Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 17 - 23 april 2014

26 – 27 april TWEEDE PAASZONDAG
" Beloken Pasen "

'Wij hebben de Heer gezien !' vertelden de leerlingen vol vrede en vreugde aan hun vriend Tomas. Maar Tomas twijfelt, wacht af, bekijkt het nog even, het kan nu niet. Zijn vrienden laten hem echter niet los, zij blijven getuigen van hun geloof ... misschien ook een opdracht voor ons, die durven geloven zonder gezien te hebben!
(naar het rode Bijbeldoosje)

08.00 u. Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Jezus leeft … ’t is Pasen Alleluia

De natuur speelde dit jaar weer heel mooi mee in de Goede Week

LENTEMARKT
Onze Palmenmarkt was één van de zonnigste uitgaven van de laatste jaren. Je kon er weer over de koppen lopen en je kon smullen van al wat Onze Lieve Heer aan lekkers heeft geschapen en ook wat de mensen ervan maken. Rond de 400 eters trokken naar het grootste KWB-restaurant van Geel en tussen de kramen vonden wij wel pita, frietjes, vis, kebab, suikerspin en veel dingen, waar oudere mensen geen naam meer voor kennen. Om de gelijkenis met Jeruzalem volledig te maken, trok niet Jezus op zijn ezel door de Diestseweg, maar moest een 100-ambulance zich een weg banen door de feestende menigte. Daar was de lente !!!

NAAR PASEN
De avonden, waarop kerkelijk Geel zich naar Pasen “werkte” gingen mee door het dal. De bloesems in Limburg kregen het zwaar te verduren en de bedsprei kwam weer goed van pas. Warmte werd weer opgezocht.

LEVE HET LEVEN
Pasen … het feest van de opstanding. Uit de aarde komt nieuw leven voort. Op de icoon van stadsgenoot Jos Opdebeeck vinden wij een Oosterse interpretatie van het verrijzenisverhaal: Toen klonk opnieuw de stem: "Doe de poorten open, heb ik gezegd." Toen het Dodenrijk voor de tweede keer de stem hoorde, antwoordde hij, alsof hij het niet wist: "Wie is de Koning der Ere?" De engelen des Heren antwoordden: "De Heer, sterk en machtig; de Heer, kundig in de strijd."
En terwijl ze dat zeiden stortten tegelijk de bronzen poorten ineen en de ijzeren sluitbalken werden verbrijzeld en alle geboeide doden werden bevrijd van hun boeien, waaronder wij. En de Koning der Ere kwam binnen als een mens en het hele Dodenrijk werd verlicht.

In het midden zien we Christus die de poorten van de onderwereld verbrijzeld heeft. In de linkerhand houdt Hij de schriftrol, symbool van de boodschap die Hij ook hier komt verkondigen. Met de rechterhand richt Hij Adam op uit zijn grafkist. Zijn gewaad straalt. Een stralen¬de lichtkrans omgeeft Hem, want ook hier is Hij licht in het duister; “Voor het eerst, zo vertellen de getui¬gen, konden de doden elkaar zien”. Rechts van Christus richt Eva zich op en boven Adam de koningen David ( met baard) en Salomo en Johannes de Doper. De figuren rechts, boven Eva, staan symbool voor de schare van voorvaders die ook ten leven worden gewekt en de paradijstuin zullen binnengeleid worden.
Naar een tekst van de schilder

VORMSELVIERINGEN IN GEEL
Nu Pasen voorbij is ligt de weg open naar de grote vieringen, waarin wij de kinderen centraal stellen.
Volgende week hopen wij plaats te hebben om de eerste communie te belichten.
Vandaag even een schijnwerpertje op de Plechtige Communie en het vormsel.
Tot 1914 waren de kinderen tot hun 12 jaar “kind” en daarna beschouwde men hen als “volwassen”. De stiel wenkte, de arbeid moest er zijn, om in onze Kempen ‘je kost waard te zijn”. Als afscheid van hun jeugd, mochten de kinderen dan meedoen met de groten. Het was de “eerste communie”. De eerste keer dat de bisschop in de geburen kwam mochten deze communicanten mee aanschuiven voor hun vormsel. Zo was het járen …
Maar in het begin van de 20-ste eeuw legde de paus de nadruk op “veelvuldig communiceren” en de kinderen gingen ook meer naar school (schoolplicht vanaf 1914). Daarom werd de eerste communie verschoven naar jongere leeftijd. Het vormsel bleef, maar dat “volwassen en zelfstandig worden” … ja ook dat kreeg een andere vorm. Zo vieren wij nu ieder jaar onze 12-jarigen en willen wij benadrukken, dat we hen serieus nemen. De bisschop stuurt dan ook een vertegenwoordiger om hen de handen op te leggen.
Hoe staan wij er in Geel voor ?

NAAR LOURDES MET DE LANDELIJKE BEWEGING
In 1858, meer dan 150 jaar geleden, verscheen de Maagd Maria aan Bernadette Soubirous in de grot van Massabielle te Lourdes. Na de officiële erkenning van de Verschijningen door de Kerk in 1862, worden de eerste bedevaarten georganiseerd en stromen de bedevaarders vanuit de vier hoeken van Frankrijk toe. In de eerste jaren van de 20ste eeuw krijgt de uitstraling een wereldwijde dimensie, maar het is vooral na de Tweede Wereldoorlog dat de wereld nood heeft aan verzoening en Lourdes uitgroeit tot één van de belangrijkste Mariabedevaartsoorden. Pelgrims, toeristen, kinderen, jongeren, ouders, grootouders, gezonde mensen, anders validen, godzoekers of anders-gelovigen ... Lourdes is een stad van ontmoetingen. Je wordt er opgenomen in een menigte van alle talen, van alle leeftijden, van alle standen. Heel gemakkelijk ontstaat er een sfeer van vriendschap en van samen bidden. In Lourdes kunnen we terecht met onze zorgen, onze verwachtingen, met onze dankbaarheid en hoop. Lourdes is een plaats waar de Geest tastbaar is. Je kan er gemakkelijker en met meer vertrouwen bidden. God laat er ons Zijn goedheid zien door Maria, die ‘dicht bij God en dicht bij ons staat’. We reizen naar Lourdes per vliegtuig of autocar. In Lourdes wordt het dagritme bepaald door vieringen en bijeenkomsten voor de bedevaarders. Ons programma omvat een goede afwisseling van ontspanning, bezinning, gezamenlijk gebed, vrije tijd en een uitstap in de Pyreneeën. Al onze bedevaarten worden begeleid door bekwame en toegewijde priesters en leken die vertrouwd zijn met de Landelijke Beweging. Zij staan er borg voor dat alle deelnemers een aangename en deugddoende bedevaart kunnen meemaken.
Ikzelf begeleid de vliegtuigbedevaart van maandag 1 tot vrijdag 5 september. Info kan je verkrijgen op de website www.omniatravel.be en daar doorklikken naar bedevaarten, of via telefoon 016 / 24 38 10. Boeking kan ook op dit nummer.
Van harte
Dirk Van den Broeck (regioproost Zuiderkempen)

MARIAVIERING LANDELIJKE BEWEGING IN SCHERPENHEUVEL
Op donderdag 1 mei bent u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse meibedevaart van de Landelijke Beweging (KLJ, KVLV en Landelijke Gilden) naar Scherpenheuvel. De eucharistieviering, gevolgd door de kaarsenprocessie, zal plaatsvinden om 20.00 in de Mariahal. De viering zal worden voorgegaan door deken Jos Daems en mee opgeluisterd door zangduo ‘t Gebak. Iedereen wordt uitgenodigd en sterk aangemoedigd om persoonlijke intenties of gebedsintenties vanwege uw afdeling mee te brengen, deze zullen aan het begin van de viering verzameld worden. Gelieve eveneens de vlag (en vlaggenstok) van uw afdeling niet te vergeten. Iedereen van harte welkom! Meer info kan u eventueel bekomen bij de regioproost van de Zuiderkempen, Dirk Van den Broeck op 014 / 58 06 66


federale bedevaart
Ook hier maken wij al een gaatje vrij in onze kalender. Alle parochies maken samen een bedevaart naar Scherpenheuvel.
Mensen, het wordt zaterdag 6 september … kruisje op de kalender !!!


Vormsel en Eerste Communie op Punt Vormsel in Punt op zondag 1 juni om 9u30 Eerste Communie op Punt op donderdag 10 mei om 11u

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16    

Externe Links