Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 09 - 26 februari 2014

1 – 2 maart :  ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Woensdag 5 maart: ASWOENSDAG, begin van de veertigdagentijd

"MAAK JE NIET BEZORGD"

Als ik in dienst ben van de Mammon, het geld, dan wordt heel mijn aandacht door dit dienstwerk opgeëist. Als de geldzucht mijn leven binnensluipt, kom ik in een spiraal terecht waarin ik altijd meer zal willen hebben. Als ik mij in dienst stel van God, mag ik de obsessie voor het vergaren loslaten, en mag ik in zekere zin zorgeloos leven. Waartoe voel ik mij aangetrokken ? 

Naar het Rode bijbeldoosje

08.00 u. Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Wat ‘doen’ die daar allemaal in de kerk ? (3)

 “Wat doen ze daar nu allemaal?” Al voor de derde keer stellen wij ons vragen over de rituelen in de kerk. Deze week gaan wij concreet in op de woensdag van volgende week. ’t Is toch maar één keer per jaar Aswoensdag. …

ASWOENSDAG

Deze week : het begin van de veertigdagentijd. Aswoensdag zet de vasten in. Het is tijd om nieuwe keuzes te maken of om ooit gemaakte keuzes terug op te nemen. En al vasten we vaak niet letterlijk en is onze christengemeenschap er niet zo intens mee bezig, toch willen wij op Aswoensdag tonen dat het ons ernst is, dat we deze tijd van sterk bewustzijn willen ingaan.

In het boek van J.LAMBERTS, Volksgebruiken in de loop van het liturgisch jaar vinden we een stukje geschiedenis over Aswoensdag.

“Aswoensdag ontstond uit de praktijk van de openbare boete: wie een zware zonde begaan had, meldde zich aan bij de bisschop en bij het begin van de veertigdagentijd werd hem een boetekleed aangetrokken en met as bestrooid. In een ritueel werden de boetelingen uit de vierende gemeenschap gebannen. Deze gebruiken waren reeds gekend in het Oude Testament en zelfs in het heidendom. As werd gezien als uitdrukking van droefheid, vergankelijkheid, boete, bekering en vernieuwing. Tegen het einde van het eerste millennium begonnen steeds meer gelovigen, die zich bewust waren van hun eigen zondigheid, zich met as te bestrooien. Toen dan ook het gebruik van de openbare boete verloren ging, werd de praktijk van de asoplegging voor alle gelovigen algemeen. In tegenstelling tot de boetelingen werden de gelovigen niet uitgestoten uit de geloofsgemeenschap, maar ze werden wel afgezonderd van het priesterkoor door middel van een hongerdoek. Aanvankelijk werden bij de mannen de as op het hoofd gestrooid en bij de vrouwen een kruis op het voorhoofd getekend. In de twaalfde eeuw werd vanuit Rome voorgeschreven dat de as afkomstig moest zijn van de verbrande gewijde palmtakjes van het vorige jaar.

Vandaag gebeurt de zegening en het strooien van de as na het evangelie en de homilie. In het zegengebed wordt verwezen naar de bedoeling van de veertigdagentijd: ‘Dat zij met een zuiver hart het paasmysterie kunnen vieren van uw Zoon’. Daarna wijdt de priester de as en bestrooit de gelovigen met de woorden ‘Gedenk mens dat gij van stof zijt en tot stof van de aarde wederkeert’ (Gn 3, 19) of ‘Bekeer u en geloof in de blijde boodschap’ (Mc 1,15). Op de meeste plaatsen is echter het bestrooien verloren gegaan en gebruikt men een stempel om het kruisje op het voorhoofd te plaatsen. De twee lezingen die voorgeschreven zijn in de liturgie (Joël 2, 12-18 & 2 Kor 5, 20 - 6, 2) zijn een oproep tot bekering en verzoening en het evangelie (Mt 6, 1 - 6.16-18) waarschuwt ervoor om het geven van aalmoezen, het bidden en het vasten niet te doen opvallen.”

Aswoensdag is het begin van de vasten. Voor de Joden betekende vasten: gebroken relaties herstellen. In de praktijk is dat: gerechtigheid doen door het geven van aalmoezen; je keren tot God vanuit het bewustzijn van eigen kwetsbaarheid; tenslotte je vrijmaken voor het essentiële door ook letterlijk te vasten. Ons vasten vandaag is niet anders, Jezus legt zijn eigen accenten. In het spoor van de profeten legt Hij de nadruk op de binnenkant en verwerpt alle uiterlijk vertoon. Wat je geeft hoeft niet geweten te zijn. Je gebed is iets voor je binnenkamer. Vasten moet niet op je gezicht te lezen zijn. Doe wat je moet doen ‘in het verborgene’. Vanuit het verborgene worden de aarde en de mens hersteld, ze kunnen weer beeld en gelijkenis worden van God. Deze keuze willen wij de komende weken waar maken!

(PD)


Samen Aswoensdag vieren

Op Aswoensdag zijn er vieringen met asoplegging in vijf plaatselijke kerken. Mensen die er ’s avonds niet kunnen bij zijn, die hebben de keuze: om 09.00 u. vieren wij in St.-Amands en Ten Aard. Om 10.00 u. in Winkelomheide, om 10.30 u. in St.-Dimpna en om 11.30 u. in Larum. Iedereen welkom!

broederlijk delen PLANt  DE TOEKOMST
Aswoensdag is niet enkel de start van de Vastentijd. Sinds tientallen jaren is het ook in Geel het startmoment voor Broederlijk Delen. Dit jaar wordt het wel een bijzonder interessante start.
Er gaat om 19.00 u. een federale startviering met asoplegging door in de kerk van St.-Amands.
De federatiekaars zal branden en wij denken aan de Vasten voor heel Geel.
Samen trekken wij daarna naar het PC van St.-Amands aan de Werft om een informatieavond mee te maken.
Het thema van BROEDERLIJK DELEN is dit jaar Senegal en er komt een illuster man veel vertellen over de achtergrond van de honger in Afrika. Wij hebben Benny Verheyden (geen familie van …) kunnen strikken. Hij is specialist historicus en weet waarover hij spreekt. Een schat van een avond, bij een glaasje van de Werelwinkel en de campagnefilm van Broederlijk Delen. Een aanrader. WIE KOMT ER MEE ???
DIT WORDT EEN AVOND OM TE GENIETEN (en dat in de vasten!)
Iedereen kan aan bod komen in de vragenronde en wees gerust: OXFAM Wereldwinkel is aanwezig met eerlijke producten.
Alleman eveneens hartelijk welkom.


NIEUWE MEESTERS, MAGERE TIJDEN


Op 14 maart gaat in de zaal van het Punt een vertelavond door met auteur Diane De Keyzer. Zij spreekt ons over haar laatste boek: Nieuwe Meesters, Magere Tijden over eten & drinken tijdens WO I. In het jaar, dat de honderdste verjaardag van de eerste Wereldoorlog wordt “gevierd” is dit onderwerp hoogst actueel. De mannen waren gemobiliseerd. Zij vochten aan het front, of sneuvelden of werden ernstig verwond. Moeder de vrouw stond er dan toch maar “voor ’t manneke”. Vanuit het oogpunt van de vrouwen die thuis achterbleven en die de boel moesten draaiend houden en hoe zij inventief dienden om te gaan met het beperkte en schaars aanwezige voedsel om toch lekkere en smaakvolle gerechten op tafel te toveren, krijgen wij een tijdsbeeld.
De auteur Diane De Keyzer is niet aan haar proefstuk toe, ze schreef reeds een aantal boeken waar de rol van de vrouw in onze maatschappij wordt belicht.
De avond loopt ook in solidariteit met een plaatselijk Geel project. De inkomprijs van 5 euro gaat integraal naar de ondersteuning van de 1000km Fietsen van Kom op tegen Kanker voor de spoedafdeling van het Erica-ziekenhuis in Geel.
Iedereen van harte welkom, inschrijven is niet nodig.
De avond gaat door in de parochiezaal van Geel Punt, Antwerpseweg 139 op vrijdag 14 maart vanaf 20.00 u.


federale familiedag in de geelse parochies
Op zondag 30 maart verzamelen alle mensen, die zich iets of wat parochiaan voelen op de terreinen van de Kruiskwacht, het scoutslokaal in de Belse bossen. Het wordt een gezellige namiddag in de Belse bossen. Op de middag wachten wij de mensen op in de hoop dat ze zelf hun picknick meebrengen. Als iedereen dan verzameld is, kunnen wij gaan wandelen, we kunnen samen (volks)spelen, een film bekijken en gezellig bezig zijn. Afsluiten doen wij even ernstig. Je hoort er nog van, maar hou de datum al maar vrij. 


federale bedevaart
Ook hier maken wij al een gaatje vrij in onze kalender. Alle parochies maken samen een bedevaart naar Scherpenheuvel.
Mensen, het wordt zaterdag 6 september … kruisje op de kalender !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08

Externe Links