Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 15 - 9 april 2014

12 – 13 april : PALMZONDAG
VANDAAG KLINKT ER “HOSANNA” EN MORGEN “KRUISIG HEM !”

De goede Week vangt aan met een feestelijke dag: Palmzondag. Een menigte onthaalde Jezus toen op een koninklijke wijze, maar velen dropen af toen duidelijk werd dat Jezus geen koning was naar menselijke maatstaven. Uiteindelijk bleven slechts enkelen trouw tot aan de voet van het kruis. En ik ? Ben ik iemand die mee juicht als alles goed gaat en ik het naar mijn zin heb? Of blijf ik solidair met mensen en trouw aan Jezus' boodschap, als tegenslagen opduiken of moeilijke keuzen moeten gemaakt worden?

18.00 u. gezinsviering, jgt Jules Dams, Remi Dams, Josephina Bens, Karel Bens en Mathilde Molenberghs; Louis Vangheel, Constantia Vermeulen, Louis Vissers, Lieve Gielen, Frans Dresselaers, Tinne Bastiaens en overleden familieleden

08.00 u gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Via palmen over goede vrijdag naar verrijzenis

Met de opening van onze jaarlijkse kermis begint ook in de wereldkerk de GOEDE WEEK. Nog maar pas was Jezus als een koning binnen gehaald in Jerusalem, of het onraad groeide. De wetgeleerden en de heersers konden het niet meer houden. Jezus moest uit de weg geruimd worden. Deze hele GOEDE WEEK vieren wij in Geel op de klassieke plaatsen:

PALMZONDAG

Tijdens het komende weekend zijn de vieringen overal op de klassieke uren. Palmtakken worden gezegend en met de mensen mee gegeven tijdens een eucharistie- of gebedsviering al naargelang het schema van de maand in de parochies

WOENSDAG 16 APRIL

WITTE DONDERDAG 17 APRIL

GOEDE VRIJDAG 18 APRIL

PAASWAKE ZATERDAG 19 APRIL

Wij vieren de wijding van licht en vuur en de verrijzenis van Jezus elke keer met 3 parochies samen:

ALLE ANDERE PAROCHIES VIEREN PASEN OP 20 APRIL

OP MAANDAG 21 APRIL VIEREN WIJ NOG TWEEDE PAASDAG


eerste familiedag van onze parochies

De hechte band van een familie, is puur maar broos...” was ooit de begintune van een populaire tv – soap. Puur en broos, dat was ook de start van onze eerste familiedag op zondag 30 maart op de Kruiskwacht in Bel, als een klein groen plantje dat kwam kiemen in de voorjaarszon.

Puur en broos, dat wel, maar ook hecht, warm en gezellig... We starten al om 10.00 u., toen enkele bereidwillige krachten alles klaar gingen zetten voor de namiddag. Er werden tafels gedekt, soep gekookt, volksspelen uitgestald en pétanquebanen aangelegd. De weergoden waren ons goedgezind en tegen twaalf uur kwamen dan ook de eerste gasten aan.

Al snel werden de boterhammetjes bovengehaald van de zelf meegebrachte picknick en met de overheerlijke soep van Marcel, werd het een fijn middagmaal. Om kwart voor twee begonnen dan de activiteiten. Mon maakte met een twintigtal mensen een zeer mooie wandeling, die enorm in de smaak viel, door de bossen van Bel. De wandeling was ondersteund met teksten van Alice Nahon: poëtisch, stil, rustgevend, deugddoend.

Ondertussen werd er op het domein van de scouts duchtig gesport. De volksspelen die Ann had meegebracht zijn duidelijk gebruikt geweest. Trou madam, hoefijzerwerpen, kegelen, pietjesbak, ... ze hebben geen geheimen meer voor ons. Kenny en Mia hielden een oogje in het zeil. En wie alle spelletjes hadden doorstaan, kreeg een lekker drankje. De pétanquebanen van Rik werden eerst gebruikt als voetbalveld, maar nadien kwamen ook de echte pétanquers in actie. Er werd menig balletje geworpen en ook hier was er telkens een winnaar.

Zoals op een echte familiedag was er ook kinderanimatie voorzien en we zijn er zeker van dat onze 4 – jarige held de namiddag van zijn leven heeft gehad! Tegen halfvier uur druppelden de wandelaars terug binnen en werden we vergast op een heerlijke hotdog. We dronken een glaasje en maakten ons dan op voor de slotbezinning. Rond het water werden we stil en onder mooie muzikale begeleiding zongen we enkele liederen, luisterden we naar enkele mooie teksten en werden we stil in gebed. Daarna ruimden we samen op en met enkelen dronken we een laatste drankje in de avondzon. Ondergetekende begon afwachtend aan de dag, maar ging met een heel warm gevoel naar huis. Dat onze kleine gelovige familie in Geel hecht van stuk is, bleek zeker afgelopen zondag. Dit kleine nieuwe plantje heeft zeker groeikracht en volgend jaar komen we dan ook weer samen, als 1 hechte familie. 1000 maal dank aan iedereen die er bij was!
(one of them)

ALTIJD IEMAND IN DE BUURT DIE KAN HELPEN
Wie snel kan optreden na een ongeval, voorkomt vaak erger. Eerste hulp verlenen is makkelijker dan je denkt want met kleine, eenvoudige handelingen kun je al veel doen. Een brandwonde afkoelen onder de kraan, een bloeding onder controle houden met een drukverband...
Het Rode Kruis wil het je graag leren. Zo is er altijd iemand in de buurt die hulp kan bieden als er iets gebeurt.
Iedereen kan deze opleiding EHBO – eerste hulp – helper volgen. De lessen gaan door bij het Rode Kruis op de Stelenseweg  92  op 10 dinsdagavonden van 19.00 u – 21.45 u
Inschrijven en informatie kan via volgende kanalen: vorming@geel.rodekruis.be of 0493 / 185 625 of 0496 / 220 963 of nog Rode Kruis-Geel  Stelenseweg 92  te 2440  GEEL


federale bedevaart
Ook hier maken wij al een gaatje vrij in onze kalender. Alle parochies maken samen een bedevaart naar Scherpenheuvel.
Mensen, het wordt zaterdag 6 september … kruisje op de kalender !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14        

Externe Links