Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 14 - 2 april 2014

5 – 6 april: VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
PASSIEZONDAG
"DE OPWEKKING VAN LAZARUS"

" Een gelovige aanvaardt zijn leven én zijn sterven in vertrouwen op Jezus, op zijn woord.
''Voor christenen heeft de dood niet het laatste woord. Zijn religieuze verbondenheid met God spreekt dat legen. Door Jezus' dood , gezien vanuit zijn opstanding heeft de christen de geloofszekerheid dat lijden en dood hen niet kunnen scheiden van God" "
(naar Edward Schillebeeckx)

08.00 u. Eucharistieviering - jgt Josephina Peeters; Julia Versmissen vanwege de geburen; Jules Vermeulen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Onze vormelingen maken zich klaar
Zaterdag 22 maart viel wel een beetje op op het Geelse marktplein. Meer dan honderd vormelingen hadden zich ingeschrevzen met hun catechisten, om zich in te zetten voor Broederlijk Delen. Via enkele proeven wilden ze Broederlijk Delen in de kijker zetten en ze wilden ook wel iets meer weten over de kerk en haar organisatie. Foto’s werden genomen, bezoekers werden aangesproken. Er werd gedanst en gesprongen.

Tim Huysmans formuleerde het zo
Ik wou eerst niet gaan want het was in Winkelomheide stoet maar toch heb ik het gedaan. We werden gesplitst in groepjes nadat we de film hadden gezien van Mohar uit Senegal. We kregen allemaal een hesje aan van Broederlijk Delen.
We gingen naar de St.-Amandskerk, daar kregen we vele opdrachten zoals met krijt tekenen op de markt, kruiswoordraadsel, zoektocht in de kerk.
Den Dries moest naar het toilet en toen mochten wij met alle jongens van onze groep van de pastoor op zijn pissain.
We kregen drinken en een koekje en nadien ging ons groepje naar de Wereldwinkel.
Het is een winkel die producten verkoopt uit landen van de derde wereld maar zonder kinderarbeid en de mensen worden eerlijk betaald.
We kregen 2 euro zomaar van een mevrouw voor Broederlijk Delen en dat hebben we dan aan de pastoor gegeven.
We deden een dans met alle vormelingen van de verschillende parochies van Geel op de markt van Geel, we maakten met ons lichaam de letters Broederlijk Delen.
We gingen hand in hand met alle vormelingen in een mensenketting terug naar de basisschool Kompas en toen was het gedaan.
Dit krijgt nog een vervolg.
Er liggen nog heel wat verslagen op onze tafel en foto’s zijn er ook nog.
Je zal er dus nog van horen.

ETEN BIJ DE VORMELINGEN
De vormelingen van Larum geven op zaterdag 5 april hun naam op. Zij willen meteen ook hun solidariteit met Broederlijk Delen tonen en nodigen na de viering vanaf 19.00 u. iedereen uit op een solidariteitsmaaltijd in het PC.
Volwassenen betalen 9 euro voor een rijstschotel en aperitief, kinderen 6 euro.
Solidariteit van andere parochies is steeds welkom !!!

GEBEDSVIERING IN DE RUSTHUIZEN
Onze parochiefederatie is op zoek naar mensen, die willen meewerken aan de gebedsdiensten, die regelmatig in onze rusthuizen doorgaan. Uiteraard verlangt dit enige inzet, maar hoe meer mensen in deze beweging stappen, hoe lichter het wordt voor elke deelnemer. Als je interesse hebt, bel dan gerust voor meer informatie naar Lieve Helsen (parochieassistente die vermeld is in het parochieblad op blz. 2 in de linkerkolom.)
(MDV)

FEEST BIJ ZIEKENZORG ST. AMANDS- ELSUM
Het is weer zover! Op 12 en 13 april zijn er de jaarlijkse opendeurdagen van onze ziekenzorgkern. ’t Is op dat ogenblik weer Palmenmarkt en dan gaan wij naar de refter van het St.-Aloysiusinstituut, het vroeger Kollege, ingangen langs de Diestseweg en het Schuttershof. We nodigen allen- familie, vrienden en kennissen, belangstellende- uit om een bezoekje te brengen. Er is kans voor een hapje en/of drankje aan democratische prijzen. Zo komt er weer wat geld in het laatje, voor wat we best het’ goede doel’ mogen noemen. En dan kunnen wij onze zieken in de loop van het jaar extra aandacht schenken met een Kerstfeest, Paasfeest, bedevaart naar Scherpenheuvel, Olmense zoo, ontmoetingsnamiddagen en nog zo veel meer. We weten dat de Gelenaars en allen die ziekenzorg kennen de zieken een warm hart toedragen; Daarom van harte welkom op een van deze dagen. En in naam van onze zieken Dank u wel bij voorbaat.
Voorzitter  Lieve Helsen

DE PASSIE IN MERCHTEM
Op is Merchtem de trotse gastplaats van de eerste Vlaamse opvoering van “De Passie”. Dit event, dat doet denken aan een muziekfestival, vertelt op een hedendaagse manier de laatste uren van Christus’ leven, dood en verrijzenis. Aan de hand van populaire songs van onder meer Clouseau, Yasmine, Stef Bos, Raymond van het Groenewoud  en Marco Borsato wordt het lijdensverhaal aan het grote publiek verteld. De hoofdrollen van het paasverhaal worden vertolkt door zowel Vlaams als lokaal talent, zoals Geena Lisa, die de rol van Maria op zich neemt, en Rik Torfs. Stijn Coninx regisseert het hele gebeuren.
Vanuit verschillende opstapplaatsen in Vlaanderen worden bussen ingezet om bezoekers ter plaatse te brengen aan een vaste prijs van 10 euro per persoon. Om 19.00 uur is er de mogelijkheid om de Witte Donderdagviering in de kerk van Merchtem bij te wonen. Het evenement zelf begint om 20.30 uur. De toegang tot het event is gratis.
Meer info en inschrijvingen voor de bussen op www.depassie.be.

DE POOLSE BALLETSCHOOL KOMT WEER
Naar 2-jaarlijkse traditie zal de Poolse balletschool van Czestochowa voor de 14de maal de Kempen aandoen en verblijven in voornamelijk Geelse gastgezinnen. Jos Moons van St.-Dimpna, ereburger van Czestochowa Zet zich al jaren in voor dit tournee.
Het gezelschap brengt een geslaagde mix van klassiek ballet met moderne dans in feestelijke en verrassende kostuums op de tonen van van Ravel en vele andere musici.
Daarnaast krijgen onze Poolse gasten ook een gevarieerd nevenprogramma om de streek en de mensen beter te leren kennen.
Optreden maandag 7 april  20.00 u. in CC de Werft (014 56 66 66). 
Kaarten bestellen of aan de kassa te verkrijgen, waarvan de opbrengst naar het Pools kinderziekenhuis zal gaan.


federale bedevaart
Ook hier maken wij al een gaatje vrij in onze kalender. Alle parochies maken samen een bedevaart naar Scherpenheuvel.
Mensen, het wordt zaterdag 6 september … kruisje op de kalender !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Externe Links