Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 16 - 16 april 2014

PAASWEEKEND 2014
"JEZUS OVERWINT MET LEVEN, STERKER DAN DE DOOD !!!"

" Bij het overlijden van iemand die je dierbaar was, in uitzichtloze situaties in het leven, na jarenlange pesterij en kwaadsprekerij wordt een steen voor het hart van mensen gerold. Het leven wordt hierdoor een niet te overziende karwei, koud en leeg. Maar opeens gebeurt het: een redengevende ontmoeting, een vriendelijk woord, een vergevend gebaar en aarzelend schijnen de eerste zonnestralen in een hart dat nieuw leven verwacht. Ook ik mag levengevend zijn voor de mensen op mijn weg!  "

(naar het rode Bijbeldoosje)

08.00 u Paaseucharistieviering
10.30 u Paasgebeuren KWB en Gezinsviering (in parochiezaal)
Om de nog jonge traditie van de doortocht van de paasklokken in Punt niet verloren te laten gaan hebben (jong)-KWB en de gezinsvieringen de handen in mekaar geslagen om op Pasen (zondag 20 april om 10u30) een samenkomst de organiseren in de parochiezaal met aangepaste paasteksten en stemmige liederen. Er is immers geen gezinsviering in de kerk tijdens het paasweekend, wat de vorige jaren wel zo was. Als de paasklokken ons ook dit jaar weten te vinden dan kunnen kinderen en ouders na het zoeken van de paaseitjes gezellig een chocoladen eitje verorberen en genieten van een borreltje, pintje, frisdrank of warme choco. Kom jij ook ?

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

GOEDE WEEK

Zalig Paasfeest !!!! !!!! !!!!

De vreugde, de vrolijkheid, het feestgewoel is achter de rug. De kramen zijn vertrokken. De muziek is gestild. Maar de gelovige mens leeft nu naar Pasen toe. Eigenlijk zijn wij in ons Geel bevoordeeld. Is het niet zo, dat je makkelijker eerlijk kan nadenken over jezelf, als je ook de stilte kan aanvoelen. Welnu, Palmenmarkt stond voor gewoel en onrust aan de buitenkant en in deze Goede Week keren wij ons weer in onszelf. Deze avond (woensdag) is er viering van “boete en verzoening” in de kerk van Larum. Wij delen in het lijden en de dood van Jezus en gaan op naar Pasen … volgende zondag … verrijzenis!

Wij nemen je mee in ons liturgisch programma:

WOENSDAG 16 APRIL

WITTE DONDERDAG 17 APRIL

Enkele Gelenaren nemen om 10.00 u. deel aan de Chrismamis in Antwerpen en halen de heilige oliën naar onze federatie.

GOEDE VRIJDAG 18 APRIL

PAASWAKE ZATERDAG 19 APRIL

Wij vieren de wijding van licht en vuur en de verrijzenis van Jezus elke keer met 3 parochies samen:

ALLE ANDERE PAROCHIES VIEREN PASEN OP 20 APRIL

OP MAANDAG 21 APRIL VIEREN WIJ NOG TWEEDE PAASDAG


Wat ‘doen’ die daar allemaal in de kerk ? (7)

 “Wat doen ze daar nu allemaal?”  Zeker tijdens de Goede Week loont het de moeite, even te focussen op de liturgie en de symbolen, die er gebruikt worden. De site pastoralezorg.be helpt deze week ons eenvoudig op weg.

DE LITURGIE VAN DE GOEDE WEEK

weekendvieringen in de rusthuizen
Een kleine ploeg vrijwilligers zet zich in Geel in, om tijdens de weekends naar een rusthuis te trekken, om de mensen daar in gebed voor te gaan. Zij zijn er zeer welkom en heel wat bejaarden voelen het aan als een zegen, dat zij om de 14 dagen toch ter plaatse in het rusthuis een viering met communie kunnen meemaken.
De ploeg kan altijd versterking gebruiken en zeker nu er over afzienbare tijd een nieuwe afdeling van Zusterhof in de Pastoor Van Neylenstraat bijkomt. Lieve Helsen is namens de pastoresploeg op zoek naar nieuwe mensen en wil een programma voor de toekomst uitwerken.
Tekst en uitleg krijg je bij Lieve op telefoon 014 / 58 39 41. Welkom maar geef een seintje liefst voor eind volgende week.


KWB Zammel - Oosterlo & Landelijke Gilde Stelen Garageverkoop

Op zondag 27 april van 9.00u en tot 16.00u. Deelnameprijs voor leden is 1,00 euro en voor niet-leden 2,00 euro. 
Doe je graag mee, wil je je oude spulletjes een tweede leven geven, schrijf dan in tot en met 25 april:

Kooplustigen kunnen op betreffende zondag een deelnemerslijst bekomen bij de verschillende deelnemers (herkenbaar aan ballon aan brievenbus). Iedereen van harte welkom!!!


federale bedevaart
Ook hier maken wij al een gaatje vrij in onze kalender. Alle parochies maken samen een bedevaart naar Scherpenheuvel.
Mensen, het wordt zaterdag 6 september … kruisje op de kalender !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15      

Externe Links