Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 04 - 22 januari 2014

25 – 26 januari : DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Vrijdag 31 januari: H. Don Bosco
" VERKONDIG HET EVANGELIE "


Galilea, … voor de Joden het land van de duisternis. Maar bij de heidenen in Gallilea was er een groot gevoel aanwezig voor de tegenstroom, die Jezus teweegbracht. Hij had oog voor alles, waar anderen niet naar omzagen. Hij hoorde het onrecht, dat deze mensen werd aangedaan… Durven ook wij in de tegenstroom gaan staan ?
Naar het rode bijbeldoosje

08.00 u. Gebedsviering Jgt Stanske Lievens; Zm Van Rooy Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

“God en klein pierke”, God ontmoeten in Geel (7)

Dit wordt meteen de voorlaatste keer, dat wij op zoek gaan naar “God en klein Pierke”, op zoek naar de mens achter het icoon.
Ja, wij waren eigenlijk niet op zoek. Wij kwamen God tegen … doodgewoon in enkele kleine ¨Pierkes …

..... GOD ONTMOETEN IN DIENSTBAARHEID

Ja, wij ontmoetten God in de concrete dienstbaarheid, want gebed, stilte, aandacht voor elkaar, het valt allemaal in het niets als wij geen zweem opvangen van “diaconie”. Een moeilijk woord, waar er veel makkelijker voor kunnen staan. In het tiende hoofdstuk van Marcus lezen we: “Toen Hij zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen. Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’ Maar Jezus zei tegen hem: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God. De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren.’ Hij zei Hem: ‘Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.’ Jezus keek hem aan en ging van hem houden. Hij zei Hem: ‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’ Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg, want hij was iemand met veel bezit. Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld om het koninkrijk van God binnen te gaan.’”
Dat er in Geel veel nood is, hoeft geen betoog. Dat er in Geel ook heel veel mensen zich in alle stilte inzetten voor de armen in onze samenleving, dat weten we ook. De broodbedeling, de voedselbedeling, de vluchtelingenwerking, Welzijnszorg, het OCMW, Broederlijk Delen, Ziekenbezoekers, ... Jong en oud steken de handen uit de mouwen om velen een beter leven te bezorgen. We willen deze mensen in alle stilte danken voor hun inzet, bewust niet met grote foto’s deze keer, maar wel met een warme oproep aan u allen die dit leest om zelf ook dienstbare mensen te zijn, die elk op hun eigen manier proberen de armoede uit de wereld te helpen, want wat je aan de minsten hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan, en dat kan heel klein beginnen.
De vormelingen van Holven gingen sterzingen voor Akabe de Pioen, de scoutsgroep in Geel voor kinderen met en zonder beperking en met Welzijszorg hielden we soep op de stoep na de viering... MIN stond aan de VEWO voor een voedselpakket. VREDESEILANDEN posteerde zich aan winkel- en kerkdeuren. En Lucienne ging bij Mia vragen of ze niks nodig had van de beenhouwer … Kleine dingen die allemaal samen groots kunnen zijn.
P.D.

DRIE KONINKLIJKE KONINGEN OP PAD
Ze waren er weer … Al jaren trekken zij door Geel en omliggende dorpen nadat zij in het Verre Oosten enkele dagen verlof hadden genomen. Ja, hier hadden zij een klus op te knappen . Omdat Driekoningendag op een maandag viel trokken wij al van zaterdag voor de noen op pad naar onze vrienden, want die groep groeit ieder jaar aan en het was onmogelijk om op één dag rond te komen. Ons liedje klonk bijzonder warm dit jaar omdat wij uitzonderlijk weer hadden om buiten aan de deur te zingen. Bijna aan ieder huis werden wij vriendelijk verzocht om iets warm of iets fris te komen drinken. Niet alleen dat maar ook de uitzonderlijk vriendelijke ontvangst sprak boekdelen. Iedereen besefte ook dat wij voor het goede doel rondgingen en dat de centen steeds heel goed besteed werden. Natuurlijk doken wij ook zoals de vorige keren het OPZ binnen aan de Dokter Vandeperrelaan. Daar traden wij op in drie verschillende leefruimtes met na ons Driekoningenlied enkele slagers van weleer zodat alle aanwezigen naar hartenlust konden meezingen. Liedjes zoals “Vrolijke vrienden, de lichtjes van de schelde en “Daar bij die molen”. Uit volle borst zongen wij als slot met zijn allen “Hier staan tot afscheid weer de broers In ’t rond……”.
Dan trok de minicaravaan verder naar de ontdekker van het Vlietbier om even later te stranden bij Yvonne in Kasterlee, die al vele jaren aan haar bed gekluisterd ligt. Op haar verzoek zongen wij zoals gewoonlijk “Te Lourdes op de bergen, De stille Kempen en het aloude molenlied”. Wonder bij wonder voelde zij zich als verheven als zij ieder lied zonder verpozen kon meezingen. Wij zelf als koningen moesten zoals ieder jaar weer af en toe eens slikken en een traan van ontroering wegpinken. Alleen dat stralend gelaat van tevredenheid en intens geluk sprak boekdelen. Natuurlijk moesten wij daarna onze emoties even wegspoelen met een lekkere trappist van Westmalle.
Wij vervolgden onze weg naar iemand die pas haar man verloren had en het in deze tijd van het jaar heel moeilijk had en dan naar iemand die het ook moeilijk had in het jaar dat pas voorbij was. Verder ging de tocht naar een dapper iemand die in de loop van het jaar zou moeten geopereerd worden aan zijn hart maar toch vol goede moed tegen het obstakel opzag. Een andere zeventiger zat dan weer met weerbarstige knieën die hem al jaren parten speelden maar het bezoek van de koningen fleurde hem werkelijk op. Hier werden de drie wijzen dan weer opgekikkerd met een uitzonderlijk lekker glas wijn.
De koningen werden elders dan weer overspoeld met vrolijke verhalen en soms triestige gebeurtenissen die tot nadenken stemden. Het meeste respons kregen wij toch zoals altijd van de oudere mensen en zeker de waardering omdat wij hen kwamen bezoeken en hen de gelegenheid gaven hun grieven en soms teleurstellingen aan ons bekend te maken. De 3 wijzen hebben inderdaad veel moeten luisteren naar wat zij allemaal ter vertellen hadden. Wat ons ook tot nadenken stemt zijn de mensen die er dit jaar niet meer bij waren. Bij de zusters in OLV-Olen, die allemaal bejaard zijn, waren er dit jaar nog vijf op het appel. De zuster, die de beste vriendin was van de zus van Gust De Peuter was in de maand mei na een korte ziekte overleden. Een andere had een operatie ondergaan. Maar toch waren ze verheugd met onze komst.
Ieder huis waar de wijzen een bezoek brachten had zo zijn verhaal en zo duurde de rondgang tot zondagavond zeven uur. Dan vonden Balthazar,Melchior en Gaspar het welletjes en legden de riem er af. Dan wachtte er voor hen samen met vrienden lekkere boterhammen met kaas of kipkap. Iedereen was moe maar ….gelukkig en tevreden nadat het geld was geteld dat ook dit jaar weer volledig bestemd was voor het goede doel.
Hiermee wensen de “Drie Koningen” ook iedereen te danken voor hun gulle gift !!!
One of them

DIOCESANE LOURDESBEDEVAARTEN 2014
Elk jaar zijn er vanuit ons bisdom 2 Diocesane Lourdesbedevaarten.
Reeds meer dan 125 jaar organiseren wij bedevaarten naar Lourdes voor iedereen, ook voor diegenen die weinig gelegenheid hebben om naar Lourdes te gaan.
Wij reizen tweemaal per jaar (mei en juli) met trein, bus en vliegtuig met aandacht voor ieders behoefte. Ook vanuit Geel reizen er elk jaar mensen met ons mee. Unieke aspecten van onze bedevaart zijn de aangepaste programma’s voor de verschillende groepen en onze verbondenheid met ons bisdom.
Onze liturgische vieringen volgen het pastoraal thema 2014 van Lourdes: Lourdes, de vreugde van de bekering.
Diocesane bedevaart van Antwerpen naar O.L.Vrouw van Lourdes gaan in 2014 door:
Meibedevaart: Voor hen vertrekt de HST-dagtrein op woensdag 14 mei, om de tevreden bedevaarders weer af te zetten op 19 mei. Wie zich per vliegtuig met het zelfde programma in Lourdes wil inschakelen, kan dit tussen 16 en 19 mei.
Julibedevaart: Deze bedevaart heeft een aangepast programma voor zieken en voor jongeren. Het vervoerschema loopt identiek aan dat van mei: Voor hen vertrekt de HST-dagtrein op zaterdag 19 juli, om de tevreden bedevaarders weer af te zetten op donderdag 24 juli. Wie zich per vliegtuig met het zelfde programma in Lourdes wil inschakelen, kan dit tussen 21 en 25 juli.
Voor inlichtingen en inschrijvingen kan U hier in Geel terecht bij Marie-Josee T’Syen, Kanunnikenblok 14, telefoon 014 / 58 02 26 (best na 19.00u) of een mailtje aan marie.tsyen@skynet.be.

MIN DANKT
De kerstperiode is een tijd van geven. En dat hebben de vrijwilligers van MIN mogen ondervinden. Zij willen dan ook iedereen danken die op een of andere manier hun werking gesteund hebben: pralines kopen op de kerstmarkt, voedsel geven (tijdens de voedselinzameling of in de kerken), via een soepverkoop en sponsortocht, door het organiseren van een kerstmaaltijd, via een gift of een storting op onze rekening. Het voedsel is reeds verdeeld, de financiële bijdragen zullen in het komende jaar op een zinvolle manier besteed worden. Nogmaals dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!

AVOND OVER LITURGIE
Op 30 januari organiseert het federatieteam een avond voor alle liturgische medewerkers in de 12 parochies van onze federatie. Hierbij mikken zij specifiek op : gebedsleiders, lectoren, kosters, bloemschiksters, opstellers van gezinsvieringen, voorgangers, koordirigenten ...
Bart Paepen, vicaris liturgie van het bisdom Antwerpen zal zijn gehoor creatief meenemen in symbolieken, verbanden, achtergronden en tips rond het vieren van de liturgie in onze kerk.
Alles gaat door in de kerk en de parochiezaal van Geel Bel.
Inschrijven is wel noodzakelijk, maar dit kan makkelijk via de plaatselijk PT’s voor 22 januari.
Wij zijn iedereen dankbaar, die aan deze vergadering wil deelnemen.

Zondag 23 februari
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03

Externe Links