Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 06 - 5 februari 2014

8 – 9 februari :  VIJFDE ZONDAG DOORHEEN HET JAAR
Dinsdag 11 februari: O.L.V. van Lourdes
Vrijdag 14 februari: H.H. Cyrillus en Methodius: patroonheiligen van Europa.

" Gij bent het licht van de wereld " 

Als ik in dienst ben van de mammon, het geld, dan wordt heel mijn aandacht door dit dienstwerk opgeëist als de geldzucht mijn leven binnensluipt, kom ik in een spiraal terecht waarin ik altijd meer zal willen hebben. Als ik mij in dienst stel van God, mag ik de obsessie voor het vergaren loslaten, en mag ik in zekere zin zorgeloos leven. Waartoe voel ik mij aangetrokken.

Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Gezinsviering

08.00 u. Gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Op weg naar ons vormsel
Als je op woensdagnamiddag door Geel trekt, is de kan groot, dat je in of rond onze kerken een “meute” vindt. Een gezellige groep jongeren met gezellige volwassenen er rond en dan vraag je je af:”Wat gebeurt daar?” Wel, iemand van ons blad was er bij en die noteerde: 

tweede vormelingenbijeenkomst van enkele parochies samen

Op woensdagnamiddag 22 januari verzamelden 32 vormelingen en hun catechisten zich in de parochiezaal van St.-Dimpna voor de tweede federale vormelingenbijeenkomst. Een hele namiddag werkten ze rond kerk en symbolen. Ze deden dit niet door les te volgen, maar wel door interactief bezig te zijn.
Na een inleiding van Chris en een kennismakingsspel, werd de groep in twee gelijke delen verdeeld. De ene groep trok met Marcel naar de kerk van St.-Dimpna voor een boeiende rondleiding. De ander groep bleef in de zaal en om drie uur - na een lekker vieruurtje - wisselden we van kant.
Het was wel wat confronterend om in de monumentale kerk van St.-Dimpna een onderscheid te maken tussen “onze” kerk en “deze” kerk. Ja, wie wil instappen in de kerk van Jezus, heeft ook te maken met een gebouw, waar men samen komt om te vieren, te leren en te bidden. Ja, in die St.-Dimpna werden de jongen en meisjes als het ware overdonderd door de kerk van Jezus … aan het altaar, in de sacristie, het secreet en de attributen, die nodig zijn voor de eredienst.
De groep in de parochiezaal kreeg de opdracht om zelf van de parochiezaal een “droomkerk” te maken. De vormelingen gingen aan de slag met een hele hoop materialen die werden aangeboden en creëerden zo hun eigen “kerkgebouw”. Een vreemde opdracht op het eerste zicht misschien, maar aan de hand van het resultaat, konden we inpikken op wat voor hen belangrijk was, welke symbolen er volgens hen in een kerk aanwezig moet zijn, wat er nu ontbreekt, ... De resultaten van dit alles waren verrassend. Er was een opvallend verschil tussen de groep die eerst haar droomkerk mocht maken en de groep die dit pas mocht doen na de rondleiding in St.-Dimpna. Bij de eerste groep, lieten de vormelingen hun fantasie de vrije loop. Hun kerk werd een ontmoetingsruimte met kussens, drankgelegenheid, kinderhoek, waar de nadruk meer lag op warmte, gezelligheid en ontmoeting dan op symbolen.
Warmte en gezelligheid waren twee aspecten die onze vormelingen toch echt wel misten in de kerk van vandaag. De tweede groep hield zich echt vast aan het concept van een kerkgebouw en probeerde binnen dit alles toch ook eigen accenten te leggen. Het was een boeiende opdracht.
Op het einde lazen we het verhaal van het laatste avondmaal, om even terug te keren naar de oorsprong van ons samenkomen.
Daarna gaven we de vormelingen een voorsmaakje van onze derde bijeenkomst rond Broederlijk Delen. We deden het wereld – stoelenspel en dachten al even na over de verdeling van armoede en rijkdom over de aarde. We genoten in elk geval van een leuke zinvolle namiddag en danken via deze weg alle catechisten en medewerkers.

AVOND VOOR SECRETARIAATSMEDEWERKERS

Vorige week zaten wij FOUT !!!
Niet op 28 februari maar op dinsdag 18 februari worden alle verantwoordelijken voor onze parochiesecretariaten verwacht in het pastoraal huis in Winkelomheide. Vanaf 20.00 u. is er een programma voorzien om deze mensen een steuntje te geven. De laatste tijd komen steeds meer vragen op onze secretariaten af en de ervaring zit soms slechts in een klein hoekje.
Jan Verheyden en Chris Geens hebben zich beraden over de materie en willen iedereen verder helpen


JEF HAVERANS BIJ HET DAVIDSFONDS
Jef Haeverans werd geboren in Lille, maar in de loop der jaren werd hij ten minste voor een stuk Gelenaar. Toen hij dokter werd, stond zijn besluit vast. In de familie waren er missionarissen en als die met verlof kwamen, brachten zij Congo mee naar huis. Dat liet Jef niet meer los: zijn toekomst lag in de Belgische kolonie…
Op uitnodiging van Davidsfonds Geel komt Jef Haeverans op dinsdag 18 februari om 20.00 u. in het Wijnhuis vertellen over dat boeiende land: een terugblik door Geelse ogen. De toegangsprijs bedraagt 6,- euro.


HEILIGE HUISJES IN HERENTALS
Het is nog wel even tijd, maar wij denken er toch reeds aan. De veertigdagentijd wordt traditioneel “de vasten” genoemd. Maar de veertig dagen die vooraf gaan aan het feest van Pasen betekenen zoveel meer. Het is een tijd bij uitstek voor inkeer en herbronning, een tijd die uitnodigt om terug te keren naar de bron van de teksten die het evangelie te bieden heeft. Zo wordt de veertigdagentijd niet enkel een periode van versterving, maar ook een periode waarin nieuw leven kan groeien.
Laat je onderdompelen zo noemen ze het. Elke zondag van de veertigdagentijd komen ze om 10:00 u. in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals samen en verschillende sprekers gaan er dieper in op de evangelielezingen van die zondagen. Op hun heel eigen manier her-vertellen ze deze eeuwenoude verhalen, brengen ze weer tot leven en duiden hun rol in de periode die leidt naar Pasen.
Wij kijken nu reeds mee in de kalender en hopen die later te blijven herhalen om je eraan te herinneren:


KEMPENSE DUIVENWIJDING IN GROBBENDONK  

Op zondag 2 maart vragen de duivenliefhebbers Gods zegen over het duivenseizoen 2014.
Het nieuwe seizoen, dat voor de deur staat, willen zij onder de bescherming stellen van hun Patrones de H. Catharina Labouré. Zij nodigen alle duivenliefhebbers uit op dit gebeuren, dat plaats heeft op zondag 2 maart om 13.30 u. in de St.-Lambertuskerk te Grobbendonk.
Iedereen welkom, vanwaar hij of zij ook komt of is! Breng alstublieft enkele duiven mee! Breng vrienden duivenliefhebbers mee, want dit is een devotiemoment, waar iedereen wel wat aan heeft.
Gebedsprentje en medaille van de H. Catharina worden uitgedeeld. Na de viering is er gratis koffie en koeken in de Parochiezaal in de buurt.
Er is achteraan in de kerk ook een ruime tentoonstelling: "DUIVENSPORT VROEGER EN NU" met de medewerking van het plaatselijk gemeentebestuur, het bestuur van de duivenbond en de plaatselijke pastoor, oud-Gelenaar Jozef Willems.
Wie eventueel iets speciaals thuis heeft liggen dat echt bezienswaardig is, kan dit afgeven op het gemeentehuis, goede verzorging en terugbezorging is gegarandeerd. IEDEREEN WELKOM!!!
Het bestuur en de pastoor.


FAMILIEDAG
De Geelse parochies nodigen iedereen uit op de parochiedag.
Deze gaat door op zondag 30 maart te Geel Bel op het domein van de scouts “ Kruiswacht “ Probeer deze dag vrij te houden want het zal de moeite waard zijn. We komen om 12.00 samen om te picknicken. We brengen onze boterhammen mee. Drank is voorzien. Van 13.30u. tot 16.00u. zijn er verschillende activiteiten, voor groot en klein, voor jong en oud. Welke vertellen we later. Om 16.00u. is er een vieruurtje en daar zorgen de inrichters voor. Van 17.00u. tot 17.30u. is er een slotmoment. Iedereen is welkom. Inschrijven is gewenst:
014.580666 of dirkvandenbroek2@hotmail.com. Dirk zal ook graag de nodige uitleg geven en hulp is altijd welkom.


Zondag 23 februari
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05      

Externe Links