Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 05 - 29 januari 2014

1 – 2 februari : OPDRACHT VAN DE HEER (MARIA LICHTMIS)
Maandag 3 februari: H. Blasius patroon tegen huidziekten.
Donderdag 6 februari: H. Amandus patroonheilige van onze centrumparochie

" Mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd "


Dit weekend is wel apart. Wij vieren Maria Lichtmis. Onze moeders en onze kleinste kindjes krijgen alle belangstelling en dat is goed! Mensen zoeken “onschuld” en “dragende zorg”. Zonder weemoedig te worden, moeten mensen elkaar vinden. Overal. En dus ook in onze kerk. Aan deze kleinen is de toekomst verbonden, ook die van onze kerk.

08.00 u. Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

“God en klein pierke”, God ontmoeten in Geel (slot)

“Geen handen, tenzij de onze

Gedurende zeven weken trokken wij rond in Geel langs “God en Klein Pierke”. Wij hebben in instellingen, openbare plaatsen, ja een beetje overal waar het toch wel speciaal is, gezocht. Wij vonden mensen, die er werk van maakten, om hun medemensen een beetje “asem” te geven. Ja, mensen, God heeft eigenlijk zelf geen handen … alleen de onze …

EN DAAR IS HIJ DAN, ONZE (HUN) GOD …

* Zij stonden een beetje hopeloos op de stoep. Mevrouw had op zaterdagavond net haar kleine winkeltje goed afgesloten en ineens was het slot naar binnen gevallen. Ook langs de garage kon ze de winkel niet meer binnen, want die sleutel lag achter de toog. Ze was in paniek naar haar vriendin aan de overkant in het kapsalon gelopen. Die was net met de laatste klant bezig en wist ook geen oplossing. Zeg ! En een slotenmaker op zaterdagavond laten komen, da’s vast ook niet te betalen. En gaan ze dan geen raam moeten inslaan? En plots stond hij daar: “Meneer, kunne gij ons nie helpen ? Gij kunt da !” En samen stonden ze drie kwartier te friggelen en frommelen met een breekijzer en een zaklamp, als échte boeven. … tot de deur open was en ieder zijn weg verder zette … goddelijk.

* Ze zat daar alleen in haar huisje. Ze was eigenlijk niet goed te been, maar wilde zich kloek houden De kuisvrouw van de dienstencheques was haar te duur geworden. Voor Familiehulp kwam ze niet in aanmerking en elke maand, tegen dat het pensioen ging komen, had ze nog “maand” over in plaats van centen. En toen kwam de buurman binnen. Die had de bussel reclame maar uit haar bus gehaald, want die was helemaal nat geregend. En die buurman ging elke week naar de broodbedeling. Dat wist ze nog niet. Zeg, die buur ging haar pas wel meenemen volgende week en ook voor haar een portie meebrengen… En weg was die buur, tot volgende week, met de reclame en met brood … goddelijk.

* Ze woonde drie hoog en kreeg vroeger altijd warm eten van het OCMW en die brachten dat tot boven. Maar nu werd het eten op de brievenbus gezet. Zij had honger, maar vond het eten niet en die van die firma, die lieten niks van zich horen. Of hoorde zij de bel niet zo goed. Maar de buurman had de doos zien staan en belde in de namiddag bij haar aan … met de lekkere maaltijd. … En de buurman ging terug naar huis, nadat hij gevraagd had, welke dagen het eten werd geleverd. … Ik kom dan wel eens een keer meer kijken … goddelijk.

En zo gaat dat in Geel. In die Barmhartige Stede. God heeft alleen maar de handen van zijn schepselen en die moeten voelen, waar zij hun God kunnen brengen onder de mensen. Dierbare lezer, God heeft je nodig en je taak kom je elke dag tegen: op straat, bij je buur of op de bus.   … KLEIN PIERKE woont vlak naast jou. Hij zit in je buurt.

LITURGISCHE MEDEWERKERS AVOND
Volgende week, 30 januari, verwachten wij in de kerk van Bel zo veel mogelijk medewerkers aan onze liturgische vieringen, die dit doen met een open geest en met de bereidheid altijd wel iets bij te kunnen leren.
Vicaris Bart Baepen komt speciaal vanuit het bisdom om iedereen een stukje beleving mee te geven. Achteraf is er een klein bedankje.
Inchrijven langs de plaatselijke PT’s. Afspraak 30 januari om 19.30 u. in de kerk van Bel.

SECRETARIAATSMEDEWERKERS AVOND
Op dinsdag 18 februari worden alle verantwoordelijken voor onze parochiesecretariaten verwacht in het pastoraal huis in Winkelomheide. Vanaf 20.00 u. is er een programma voorzien om deze mensen een steuntje te geven. De laatste tijd komen steeds meer vragen op onze secretariaten af en de ervaring zit soms slechts in een klein hoekje.
Jan Verheyden en Chris Geens hebben zich beraden over de materie en willen iedereen verder helpen.  

LITURGISCHE ZANGNAMIDDAG
donderdag 13 februari 14.00 u. hebben liefhebbers van kerkliederen een afspraak in de St-Niklaaskerk in Morkhoven
Ben je lid van een kerkkoor? Houd je van liturgische gezangen? Zing je graag?
Dan mag je deze zangnamiddag echt niet missen.
Onder leiding van pater Jos Bielen, en met Bart Wuilmus aan het orgel, oefenen we gekende en leren we nieuwe liederen die aansluiten bij de komende liturgische tijd: de Veertigdagentijd en de Goede Week, …
Wie het liedboek ‘Zingt Jubilate’ bezit, brengt het zo mogelijk mee. Er zijn echter voldoende leenboeken beschikbaar. De deelname is gratis, want de dekenale kas betaalt de onkosten. Na het zingen is er in de nabije parochiezaal kans tot nog even gezellig nablijven bij een kopje, een pintje, een koekje.
Deze zangnamiddag is voor IEDEREEN. We hopen  dan ook dat we met velen zullen zijn om er samen deugd aan te beleven.

Zondag 23 februari
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        

Externe Links