Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 03 - 15 januari 2014

18 – 19 januari : TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR

18 tot 25 januari: Gebedsweek voor eenheid onder de christenen
Maandag 20 januari : St.-Sebastiaan, patroon van schuttersgilden en oorlogsinvaliden
Dinsdag 21 januari: Heilige Agnes, patrones van maagden, kinderen en hoveniers

"LAM GODS DAT DE ZONDEN WEGNEEMT"


Johannes de Doper deed het voorbereidende werk.
Hij was de “aanwijzer”: Zie, deze is het !!!
Het evangelie van dit weekend daagt ons uit,
om aanwijzer te zijn van Gods Geest vandaag.
Naar het rode bijbeldoosje

08.00 u. Gebedsviering Jgt Marie Claes, Gaston Krieckemans; Zm fam. Krieckemans, Claes, Hermans

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

“God en klein pierke”, God ontmoeten in Geel (6)

Wij blijven in Geel ronddwalen op zoek naar “God en klein Pierke”, op zoek naar de mens achter het icoon.
De laatste drie weken gingen wij telkens “ergens naartoe”. Wij zochten en ontmoetten mensen, die onze God “onder de mensen” brachten. Maar ja, in de catechismus leerden onze oudere mensen: God is overal. Waarom zouden wij Hem dan niet “overal” kunnen tegen komen. Wij wandelden gewoon door Geel op een wekelijks topmoment … op zoek naar God … en Klein Pierke … 

GOD ONTMOETEN OP DE STRAAT

Hebt u hem ook al zien staan op het zaterdagsmarktje in de stad Geel? De man met de  trompetviool? Elke zaterdag speelt hij hetzelfde mooie melodietje, hopend op een centje in zijn tas. En als er dan af en toe eens iemand een centje ingooit, een koperen centje van de overvloed, dan spreekt zijn glimlach boekdelen. De afgelopen winkelzaterdagen en zondagen was ik toevallig in de winkelstraten en ik hoorde daar allerlei gesprekken, flarden die met Kerstmis te maken hadden....

“Kassa 5 wordt geopend voor onze klanten... Mevrouw Jacobs kassa 6 aub...”Voor kadootjes in te pakken doorschuiven aub...” “Kan ik u helpen mevrouw? De kerstkaarten van die serie zijn uitverkocht, morgen komen ze binnen, de volgende aub...” “Bestelling vijf voor familie Peeters afhalen...” “Mama, ik wil dat nog als kadootje,... Zeg met drie kadootjes heb je toch al genoeg zeker?”

Als u dit leest, zijn de kerstbomen al terug ingepakt, bent u misschien al op zoek naar de laatste en beste koopjes uit de solden, is er nog een late nieuwjaarsreceptie en is de kerststal op de markt vermoedelijk al afgebroken. Eén kerstmomentje blijft me bij dit jaar. In de drukte van de winkelstraten kwam ik ineens terecht in de mooie kerststal op de markt. Volle winkels, volle cafés maar in de stal zelf enkel twee ezels en Jozef, Maria en het kind. Na tien minuten kwamen ineens twee meisjes van een jaar of tien binnengewandeld, opgewekt met de glimlach op het gezicht... “Oh kijk, kindje Jezus... Daaag Mijnheer!”  En weg waren ze. Ook het volgende kwartier is er vermoedelijk niemand in de stal geweest.

De glimlach van die twee meisjes, de glimlach van de man met de trompetviool, .... het was toch net even iets anders dan die 100e glimlach die kwam achter “Bedankt en Tot ziens” in de winkel.

God wandelt ook rond op de straten in onze stad, we moeten alleen onze ogen willen openen voor Hem en ons de vraag durven stellen of wij hem willen ontvangen in ons hart in ons leven... Laat Kerstmis maar verder gaan, ook nu de kersttijd achter ons ligt...

P.D.

AFRIKAANSE MISSIES IN OPZ
Vanuit het OPZ kregen wij bericht, dat 240 euro werd ingezameld voor de Afrikaanse missies.
Allemaal (ook de gevers in onze parochiekerken) bedankt voor iedere gift.
Wij weten, dat wij als Belgen (Vlamingen) nog altijd een band hebben met Centraal Afrika. De regio blijft spelen op ons gevoel.
 

vernieuwing kerkraden

OPROEP VAN KANDIDATEN
Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er drie vacatures zijn binnen iedere kerkraad van onze 12 parochies binnen de gemeente Geel.
Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

  1. rooms-katholiek zijn;

  2. de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

  3. in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie. Dit is in 10 parochies de Gemeente Geel. Voor de parochies Punt en Zammel komen ook mensen van de gemeente Westerlo in aanmerking.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 5 februari 2014 ingediend zijn bij de kerkfabriek. Het adres is steeds Kerkfabriek van … gevolgd door de naam van de kerkfabriek en de plaatselijke afgevaardigde van de bisschop en dat wordt dan:

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde met een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.
Na 5 februari zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie.

Opgemaakt op 7 januari 2014,
Marcel De Vries
Vertegenwoordiger van de bisschop in het centraal kerkbestuur van Geel.
 

TOONTJE’S VIERING IN BEL
Zondagmorgen 19 januari
zijn onze ogen weer gefocust op de parochie Bel. Niet schrikken !!!
Misschien waant u zich in de Zwitserse bergen bij het horen van de lage diepe tonen van een batterij alpenhoorns. Laat u meeslepen en vergeet voor één keer het u zo vertrouwde Belse klokkengelui.
Laat het voor iedereen een teken zijn dat het de hoogste tijd is om u op te dirken en u met spoed, al of niet met kapmantel en klompen, naar de kerk te begeven.
Op zondag 19 januari is er WEL een eucharistieviering om 10.00 u. Dit is dan de grote inleiding van het onovertroffen St.-Antoniusfeest in Bel. Een feest dat ruim 100 jaar bestaat en ieder jaar aan uitstraling en sfeer wint. Niemand uit de naaste of verre omgeving mag noch kan dit evenement missen.
Voor de “Hoogmis” worden varkenskoppen geofferd. Je zal ze zien stralen in een authentieke wissen mand vòòr het beeld van St.-Antonius. Bij deze een hartelijk dankwoord aan Fons Mertens onze enige echte Belse mandenvlechter. Ook een ‘dank-je-wel’ aan de milde schenkers van deze hartelijkheden in spé!
Tijdens de viering zal er gezongen worden door het Lambertuskoor geleid door dirigent Herman Driesen en aan het orgel begeleid door onze organist Paul De Beuckeleer. Zang en orgelspel zullen afgewisseld worden door enkele aangepaste nummers, gebracht door een delegatie alpenhoornblazers onder leiding van Frank Verhaegen.
Na de kerkdienst gaat het feest verder op de ‘Kerkepad’. Daar zal de voorganger de huisdieren die ter zegening aangeboden worden besprenkelen met wijwater. Zo worden ze beschermd tegen onheil en allerhande andere kwalen. Kwalen waartegen destijds geen enkel veeartsenijkundig kruid opgewassen was. Maar ook motoren en andere vehikels zullen worden voorgereden om bescherming af te smeken tegen onverkwikkelijke pannes en vooral om brokkenmakers en verkeersongevallen voor te blijven.
Intussen zijn de geofferde waren per gerestaureerde kruiwagen, bestuurd door de voorzitter van de kerkraad, Jef Vangenechten, naar het PC overgebracht. Want na de wijding van dieren, van vinnige goudvis tot zware Brabander en ronkende motoren zakt iedere toeschouwer af naar de Wijdbos waar de spijzen per opbod zullen verkocht worden.
Let wel! Aan alle liefhebbers van de aangeboden lekkernijen: “Breng EURO’S mee om te kopen.” Maar: “Gebruik FRANKEN om te hogen!” Hier draagt men onze folklore nog hoog in het vaandel.
Door het luidruchtig bieden zal je keel verdrogen en je stem zal niet meer te aanhoren zijn. Geen nood: er zijn heerlijk lessende en zalvende dranken voorzien. Zelfs water. Bovendien kan je je voeten onder tafel schuiven voor een stukje Belse gastronomie uit eigen keuken. Intussen zal het animatieteam ‘Opgeweckt’ aanrukken om jou en de andere aanwezigen aangenaam te entertainen.
Wie nadien de benen graag even strekt tijdens een korte wandeling, kan beurtelings in de Belse horeca rondsnuisteren. Vlakbij vinden we ‘La Belle’ (Michelin *!!). Hier is reservatie nodig tel. 014 708 451 of per mail info@la-belle.be. Of even verder: ‘De Kleine Volmolen’, Bel 149 tel. 014 70 47 80. En om het kringetje af te maken: ‘’t Belshof’, Veltjensstraat 39 tel. 014 31 78 35. Die dag wordt Toontje ook daar extra  in de verf gezet. Er  zijn speciale hapjes voorzien in deze gelegenheden.
Het belooft een prachtdag te worden. Zeker wanneer jij erbij bent!! Tot dan.
 

Overlijden pastoor Van Eynde
Vlak na Nieuwjaar vernamen wij het overlijden van de erepastoor van Ten Aard: Louis Van den Eynde. Louis was zijn priesterloopbaan begonnen bij de paters Oblaten, waar hij toch wel een verrassende zending kreeg. Jarenlang had hij ervan gedroomd om als missionaris in het spoor van de beroemde pater Vandevelde, “Vitipik”, zijn leven in dienst te stellen van de Eskimo’s in Canada. Zijn oversten stuurden hem echter naar … Transvaal in Zuid-Afrika. Daar had Louis een apostolaat van 31 jaar, tot hij in 1982 de opvolger werd van pastoor Thys in Ten Aard.
In Ten Aard werkte hij 15 jaar aan de voorbereiding van een parochie zonder ter plaatse wonende pastoor. De vruchten van dit werk worden tot vandaag nog dagelijks geproefd. Pastoor Van den Eynde werd in Retie begraven op 8 januari. Wij nemen hem op in onze gebeden. 

VERDRIET NA EEN RELATIEBREUK
Op maandagen 3 februari, 3 maart en 7 april, van 19.30 tot 21.30 u., komt de groep “Na scherven toch weer geluk?” weer samen.
Iedereen die geconfronteerd wordt of werd met een relatiebreuk is er van harte welkom.
Uit ervaring weten we dat het deugddoend kan zijn om beluisterd te worden door mensen die hetzelfde meemaken of meemaakten. Dan zijn er weinig woorden nodig om te weten hoe het voelt en wat je allemaal moet doormaken.
Indien je belangstelling hebt, kom dan gerust naar deze bijeenkomst.
Vooraf inschrijven hoeft niet maar meld je wel vooraf bij Dirk Willems  0496 22 22 37, Renilde Haesevoets 0495 63 65 00 – 016/69 88 87 of Jos Briers 0498 49 83 23..
Kostprijs per avond:   2,00 euro
Wij komen samen in het parochiefederatielokaal in de abdij van Tongerlo, Abdijstraat 40, Tongerlo vlak voorbij de zij-ingang links (recht tegenover het dierenparkje).

Zondag 23 februari
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02  

Externe Links