Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 02 - 08 januari 2014

11 – 12 januari :  DOOPSEL VAN CHRISTUS
Dinsdag 14 januari: H. Valentinus Paquet (Valentijn)
Vrijdag 17 januari: H. Antonius Abt (vraag dat maar eens in de parochie Bel !!!)

Dat de hemel zich opent bij Jezus' doop is goed nieuws. Het toont dat in Jezus iets goddelijks staat te gebeuren. Dat de hemel zich nadien niet opnieuw sluit is fantastisch nieuws. Het betekent dat ook voor ons hemel en aarde niet van elkaar gescheiden zijn.

Wie wil dit jaar de aarde een beetje meer “hemels” maken ???

Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Gezinsviering Jgt Wim Verherstraeten, Germaine Verachtert, Linda Taels; Gust en Ludo Nevelsteen, Fien, Frans en Heidi Verachtert

08.00 u. Gebedsviering Jgt Philomena Vanreusel,; Zm Ludo en Jozef Geukens, Melanie Knaepen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

“God en klein pierke”, God ontmoeten in Geel (5)

Wij blijven in Geel ronddwalen op zoek naar “God en klein Pierke”, op zoek naar de mens achter het icoon. Wij zijn God al enkele keren tegen gekomen en wij gaan nog een weekje door. Wij waren al bij de jongeren, op school en in de abdij. Wij waren ouderen nabij en trekken vandaag naar de J.B. Stessensstraat. Over het Erica-ziekenhuis is de laatste tijd elders heel wat geschreven, maar wij waren op zoek naar God … en Klein Pierke …

Samen onderweg in het ziekenhuis (5)

Een plek in Geel waar mensen met elkaar op weg gaan in moeilijke maar ook vreugdevolle momenten is zeker het Ziekenhuis. Reden genoeg dus om Griet en Hilde de ziekenhuispastores hieronder verder zelf aan het woord te laten over hun ontmoetingen met God en mensen.
Wanneer iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis, wordt het dagelijks leven van die mens helemaal overhoop gehaald. Hij wordt plots weggetrokken uit de vertrouwde omgeving met zijn al even vertrouwde dagdagelijkse rituelen van opstaan, eten en slapengaan. Deze heel andere situatie heeft tot gevolg dat ook de notie van “tijd” heel anders beleefd wordt. Veel patiënten krijgen ineens een zee van tijd om na te denken. Ze grasduinen vaak doorheen hun verleden om halt te houden bij passages die op één of andere manier een diepe indruk hebben nagelaten. Het is in deze momenten van nadenken, overschouwen, bezinnen en zich vragen stellen, dat een luisterend oor zo’n deugd kan doen. Als ziekenhuispastor proberen we er te zijn op zulke momenten, we nemen een stoel en maken tijd om naar het denken van mensen te luisteren. We proberen dit te doen vanuit een eigen bewogenheid, een eigen overtuiging, een inspiratiebron die ons stuurt en leidt.
Ikzelf heb er enkele jaren geleden bewust voor gekozen om in de voetsporen van Jezus mensen nabij te zijn, om vanuit een christelijke overtuiging samen met mensen een stukje op weg te gaan tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Samen zoeken naar betekenis, hoop, kracht en houvast en hiervoor als ziekenpastor steeds kunnen rekenen op de steun en nabijheid van de Algoede God, het is telkens weer een liefdevol gebeuren…
Gelukkig zijn we sinds begin deze maand weer met twee op de pastorale dienst. Op 1 december is collega, Hilde Schobben, gestart.
Pastor Griet


En dan gingen wij samen met Griet op tocht naar die nieuwelinge, die haar weg nog zoekt. Ook zij stelt zich voor in onze rubriek.
Beste mensen,
Graag stel ik mij even voor. Ik ben getrouwd, heb drie bijna volwassen kinderen en woon in Schaffen.
Na 22 jaar als godsdienstleerkracht in het onderwijs gewerkt te hebben, vatte ik op 1 december mijn werk als pastorale werkster in het ziekenhuis aan. Voor mij is het de vervulling van een stil verlangen en een antwoord op de roepstem van God. Doorheen bijbelteksten, gesprekken en gebed werd mij duidelijk dat dit de weg is die de Heer met mij wou gaan. Samen met Maria kon ik vertrouwvol “ja” zeggen aan de opdracht van de Heer. Het pastorale werk omvat voor mij, doorheen woord en daad, het aanwezig brengen van Gods Liefde. Dit vooral tegenover de zieke, gehandicapte en oudere mensen. Het is God tegenwoordig brengen. Bij het begin van elke dag vraag ik Gods zegen over de zieken die ik in de loop van de dag zal ontmoeten. Het is samen met de lijdende, de eenzame, hoopvol uitzien naar de komst van de Heer. De roeping van iedere mens is liefdevol zijn naar de anderen toe. Vanuit liefde jezelf geven aan de anderen, naar het voorbeeld van Jezus.
Zoals Thérèse van Lisieux kunnen wij zeggen:”Mijn roeping is de liefde.”
Pastor Hilde


We wensen onze ziekenhuispastores nog een gezegende tocht binnen hun opdracht. Mogen zij vanuit Kerstmis hun ons hart openen voor Zijn komst in liefde.

artiestenmis mannenkoor conamus

Op 12 januari kunnen wij om 09.30 u. in de St.-Dimpnakerk weer genieten van een échte “artiestenmis”, zoals die op enkele plaatsen in Vlaanderen regelmatig te genieten is. Het mannenkoor Conamus zong eind vorig jaar in de Carolus-Borromeuskerk in Antwerpen al voor de tweede keer. En nu wil zij er een kopietje bij leggen in de kerk van Sint-Dimpna. Het mannenkoor Conamus is geen kerkkoor, maar religieuze liederen zingen, zit bij die Conamici toch wel in het bloed.

Zij zingen Latijnse gezangen, gospels en enkele Vlaamse ingetogen pareltjes. Het moet zijn dat het bij het Antwerps publiek goed aangekomen is, want ze ontvingen haast onmiddellijk een uitnodiging om met één der vaste CB-gezelschappen in de komende tijd samen een concert op te zetten.

In het programma werden – naar vaste gewoonte – liederen van Geelse bodem opgenomen. Herman Matheussen componeerde hiervoor weer prachtige werkstukjes. Echt maatwerk voor Conamus. En het Pater Noster van E.H. Jef Verhaegen bracht voor enkele Antwerpenaars een Russisch-orthodoxe dienst in Sint-Petersburg in herinnering.

Op zondag 12 januari doet Conamus dat alles nog eens over tijdens de misviering van 09.30 uur in de kerk van Sint-Dimpna. U bent van harte uitgenodigd.

VORMING VOOR LITURGISCHE MEDEWERKERS
Alle medewerkers aan de liturgische vieringen in onze 12 parochies zijn verwacht op 30 januari om 19.30 u. in de kerk van Bel. Vicaris voor de liturgie in ons bisdom, Bart Paepen, zal er voor ieder wat nieuws kunnen bijbrengen om de liturgie in onze federatie NOG meer standing te geven. Soms mag het eens een beetje geaccentueerd worden. Wij zijn écht wel goed bezig en willen alles nog een beetje meer polijsten: bloemschikkers, lezers, voorgangers, kosters … wees welkom. Achteraf is er een verrassing in de parochiezaal. Inschrijven via de PT-leden van de parochies.

TREFQUIZ VAN HET ACW
Voor de elfde keer trommelde het ACW op 27 december meer dan 150 quizzers bijeen in de zaal van Elsum, om het “goede doel” te sponsoren. De actie Open Kamp werd door de ploeg FC-Kinrooi begiftigd met 200 euro. Verder kwamen volgende acties nog aan een extraatje van 100 euro: Mutamaini, MIN, LOI-den ark, AKABE de Pioen en verschillende initiatieven van het Roemeniëcomité.
Mooi initiatief dat toch wel een ereplaats verdient in de activiteiten van “wij voor een ander”, die toch niet zo dik gezaaid zijn!
KWB Geel Punt behaalde een mooie 3e plaats !

Zondag 23 februari
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01    

Externe Links