Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 51 - 22 december 2010

25 december: HOOGFEEST VAN KERSTMIS
26 december: FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE

" Heden is ons een Redder geboren "
Leren geloven in de verrezen Jezus is klein begonnen.
Verhalen over hoe menselijk hij met anderen omging, deden de ronde.
Huisgenoten braken zijn brood en keken erop toe dat geen medemens tekort kwam.
Zo groeide het besef dat het God moest zijn die in Jezus vlees en bloed was geworden.
Meer nog: deze God-menselijke weg is niet ten einde.

08.00 u. Dageraadsmis.

11.00 u. Kerstgezinsviering met de gitaristen. Jgt. Lou Vandenbussche.

08.00 u. Jgt. Jos Luyten, Jul en Marcel D’Joos – Leonie Engelen, Gust en Jefke De Ceuster, Gonda Verwimp.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

In deze barre tijden …

 “ Armoede”    ook in Geel
Bijna twintig jaar geleden ontstond op de St.-Dimpnaparochie de werkgroep “Min” , mensen in nood. Een artikel geschreven door een zekere Ali Tjonk uit Mol zette het P.T. aan het denken en het handelen. Als beginnende groep hadden wij onze dromen en verwachtingen. Immers ook in Geel waren er mensen die kansarm waren, ook in Geel leefden mensen in armoede.  Het was onze bedoeling als Min om vriend ten huize te worden en zo konden wij samen met de betrokkenen, hun zorgen en problemen aanpakken. We zouden met hen naar de officiële instellingen gaan om hen te steunen in hun vragen naar hulp zoals O.C.M.W., Geelse huisvestingsmaatschappij, sociale dienst van het ziekenhuis, politie en ziekenkas. Als wij dan nu en dan geldelijk wat zouden steunen, zouden deze mensen wel langzaam uit hun noden opstaan. Terugkijkend beseffen wij echter dat wij bij de start de problemen toch wat te simpel hadden voorgesteld. Ervaring heeft ons geleerd, dat armoede een ingewikkeld kluwen is en gepaard gaat met veel meer moeilijkheden dan alleen maar een tekort aan geld.

Armoede , het kan ook jou overkomen.
Ziek worden, je werk verliezen  .. het kan gebeuren  en dan is armoede niet ver weg. Er wordt getelefoneerd: er is hier een alleenstaande  invalide man. Zijn vrouw en kinderen hebben hem verlaten. Zijn huur is opgezegd want het huurhuis, waarin hij woont, wordt verbouwd. De man is niet meer bekwaam om te werken wegens een spierziekte en werd ontslagen. Hij is wanhopig en raakt aan de drank. We gaan hem bezoeken  en helpen hem bij het huren van een bemeubelde kamer, zorgen mee voor zijn kleine verhuis en blijven luisteren naar zijn verhalen die voortdurend balanceren tussen hoop en wanhoop. Ook al heeft hij weer gedronken, we laten hem niet in de steek. We overtuigen hem begeleiding te zoeken bij de AA en worden vriend aan huis.

Nieuwe armen
Tegenslag, foutieve beslissingen,… armoede loert achter vele deuren. Iemand van het O.C.M.W. belt met de vraag: kunnen jullie een gezin gaan bezoeken en eventueel helpen? Louis en zijn vrouw zijn kleine zelfstandigen .Zij runnen een klein vervoersbedrijf. Was het bedrijf te klein of heeft Louis een foute beslissing genomen, dat weten we niet, maar er kwam een faillissement en dat betekent: een grote schuldenlast. Het eigen huis wordt verkocht en Anna, de vrouw van 55, gaat burelen kuisen om de schulden af te betalen .Louis wordt  ziek en sterft op 60 jarige leeftijd. Anna krijgt een overlevingspensioen van 911 euro. Eens  60 jaar, wordt Anna ontslagen op haar werk. Gevolg; de schulden van het faillissement zijn nog niet afbetaald en de huishuur is stilaan gestegen naar 500 euro. Omdat ze officieel gewerkt heeft moet Anna belasting betalen. Huishuur, belasting, faillissement, het kost haar maandelijks 700 euro. Er  blijft dus een goede 200 euro per maand over waar ze van leven moet. Na navraag over het belastingsgeld  wordt dat niet kwijtgescholden maar mag ze dat met 50 euro per maand afbetalen in plaats van met 100 euro. 

En toch is het Kerstmis en ’t is ons gegund.
(volgende week vervolgt dit artikel)

NIEUWE BENOEMING BART ROMBOUTS
Binnenkort zal ook Bart Rombouts de Geelse gemeenschap verlaten. Hij wordt namelijk begin januari benoemd tot pastoor in Hoogstraten. Na iets meer dan 12 jaar dienst in Geel – eerst als seminarist-stagiair, later als parochievicaris en als pastoor – zal hij hier afscheid vieren in het weekend van 8 en 9 januari 2011. De plaats en het juiste uur van de afscheidsviering worden later meegedeeld.
Voor de parochies van Geel betekent dit dat er versneld werk zal gemaakt worden van verregaande samenwerking. Het bureau van de federatie zal hiervoor in januari een verder initiatief nemen naar de parochieteams en de parochiale- en federale werkgroepen. We wensen Bart in ieder geval het allerbeste toe bij zijn nieuwe opdracht en vertrouwen tegelijk op een hoopvolle toekomst voor de Geelse parochies! 

geelse wensen in het bisschopshuis
Na de geslaagde federale adventsviering in Larum hoorden enkele Gelenaar het bericht, dat ’s anderendaags ook “soep- en Kerst-wensen” welkom waren in het bisschopshuis in Antwerpen. Zij trokken erop af en hun komst bleef niet onopgemerkt. Erevicaris Karel Matheussen voelde zich meteen terug Gelenaar en tot drie dekens verwelkomden de Geelse wensen.

VZW Kreatief
Reeds enig tijd bieden wij vorming en zinvolle vrijetijdsbesteding aan volwassenen die overdag vrije tijd hebben. Voor de uitbreiding van ons aanbod zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers, die hun kennis en vaardigheden willen doorgeven aan anderen.
Wij zijn concreet op zoek naar mensen voor onze lessen Franse en Engelse conversatie.
Ken je goed je Frans of je Engels en je wil babbelen in een vreemde taal met anderen met mogelijk gebruik van tijdschriften, teksten of….. dan ben jij de man/ vrouw die wij zoeken.
Neem vrijblijvend contact op met ons op 014 56 05 95 of kreatief.geel@skynet.be. Meer info www.vzwkreatief.be

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50    

Externe Links