vaak met de zelfde machines de zelfde maïs plant voor de hele buurt, hoeft dit niet meer. Toch vragen wij Gods zegen over onze oogst. …

* Er is een kruisdagviering op Ten Aard. Deze gaat door op dinsdagavond 27 mei om 19.30 u. in de Roerdompstraat bij de Fam. Jef Dierckx - Van Laer.

* Op de parochie van St.-Amands gaat de viering op de zelfde dag door op Haneveld 15. We starten om 19.00 u. met een rozenhoedje en om 19.30 is er de eucharistie.

Iedereen is van harte welkom! En de avond wordt na de mis afgesloten met … Zoals het een goede buurtschap past.


BEDEVAART NAAR BEAURAING
Op woensdag 2 juli heeft weer de jaarlijkse bedevaart plaats naar Onze Lieve Vrouw van Beauraing. Op deze bedevaart zal onze Bisschop Johan Bonny voorgaan in de eucharistie, in de processie en het lof. Vanuit Geel kan je meerijden met de autobus die vertrekt op de parking van Elsum. Voor meer informatie en inschrijving kan je terecht bij Annie en Jef. Tel. 014 / 59 31 30. Prijs voor de bus en bedevaartsboekje 20 euro.

BEDEVAART NAAR BANNEUX
Zondag 15 juni
gaan we op bedevaart naar Banneux. We zijn er samen met vele Kempense zieken, die er hun jaarlijkse driedaagse doorbrengen. We vertrekken die dag om 07.30 u. 0p de parking van de GB-ALMA en zijn terug in Geel omstreeks 19.00 u.
De prijs is 15,- euro. Je mag een picknick meenemen, er is koffie voorzien.
Als je graag meegaat, schrijf dan voor 5 juni in bij de zusters van het Velleke (Velleke 214) of 014 / 59 37 61.


BEL BEROEMD ?
We moeten het gaan geloven, want onlangs mochten we een Britse orgelklas van een twintig orgelisten ontvangen die het pas gerestaureerde Bremser orgel uit de 17° eeuw wensten te proeven. In augustus kijken we eveneens uit naar een groep Amerikaanse orgelisten die hiervoor afzakken naar Bel.
Toch kijken we vooral uit naar binnenlands talent. 
Het is het bestuur van de Provincie Antwerpen dat reeds enkele jaren het initiatief nam om jong talent een duwtje in de rug te geven onder het motto: ‘Jong talent in een Oud monument’. Hiermee krijgen jonge mensen een kans om hun kunnen te tonen aan het grote publiek en tegelijk belichten we ons waardevol erfgoed . Twee vliegen in een klap.

Op vrijdag 23 mei mogen we ‘Jong talent’ verwelkomen: het ensemble FUGA TEMPORIS, dat bestaat uit: Robin Verhegge, viool, Dagmar Robben , hobo en Lynn Leterme, klavecimbel. Zij brengen rond Michael De Geest (als solist aan het orgel) beroemde werken van François Couperin, Georg Philipp Telemann, Girolamo Frescobaldi, Gottfried Heinrich Stölzel en Georg Böhm.

Het concert begint om 20.00 u. in de kerk van Bel
De toegang is gratis. Geen reservatie. Van harte welkom.


VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE op PUNT

Vormsel in Punt op zondag 1 juni om 9u30
Eerste Communie op Punt op donderdag 29 mei om 11u

DOOP

Zondag 22 juni
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20      

Externe Links