Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 12 - 19 maart 2014

22 – 23 maart :  DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Dinsdag 25 maart: O.L.V. Boodschap 

" De samaritaanse vrouw "

In een gesprek met Jezus ziet de Samaritaanse vrouw opeens zichzelf. Waar ben ik mee bezig ? Wat is mijn leven waard ? Grenssituaties en crisismomenten doen ook ons nadenken. In de vastentijd spreken we af om na te denken over de waarde van ons leven. Misschien vinden we in dit kleine gedicht van Willem Barnard verwoord, wat we zelf zo moeilijk kunnen zeggen:

Ik vind mijn vorm, waar ik mijn grenzen voelde. Ik vind mijn wezen, waar ik niets bedoelde dan mens te zijn voor God, naar wie ik heet

(naar het rode bijbeldoosje)
 

08.00 u. Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Wat ‘doen’ die daar allemaal in de kerk ? (6)

 “Wat doen ze daar nu allemaal?” Al enkele zondagen zijn we op weg naar Pasen toe. Ook in de liturgie in onze parochies is er zoals elk jaar extra aandacht voor het project van Broederlijk Delen: “Plant de toekomst”. Zowel in teksten als symboliek, richten we onze aandacht op Senegal.

BROEDERLIJK DELEN IN DE LITURGIE

Het centrale symbool tijdens de vastenliturgie in 2014 is de gieter. Op de campagneaffiche van Broederlijk Delen staat Ibrahima afgebeeld met een gieter. In Senegal is het een noodzakelijk werkinstrument om aan tuinbouw te doen. Naast waterputten hebben de boeren ook gieters nodig om hun gewassen te besproeien. Alleen met voldoende middelen én water, kunnen oogsten er succesvol zijn. De gieter is een instrument om water (= leven) te geven maar ook om water door te geven. Daarin draagt ook de mens een verantwoordelijkheid. De gebruiker van de gieter bepaalt of hij water geeft, hoeveel water hij geeft, waar hij het water giet, ... Maar het gaat verder. De gieter houdt water vast om het nadien weer los te laten, om het door te geven.

In de Aswoensdagviering ‘Vasten is kiezen’ lanceerden we de oproep om als christen keuzes te maken. Kan je in deze vasten enkele bewuste keuzes maken die ten goede komen aan je relatie met de schepping, je medemensen of met God? Durf je de consequenties van je keuze te dragen? De gieter staat vooraan in de kerk.

* Op de eerste zondag ‘Er is een tuin’ stonden we stil bij het scheppingsverhaal. We krijgen een tuin om van te genieten, om ons te voeden. En toch slagen we er niet in onze aarde goed te beheren. We maken onze verbondenheid met de hele schepping kapot: we doen geen recht aan de natuur, niet aan de medemens, niet aan God. Vasten is kiezen om de verbondenheid te herstellen. Wie kan weerstaan aan macht, eigen aanzien, bezit, ... zal heelheid en volheid van leven vinden. Zo deed Jezus ons voor toen hij door de duivel werd uitgedaagd in de woestijn. We moeten dit hier nu ook waarmaken. We moeten niet God willen zijn. Ons ecosysteem is er nog nooit zo erg aan toe geweest. Vasten is kiezen om hierin verandering te brengen. Een grote gieter met eventueel kleine gieters er rond en de affiche van Broederlijk Delen, trokken onze aandacht.

* Op de tweede zondag ‘Er is een weg’ hoorden we hoe Abraham wegtrekt. Hij verlaat zijn land en zijn volk, ontdoet zich van zijn dierbaarste bezit. Welke ervaringen zorgen ervoor dat we kunnen of durven wegtrekken? Durven we alles loslaten om een beter leven mogelijk te maken voor onszelf, voor de hele schepping? Het vraagt een groot vertrouwen in God. ‘Sta op en wees niet bang’, zegt Hij ons. We zagen kleine groene plantjes groeien.

* Op de derde zondag ‘Water verbindt ons’ gaan we de woestijn in. Tijdens de lange tocht op zoek naar een betere toekomst, stelt het volk zich de vraag of de Heer nu bij hen is of niet. God verstaat hun twijfel. Hij maakt hen duidelijk dat hij er is en doet water vloeien uit de rots. Ook in het evangelie is het water dat Jezus met de Samaritaanse vrouw bindt: ‘Wie van het water drinkt dat ik zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer’. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven’. In beide verhalen zit ook de oproep om niet op te geven en zelf in actie te treden. Door onze levensstijl een andere richting te geven en hierover te getuigen, kunnen we een inspiratiebron zijn voor onze omgeving. De plantjes groeien, er staan grotere plantjes bij.

* Op de vierde zondag ‘Zie het onverwachte’ klinkt de oproep om ons vertrouwde kijken in vraag te stellen. Door gewenning of aangeleerd gedrag, door blinde vlekken zien we niet helder meer. We blijven vastzitten in dodelijke cirkels. We moeten af en toe wakker geschud worden en onze ogen opnieuw openen. Kijk naar de boeren in Senegal. Door tijdig te durven investeren in de bescherming van hun ecosysteem en nieuwe landbouwtechnieken blijft een toekomst op het platteland voor jongeren toch mogelijk, hoe onverwacht dit voor sommigen ook mag zijn. Naast de gieter en tussen de plantjes komt een plantenspuit.

* Op de vijfde zondag ‘Doorbraak’ toont het leven zich in al zijn grootsheid. De wanhoop en de dood worden overwonnen. Jezus zegt letterlijk ‘Ik ben de verrijzenis en het leven’. We weten dat zijn lijdensverhaal nog moet komen, maar zien nu al in dat Hij mensen kan doen opstaan en toekomst geven. Dit is voor ons als christenen een teken van hoop. We weten dat geloven een proces van vallen en opstaan is, vol vertwijfeling en angst. Maar vandaag overheerst de hoop. Die doorbraak willen we centraal stellen. Als symbool komt de schaal met water extra naar voor.

* Palmzondag ‘Hij gaat (er) voor’ confronteert ons met twee kanten in Jezus’ leven: het enthousiasme waarmee hij onthaald wordt in Jeruzalem én zijn verwerping, zijn lijdensweg en dood aan het kruis. Vasten is dezelfde confrontatie: keuzes maken en engagement opnemen, maar ook het engagement volhouden doorheen alle kritiek en moeilijkheden door. Om iets nieuws op te bouwen moet je ervoor gaan, geduldig zijn en bereid de consequenties onder ogen te zien. De palmtakken staan symbool voor de hoop.

* Paaszondag vieren we rond het licht van de Paaskaars en het water van de doopvont. We worden herboren en weten dat leven sterker is dan de dood.

Alleluja, Christus leeft!


BEZOEK UIT POLEN
Naar 2-jaarlijkse traditie zal de Poolse balletschool van Czestochowa voor de veertiende maal de Kempen aandoen en verblijven in voornamelijk Geelse gastgezinnen. Ondanks zijn aangekondigde afscheid zal oorspronkelijk bezieler en sinds vorig jaar ook ere-burger van Czestochowa en winnaar van de Geelse cultuurprijs voor lange loopbaan, Jos Moons, toch een vervolg zien aan zijn levenswerk. Een aantal vrienden en medeparochianen hebben de handen in elkaar geslagen om een nieuwe editie te organiseren de eerste week van de Paasvakantie.
Een geslaagde mix van klassiek ballet met moderne dans in feestelijke en verrassende kostuums zal menig toeschouwer beroeren op de tonen van de Bolero van Ravel en ander moois.
Daarnaast krijgen onze Poolse gasten ook een gevarieerd nevenprogramma om de streek en de mensen beter te leren kennen.
Hun optredens zijn geschikt voor zowel jong als oud, en gaan door op maandag 7 april  om 20.00 u. in CC de Werft in Geel, dinsdag 8 april 14.30 u. in PC Witgoor Dessel, woensdag 9 april 20.00 u. in GC De Wouwer in Ravels en donderdag 10 april 14.30 u. in GC Den Dries in Dessel. 
Kaarten zijn telefonisch te bestellen of aan de kassa te verkrijgen en de opbrengst gaat naar het Pools kinderziekenhuis in Cestochowa..
Ongetwijfeld zullen nieuwe Kempische harten gestolen worden.
Hopelijk mogen wij u talrijk verwelkomen. Bel voor meer info gerust naar 014 56 66 66 (De Werft) of 014 59 09 06 (Jens VAN AKELEYEN) of jvanakeleyen@yahoo.com


ETEN VOOR DE AVALYMPICS
Avalympics
vzw organiseert op woensdag 26 maart van 16.00 u. tot 21.00 u. haar 26ste eetdag in het ontmoetingscentrum van  Elsum in de Dr. Peetersstraat.
Op het menu staat spaghetti bolognaise, vegetarische spaghetti, vidée en een uitgebreid aanbod van nagerechten. Allemaal tegen betaalbare prijzen.
Met de opbrengst van deze eetdag ontwikkelt Avalympics vzw de sportmogelijkheden voor personen met een beperking en/of autisme in de regio, daarnaast worden de atleten met een verstandelijke beperking van de Geelse G-sportclubs die in september 2014 deelnemen aan de European Special Olympics te Antwerpen gesteund.
Een plaatsje reserveren is spijtig genoeg niet mogelijk. Je bent wel van harte welkom. Info: www.avalympics.be.


federale familiedag in de geelse parochies
Op zondag 30 maart verzamelen alle mensen, die zich iets of wat parochiaan voelen op de terreinen van de Kruiskwacht, het scoutslokaal in de Belse bossen. Het wordt een gezellige namiddag in de Belse bossen. Op de middag wachten wij de mensen op in de hoop dat ze zelf hun picknick meebrengen. Als iedereen dan verzameld is, kunnen wij gaan wandelen, we kunnen samen (volks)spelen, een film bekijken en gezellig bezig zijn. Afsluiten doen wij even ernstig. Je hoort er nog van, maar hou de datum al maar vrij. 


federale bedevaart
Ook hier maken wij al een gaatje vrij in onze kalender. Alle parochies maken samen een bedevaart naar Scherpenheuvel.
Mensen, het wordt zaterdag 6 september … kruisje op de kalender !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11    

Externe Links