Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 01 - 01 januari 2014

4 – 5 januari : OPENBARING DES HEREN

"WIJ KOMEN UIT HET OOSTEN"


Almachtige vader wij mogen U ontmoeten
in een weerloos kind, in een mens die alle zorg behoeft.
Leer ons hoe het moet
zoals die mannen uit het Oosten,
door de knieën te gaan voor het onaanzienlijke
en zo het kleine te eren.
Amen.

Naar het rode bijbeldoosje

08.00 u. eucharistieviering: Julia Versmissen vanwege de geburen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

“God en klein pierke”, God ontmoeten in Geel (4)

Ook in dit nieuwe jaar wandelt “God en klein Pierke” verder door Geel, op zoek naar de mens achter het icoon. Wij zochten, uit, waar de mensen in Geel hun God en hun godsbeeld zowat opdoen. Zowel de grote God van het Vatikaan als die … van Klein Pierke … Wij stopten vorig jaar aan de grot van Ten Aard, wij trokken met een jongere naar de abdij van Tongerlo en naar de jongeren van de lager school. Maar ook in 2014 vinden wij onze God … is God ons nabij

GOD LEREN KENNEN (4)

Als we in onze barmhartige stede op zoek gaan naar plaatsen waar we God mogen ontmoeten, kunnen we niet voorbij onze rustoorden, waar vele Gelenaren genieten van hun oude dag. In elk van deze plaatsen heeft men op z’n eigen manier bijzondere aandacht voor de pastorale zorg van de bewoners en het team. Wij trokken even naar Lieve Helsen die vanuit de federatie contactpersoon is voor de rusthuizen.

“Vroeger gebeurde de pastorale zorg in rusthuizen natuurlijk anders dan nu. In het rusthuis dat bij het ziekenhuis ligt, sloot men bijvoorbeeld aan bij de eucharistieviering in de ziekenhuiskapel. Vrijwilligers brachten de bewoners dan naar de viering. In sommige rusthuizen had men een eigen aalmoezenier en dat gaf natuurlijk weer andere mogelijkheden.” Tijden veranderen natuurlijk en de pastorale zorg ziet er vandaag een stukje anders uit. Lieve vertelt verder: “In sommige rusthuizen viel de pastorale zorg wel wat stil, maar de laatste jaren zie je dat in alle rusthuizen in Geel er veel aandacht is voor dit thema. In het Wedbos en het Laarsveld zijn er bijvoorbeeld om de 14 dagen gebedsdiensten die verzorgt worden door een vaste ploeg van vrijwilligers. In deze diensten, waar de mensen ook communie krijgen, zijn er altijd wel 30 tot 40 mensen en soms meer die de viering mee volgen. We zingen en bidden samen. Met hoogdagen komt er soms een koor zingen en is er als er een priester is nog eucharistie.” In het rusthuis Zusterhof hebben ze nog  meerdere eucharistievieringen omdat daar nog een priester ter beschikking is, maar ook daar zorgt een pastorale werkgroep voor de pastorale omkadering.

Pastorale zorg is natuurlijk meer dan de vieringen in het weekend. Zo gaan sommige rusthuizen elk jaar op bedevaart naar Scherpenheuvel. Daarnaast, en dat is misschien het minst zichtbare van allemaal, is vooral het luisteren naar en het nabij zijn van mensen heel belangrijk. Vrijwilligers en personeelsleden staan klaar om te luisteren naar de verhalen van de bewoners. “In de rusthuizen heeft men ook veel aandacht voor de nagedachtenis van mensen. Zo is er vaak een herdenkingsviering voor de overledenen in het rusthuis zelf of in de kerk,” vertelt Lieve. Bij het overlijden van iemand brandt men in Huize Perrekes een kaarsje om de overledene te gedenken, en ook in de andere rusthuizen heeft men een plaatsje om stil te worden.

Ontmoeten, luisteren, stil worden, vieren...maar vooral het mensen nabij zijn, dat onthoudt ik uit dit verhaal. Jezus zei hem: ‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.  Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.  Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’(Mt.22, 39) Dit is iets wat in Geel elke week gebeurt op vele plaatsen, zeker in onze rusthuizen.

Als illustratie dan ook deze week een klein hoekje van het Zusterhof, onopvallend misschien, maar bij het geluid van het water, met zicht op de stille ruimte, kan in die stilte God spreken...

(P.D.)

een zalig jaar !!!

Hoort “zalig” niet bij Kerstmis ?

Toch een “zalig jaar gewenst ! Meestal moet een jaar enige tijd voorbij zijn, eer we ervan kunnen genieten. Herinneringen zijn meestal zoet. De kantjes zijn eraf. Het bittere is verdwenen en de traantjes zijn gedroogd. Vandaag spreken over 2014 is de profeet uithangen. Vandaag over 2013 praten smaakt naar crisis, zure belastingen, tyfonen en bootvluchtelingen. Later gaat het jaar in de boeken staan als het jaar van Paus Franciscus en de koningen Filip en Willem-Alexander. Over een smaakverschil gesproken!

Willen wij voor 2014 dan eens 50 jaar terug gaan? Spiegelen wij ons aan 1964. Het jaar begon met een verschrikkelijk lange winter met slijk tot over de enkels. Gigliola Cinqueti was te “jong voor de liefde” en won het Eurovisiesongfestival. Chroestjev werd in Rusland de laan uitgestuurd. Mies Bouman stond 24 uur op het podium voor de eerste geldmarathon in de geschiedenis van de Benelux:”Open Het Dorp”. De Palestijnen de PLO opgericht en Mandela werd veroordeeld tot levenslang – toen nog ! 41 missionarissen werden vermoord in Congo. Het jonge volkje danste op 2 vloerstenen en zonder licht op “Maria Elena”.

Ja, we gaan een nieuw jaar in, maar het komt van vroeger. Wij zullen ons weer zien touwtrekken om lonen en prijzen. Touwtrekken om wat kan en niet kan. Touwtrekken om het haalbare binnen te krijgen. Wij zullen weer nieuwe idolen verwelkomen en andere opzij zetten. Wij zullen 365 dagen tijd hebben om nieuwe dingen te verwelkomen en ze te koesteren tot ze ook weer oud en onbruikbaar zijn.

Laat ons proberen om NU AL te genieten van 2014 … tegen alle logica in.

ZALIG NIEUWJAAR.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50 Week 51 Week 52

Externe Links