Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 19 - 7 mei 2014

10 – 11 mei VIERDE PAASZONDAG

Zaterdag 10 mei: H. Pater Damiaan De Veuster
Dinsdag 13 mei: O.L.Vrouw van Fatima
Donderdag 15 mei: H.H. Dimpna en Gerebernus


" Ik ben de herder van de schapen "

In het Oude Testament ontmoet Mozes een stem in een brandende struik die hem zijn naam onthult: 'lk ben er voor jou'...
Het Nieuwe Testament leert ons Jezus kennen als iemand wiens stem de schapen vertrouwd in de oren klinkt.
Hij brengt Gods ''er zijn voor jou'' in de praktijk.
Hoe vertrouwd klinkt zijn stem ons vandaag in de oren ???
(naar het rode Bijbeldoosje)

08.00 u Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Geel viert zijn Dimpna en zijn Gerebernus
Op 15 mei … volgende week … is de week van Geel.

Voor de weekdagvieringen zijn de officiële voorschriften van de kerk voor het hele bisdom Antwerpen, dat de Heilige Dimpna wordt herdacht.

In Geel doen wij dit met een plechtige Eucharistieviering, voorgegaan door de deken en door alle Geelse priesters, diakens en pastoraal werkende, die vrij zijn en die nog goed te been zijn. Anderen hebben ons beloofd, om in de kerk aanwezig te zijn. Guy Van Dijck, een vroegere onderpastoor van de St.-Dimpnaparochie zal de jaarlijkse Dimpna-homilie uitspreken en het gregoriaans koor van de Dimpnakerk leidt de volkszang en zingt enkele stukken uit het proprium van de dag. Deze viering begint om 10.00 u.

Mensen, als zoiets in Brussel gebeurt, staan de kranten er van vol, dan komt er zelfs televisie aan te pas.
Voor ons is het een gelegenheid, om de naam barmhartige stede waard te zijn.

Ook voor de zogenaamd “gastgezinnen” van het O.P.Z. is het dan feest. Zij worden uitgenodigd in de eucharistieviering en mogen daarna in primeur de nieuw gerestaureerde vleugels van de instelling mee inhuldigen. De gewone Gelenaar kan tijdens het weekend daarop de mooi geslaagde restauratie van de gebouwen komen bewonderen, want dan is er Opendeurdag.

Mensen, welkom op de twee plaatsen waar een Gelenaar nu eens écht Gelenaar kan zijn, en waar een neo-Gelenaar een Gelenaar kan worden !!!


VLAMINGEN, WALEN EN BRUSSEL …
Vlamingen, Walen en Brussel een ménage à trois.

De Geelse afdeling van het Davidsfonds organiseert in samenwerking met Vormingplus Kempen een lezing, die zo enkele dagen voor “de moeder van alle verkiezingen” toch wel enkele oorstopjes zal doen springen. Niet dat iedereen van dit probleem wakker ligt, maar toch heeft iedere Vlaming eens ooit een mening moeten hebben over Brussel.

Hoe zit het eigenlijk ???

Guido Fonteyn, voormalig journalist voor De Standaard, schreef talrijke artikels en boeken over Wallonië en komt op dinsdag 20 mei om 20.00 u. naar het Wijnhuis in de Stationsstraat  56.

De spreker gaat op zoek naar de oorsprong van clichés tussen Vlamingen en Walen. Ze ontstonden in de tijd van de grote migratie vanuit het doodarme Vlaanderen naar  het relatief rijke Wallonië: alles begint immers bij de industrie en de economie.  Niet het verschil in taal maar de aan- of afwezigheid van delfstoffen in de ondergrond bepaalde eeuwenlang de verhouding tussen Wallonië, Vlaanderen en Brussel.

Guido Fonteyn is ongetwijfeld de Vlaming die de meeste interesse toont voor Wallonië en illustreert bloei, verval en herstel van Wallonië met veel concrete voorbeelden, losse wetenswaardigheden en leuke anekdotes.

Deze activiteit is aanbevolen aan ons allen: toegangsprijs: 5,- euro


federale bedevaart
Ook hier maken wij al een gaatje vrij in onze kalender. Alle parochies maken samen een bedevaart naar Scherpenheuvel.
Mensen, het wordt zaterdag 6 september … kruisje op de kalender !!!


Vormsel en Eerste Communie op Punt

Vormsel in Punt op zondag 1 juni om 9u30
Eerste Communie op Punt op donderdag 29 mei om 11u

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18

Externe Links