Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 11 - 12 maart 2014

15 – 16 maart : TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
WOENSDAG 19 MAART: H. Jozef, patroonheilige van Geel Holven
" Uw ja moet ja zijn, Uw neen, neen "

God,
Het moet zalig zijn, om in Jezus’ nabijheid te vertoeven, zoals het ook zalig is, om samen met anderen in een levensechte zondagviering met Jezus op pad te gaan. Laten wij niet bang zijn, om daarna terug te keren in het leven van alledag en iets van zijn levensstijl proberen waar te maken


(naar het rode bijbeldoosje)
 

08.00 u. Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Wat ‘doen’ die daar allemaal in de kerk ? (5)

“Wat doen ze daar nu allemaal?”  De voorbije weken stonden wij stil bij de gebaren symbolen en riten in onze kerk. Trouwen voor de kerk is er ook eentje !!!

HUWELIJKEN
“De ondertrouw werd altijd gedaan door de pastoor,” vertelt pastoor Jos Versmissen als we hem vragen naar de geschiedenis van de huwelijken. “Het huwelijk begon met het huwelijkssacrament gevolgd door de mis. Alleen de pastoor mocht huwelijken inzegenen en als iemand anders de trouw deed moest hij eerst volmacht krijgen van de pastoor. Zo was er een leuke anekdote. Toen Bernus en Fons Vandeweyer hun nichtje trouwden (zij waren twee broers-priester)was afgesproken dat Bernus het huwelijk zou inzegenen en Fons de mis zou doen. Maar Bernus bleef te lang babbelen bij de deken en toen het koppel in de kerk kwam draaide Fons de rol om. Hij zegende het huwelijk in en Bernus deed de mis. Maar het huwelijk was ongeldig en ’s anderendaags zijn ze in stilte opnieuw getrouwd. Door de deken deze keer. Een huwelijk zonder mis bestond niet. Ook hier kregen later de leken taken. De huwelijksvoorbereiding werd in handen van leken gegeven. Rond 1997 vermoed ik, werden huwelijkscatechisten gevormd, soms met succes, maar dikwijls was het een ramp.”
Als men tegenwoordig wil huwen in een van de parochies in Geel, doet men een aanvraag bij het parochiesecretariaat of men belt rechtstreeks naar pastoor Dirk die verantwoordelijk is voor de huwelijken. Als de datum vaststaat wordt deze doorgegeven aan de desbetreffende parochie en kan het huwelijksdossier worden geopend. Men kan in Geel huwen in alle parochiekerken en in de Kapel van het Domein aan ’t Sas op de parochie Ten Aard. Het jonge koppel maakt dan een afspraak met de voorganger om op gesprek te komen. Dit noemt men nog wel eens de ondertrouw.
Ondertrouw of huwelijksaangifte is de benaming die gebruikt wordt voor het aangeven van het voornemen om te huwen. Het "in ondertrouw gaan" is in België en Nederland noodzakelijk om te kunnen trouwen. In België en Nederland gebeurt de ondertrouw voor het Huwelijk bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de woonplaats van de bruid of de bruidegom (naar keuze). De ondertrouw voor het kerkelijk huwelijk gebeurt bij de priester. Deze stap gaat gepaard met een pastoraal gesprek en heeft gewoonlijk plaats bij de parochiepriester van de toekomstige bruid, al is dit tegenwoordig niet steeds meer het geval. De periode van ondertrouw dient om na te kunnen gaan of aan alle wettelijke en kerkrechtelijke eisen voor het aangaan van een huwelijk voldaan is. In de meeste landen mag iemand bijvoorbeeld niet trouwen als hij of zij op hetzelfde moment al met een ander getrouwd is. In België is men eerst verplicht om burgerlijk te huwen voordat men kerkelijk huwt.
Het mooie aan het huwelijkssacrament is het feit dat dit sacrament door bruid en bruidegom aan elkaar wordt gegeven, geschonken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het doopsel waar de priester het sacrament toedient, is het huwelijk een sacrament dat het koppel schenkt aan elkaar. De priester bevestigt namens God en de Kerkgemeenschap dit huwelijk en zegent het in.
Meer en meer huwelijksvieringen gebeuren tegenwoordig terug zonder eucharistieviering. Vaak kiezen koppels ervoor om enkel de huwelijksinzegening te hebben omdat ze naar eigen zeggen niet meer zo kerkgaand zijn. Toch vinden zij het laten inzegenen nog belangrijk omwille van de meerwaarde en de diepe overtuiging dat God toch een rol kan spelen in hun leven. Een huwelijk kan dus perfect zonder eucharistieviering plaatsvinden.
Soms gebeurt het dat 1 van beide partners niet gedoopt is. Men kan dan perfect huwen voor de kerk. De niet – of anders-gelovige partner ondertekent op het formulier van het huwelijk de belofte dat hij de geloofsovertuiging van zijn partner zal respecteren. Het is dus niet nodig dat de ongelovige partner zich laat dopen. Dit kan natuurlijk wel, als deze er bewust voor kiest en z’n leven gelovig wil verder zetten.

Enkele symbolen
De trouwring wordt gedragen als teken voor de huwelijkstrouw. Het feit dat een ring geen begin en einde heeft, zal hiertoe hebben bijgedragen. Ook God staat voor eindeloze liefde, zonder begin en einde. Het is gebruikelijk de trouwring om de ringvinger van de linkerhand te dragen. De ringvinger stond volgens het bijgeloof in verbinding met het hart en zo is dit gebruik ontstaan; de linkerhand ligt dichter bij het hart. Katholieken en niet-gelovigen dragen de ring meestal aan de linker ringvinger, protestanten en orthodoxen aan de rechterringvinger. Een gebruik van weduwen en weduwnaars is om de ring van de overleden echtgeno(o)t(e) achter de eigen trouwring te dragen. De ring is dus al een oeroud heidens symbool dat de christenen hebben overgenomen.
De Huwelijkskaars wordt door sommige koppels aangestoken na het inzegenen van het huwelijk, maar is geen verplichting in de viering. De vlam kan symbool staan voor eeuwig durende liefde, warmte en licht voor elkaar, ...
De trouwbelofte is natuurlijk een belangrijk onderdeel in de viering. Men belooft elkaar trouw in goede en kwade dagen, armoede en rijkdom, ziekte en gezondheid, alle dagen van je leven. Deze belofte wordt uitgesproken door man en vrouw. Ze spreken dit uit naar elkaar, met God en de hele kerkgemeenschap als getuige. Vaak geven bruid en bruidegom de trouwbelofte een persoonlijke invulling aan de inhoud van de trouwbelofte. Belangrijk is dat natuurlijk de essentiële elementen overeind blijven.
Voor de trouwbelofte is er de ondervraging door de priester of diaken die het huwelijk voorgaat. ‘Zijn jullie uit vrije wil en met volle instemming van je hart naar hier gekomen om met elkaar te trouwen? Zijn jullie bereid als gehuwden elkaar lief te hebben en te waarderen, al de dagen van uw leven? Zijn jullie bereid kinderen als een geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden?” Bruid en bruidegom antwoorden driemaal Ja. Wist u dat de laatste vraag naar kinderen in bijzondere omstandigheden mag weggelaten worden?
Na de huwelijksinzegening ondertekenen bruid en bruidegom het huwelijksregister samen met twee of meer getuigen. Het ingeschreven huwelijk wordt na de dienst ook doorgegeven aan de parochies waar bruid en bruidegom gedoopt zijn en daar ingeschreven in het doopregister.

Zo, dat waren enkele weetjes over het huwelijk. Volgende week focussen we weer op een ander sacrament in.


BROEDERLIJK DELEN Plan(t) de toekomst

 

Met de mensen van Senegal trekken wij op naar Pasen. Ieder jaar steunt Broderlijk Delen met de vele miljoenen, die wij samen brengen, heel wat projecten over de wereld. Welnu, die besteding van die miljoenen is zeker verantwoord, omdat zo een miljoen in veel landen een veelvoud waard is. Stel het je eens voor:

Volgende vrijdag, 14 maart staan wij met de koffiestop aan de COLRUYT. Kom je mee van die muurtjes financieren ???

Iedereen Welkom !!! 


willem vermandere zingt “DE zeven laatste woordeN”

Heilige Huisjes, de geloofsgroep in Herentals en omstreken,  presenteert in samenwerking met het Davidsfonds Noorderwijk/Morkhoven Willem Vermandere met 'De zeven laatste woorden'. Willem zelf noemt dit: een 'vertellement' rond de zeven laatste woorden van Christus. Hierin probeert hij uit alle fantastische mythes, fabels, verzen, gebeden en gezangen van onze christelijke voorvaderen iets van waarde te puren voor de mensen uit het atoomtijdperk.

Vermandere maakte niet alleen liederen rond de kruiswoorden, hij schreef er ook een boek rond, dat in 2013 'De prijs van het spirituele boek’ kreeg. Hij is zanger, beeldhouwer, schilder en schrijver en komt tijdens de vasten naar de Kempen. Wij maken afspraak op vrijdag 11 april om 20.00 u. in de Sint-Niklaaskerk te Morkhoven. Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop en 18 euro aan de kassa. Houders van een vrijetijdspas betalen slechts 5 euro.

Meer informatie op www.heiligehuisjes.be. 


PANNENKOEKENDAG KVG
De algemeen Geelse afdeling van de Katholieke Vereniging Gehandicapten Geel steekt volgende zondag de handen uit de mouwen in het parochiecentrum van Ten Aard.
Zin in lekkere pannenkoeken of croque-monsieurs? 
Kom dan op zondag 16 maart naar de PANNENKOEKENDAG in de Vaartstraat van 14.00 tot 18.00 u. zijn ze het lekkerst !!!
Alvast bedankt namens K V G-Geel


federale familiedag in de geelse parochies
Op zondag 30 maart verzamelen alle mensen, die zich iets of wat parochiaan voelen op de terreinen van de Kruiskwacht, het scoutslokaal in de Belse bossen. Het wordt een gezellige namiddag in de Belse bossen. Op de middag wachten wij de mensen op in de hoop dat ze zelf hun picknick meebrengen. Als iedereen dan verzameld is, kunnen wij gaan wandelen, we kunnen samen (volks)spelen, een film bekijken en gezellig bezig zijn. Afsluiten doen wij even ernstig. Je hoort er nog van, maar hou de datum al maar vrij. 


federale bedevaart
Ook hier maken wij al een gaatje vrij in onze kalender. Alle parochies maken samen een bedevaart naar Scherpenheuvel.
Mensen, het wordt zaterdag 6 september … kruisje op de kalender !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10      

Externe Links