Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 18 - 30 april 2014

3 – 4 mei DERDE PAASZONDAG

"Hij werd herkend aan het breken van het brood"
"
Een stoel bijschuiven
Een extra bord spaghetti
Het logeerbed opdekken
De achterdeur open laten
Voor wie doen wij dat ???”
(naar het rode Bijbeldoosje)

08.00 u Marie Claes, Gaston Krieckemans; fam. Krieckemans, Claes Hermans

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Wat doen ze toch in die kerk? (Slot)

 

Nadat wij enkele weken naeen een rondgang maakten in het sacramenteel leven van de mensen, stonden wij stil bij de symbolen van Broederlijk Delen en bij die van de Goede Week. Pastoor Dirk en zijn raadgever Jos Versmissen nemen ons nog een laatste keer mee naar de “plechtige communie” en het “vormsel” zoals het er vroeger aan toe ging. De volledige lijst van vormsels in 2014 kan je vinden in deze rubriek in ons nummer van vorige week.

PLECHTIGE COMMUNIE EN VORMSEL

Op Witte Donderdag, twee weken geleden, werd in de kathedraal van Antwerpen door onze bisschop het Heilig Chrisma gewijd. Met dit Chrisma zullen in de volgende weken onze vormelingen weer gezalfd worden en zo het sacrament van het vormsel ontvangen. “Ontvang het Zegel van de Heilige Geest, de gave Gods”, zegt de vormheer tegen iedere vormeling, waarop deze antwoordt met “Amen.” Zoals deze olie doordringt in mensen, zo dringt ook Gods Geest door in ons leven.

Voor velen onder ons is het misschien lang geleden dat we het vormsel hebben ontvangen, en de eerste keer dat we te communie mochten gaan, dat ligt nog verder achter ons. Hoe ging dat vroeger ook al weer? Pastoor Jos Versmissen haalt herinneringen op.

“De voorbereiding van de E.K. en het vormsel werd door de leerkrachten op school gegeven, ook in de gemeentescholen. In 1944 werd er op Punt zo eens een onderwijzer verplaatst omdat hij weigerde godsdienst te geven. In niet katholieke scholen kwamen er na verloop van tijd godsdienstleerkrachten. Wat het vormsel betreft, was vroeger enkel de bisschop de vormheer. Kleinere parochies moesten naar een centrale kerk voor het sacrament van het vormsel. Dit gebeurde gewoon door de week. Nadien gingen de kinderen terug naar school (of ze kregen de rest van de dag vrij. In de parochie zelf werd dan de plechtige communie gevierd. Het waren dus twee aparte gebeurtenissen. In 1969 werd het vormsel voor het eerst toegediend in de eigen parochiekerk. Vanaf 1972 werden vormsel en Plechtige Communie samen gevierd. In 1973 begonnen stilaan overal catechisten van de parochie het vormsel voor te bereiden. Stilaan kwam de gezinscatechese in opgang, ... “

Jos herinnert zich ook nog een klein detail over de kleding van de meisjes: “Tot in 1960 deden de meisjes hun plechtige communie in ’t lang wit, bruidskleren. Er kwamen meer en meer reacties. Waarom geen mooi zondagspak, dat men nog lang kon dragen?  Waarom dure bruidskleren die men maar twee keer kon dragen, met de communie en in de jaarlijkse processie? Maar de rijke mensen van de parochie hielden koppig stand. Pastoors durfden geen beslissing nemen. De deken vroeg om te bemiddelen en een poging te doen. Ik riep de ouders bijeen en vroeg hen om te kiezen. 95 procent wilde gewone zondagskleren en 2 procent paterskleren (wat in sommige andere parochies ook een gebruik was). 3 procent hield vast aan de bruidskleren. Ik wees op de afspraak bij het begin van de vergadering dat de meerderheid zou beslissen en ik verwittigde de deken. De zaak was opgelost, maar 14 dagen later kwam er een brief van het bisdom, met de vraag wat ze moesten doen met een brief die ze hadden ontvangen van een handelaar in kledingstoffen voor bruidskleren uit Geel. Volgens deze handelaar had de onderpastoor gezegd dat wie in bruidskleren kwam, nooit meer in de kerk mocht komen. Ik liet het over aan de deken om het schrijven te beantwoorden, maar de bruidskleren zijn nooit meer in de kerk gekomen.”

Hoe vaak horen we op de dag van vandaag dezelfde vragen niet naar boven komen. Waarom doen de kinderen hun vormsel of eerste communie nog? Begrijpen ze het nog wel waar het feitelijk om gaat? Terechte vragen die we ons zeker moeten stellen, dat is waar, want zowel vormsel als eerste communie zijn belangrijke stappen die je zet in je leven. Toch zijn wij er zeker van met de goede voorbereidingen die in onze Geelse parochies gebeuren, dat onze kinderen en jongeren elk op hun eigen manier goed voorbereid en bewust deze stap kunnen zetten. We wensen hen dan ook een fijne en deugddoende communie toe.

P.D.


LA NOCHE SIN ESTRELLAS
Gelijkgestemd”, het huiskoor van MPI Oosterlo, nodigt iedereen uit voor een groots concert op zondag 4 mei in de St.-Amandskerk van Geel. Tijdens dat concert presenteren ze met trots ‘La Noche sin Estrellas’. Een gloednieuwe inclusieve koorcompositie die bewijst dat samen zingen geen beperkingen kent!
Nog al te vaak krijgen mensen met een beperking geen kans om in een van de vele Vlaamse koren te participeren. Nochtans is zingen plezant, vooral als  je het samen doet! Daarom ging Gelijkgestemd een samenwerking aan met het Antwerps Kathedraalkoor en Koor & Stem. Er werd een gloednieuwe inclusieve koorcompositie geschreven om mensen met een beperking en de koorwereld dichter bij elkaar te brengen. Het resultaat is ‘La Noche Sin Estrellas’, een vijfstemmig koorstuk dat zal worden uitgevoerd door Gelijkgestemd, het Geelse Al-armkoor en het Antwerps kathedraalkoor samen.
Samen zingen is plezant. Dat laten we je graag zien op zondag 4 mei om 15.00 u. in de Sint-Amandskerk.
De inkom is vrij.
Dit kan voor veel lezers een aanleiding zijn, om kennis te maken met twee mooie Geelse initiatieven samen met een Antwerps koor, dat tot ver buiten de grenzen onze cultuur uitdraagt. Zijn we erbij ???
 


eerste communie in Geel
Waar wij vorige week een artikel hebben gewijd aan de jongeren, die dit jaar gevormd worden, willen wij nu de initiatieven bundelen die de kinderen “van de leeftijd van het tweede leerjaar” voorbereiden op hun eerste communie.

Elke parochie heeft zo haar eigen methode, waarbij de nadruk sinds een kleine 20 jaar ligt op het “leren zwemmen in de liturgie”. Voorheen was de eerste communie gericht op kinderen, die in het eerste leerjaar zaten. … Natuurlijk een aandoenlijke zaak van schatjes die kwamen bewijzen hoe goed ze al konden lezen, andere, “die toch nog een beetje stotterden” en natuurlijk die grote schatten, “die efkes met de mandjes mochten rondgaan. Al deze schatjes bestaan nog steeds, maar ze komen een jaartje later aan het grote feest toe. Ze zijn zowel op school als in de parochie al enige tijd met Jezus vertrouwd, kunnen zich al vlot uitdrukken en werden al enkele keren apart in de eucharistievieringen verwelkomd. Op de grote dag mogen zijn dan voor het eerst helemaal meedoen.

De vieringen worden zo veel mogelijk gehouden rond de feesten van Hemelvaart en Pinksteren, maar omdat onze priesters niet overal gelijk kunnen zijn, werd er de laatste tijd een beetje geschoven met de parochies. Pastoors Jan en Dirk krijgen de hulp van een senior-collega en enkele parochies passen hun programma aan, zodat elke parochie toch wel voldoende ruimte krijgt, om het feest heel écht te maken.

Ja, beste lezer, voor sommige grootouders zullen het drukke tijden worden. Iedereen heeft zo wel zijn eigen kerk voor de weekends, maar als de kinderen uitgezwermd zijn, komen de kleinkinderen ook in verschillende parochies terecht. Kortom: …
Communicanten, doe dat goed !!! Ouders, wees een steun voor je kornuiten. Grootouders, hou jullie kranig


federale bedevaart
Ook hier maken wij al een gaatje vrij in onze kalender. Alle parochies maken samen een bedevaart naar Scherpenheuvel.
Mensen, het wordt zaterdag 6 september … kruisje op de kalender !!!


Vormsel en Eerste Communie op Punt

Vormsel in Punt op zondag 1 juni om 9u30
Eerste Communie op Punt op donderdag 10 mei om 11u

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17  

Externe Links