Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 47 - 24 november 2010

27 – 28 november: 1 ste ZONDAG VAN DE ADVENT
" Waak en wees bereid "
De Advent is begonnen. Ze noemen dat een tijd van wachten op Kerstmis, maar Johannes zegt: “Niet afwachten, maar iets doen, want God heeft het beheer van ZIJN HUIS aan ons overgelaten.” Dat huis van Hem is een echte thuis. De echte naastenliefde begint bij onszelf en zo kunnen wij een thuis zijn voor de ander op een respectvolle, authentieke manier, die aan de ander de kans geeft om te groeien. Is dit niet wonderlijk?
Naar het blauwe Bijbeldoosje

Geen misviering !!!

08.00 u. H. Mis.

11.00 u. Afscheidsviering parochieassistent Paul Renders. Zm. Uit dankbaarheid. Zm. Jos Renders – Gusta Vets, zuster Claudia Emma Renders, Karel Blockx – Julia Boonen.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Voor ons geen carrière in armoede
ADVENT IS OPGAAN NAAR KERSTMIS MET WELZIJNSZORG

De campagne ‘Werk armoede weg’, waarmee Welzijnszorg in 2009 naar buiten kwam, is nog niet afgelopen. We merkten dat de afkomst van een mens de grootste drempel is in zijn zoektocht naar werk en naar een plaats in onze samenleving. De meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt, dat zijn de mensen die hun land zijn uitgevlucht om politieke, economische, medische of familiale redenen. Met het tweede campagnejaar van ‘Werk armoede weg’ wil Welzijnszorg streven naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt en begeleiding op maat naar een passende job voor iedere werknemer, ongeacht leeftijd, geslacht of huidskleur!

FEDERALE ADVENTSWAKE
Zoals al enkele jaren de gewoonte is, nodigen alle Geels parochies ons uit om de advent samen te vieren in een verzorgde gebedsdienst, waarop ook de zangkoren om hun medewerking is gevraagd. Dit jaar komen wij samen op woensdag 8 december om 19.00 u. in de kerk van Larum. Na de viering is er “soep op de stoep”. Iedereen is van harte welkom én verwacht.

OPEN AVOND ROND CONGO
Het departement Sociaal werk van de Katholieke Hogeschool Kempen en ACV hebben een partnerband met de SOCIALE SCHOOL IN LUBUMBASHI in Congo. Deze school is opgericht na contacten? die het ACV onderhoudt met haar partnervakbond in Katanga. Vorig jaar is K.H.Kempen ook toegetreden tot dit partnerschap,
Zo komt de gezamenlijke expertise in verband met ” Organisatie, pedagogische aanpak, kwaliteitshandboek opleiding” aan de beide scholen ten goed voor de opleiding in sociaal werk.
De Directeur van de school in Lubumbashi verblijft momenteel in ons land voor een opleidingsstage (in samenwerking met HIVA LEUVEN). Van 29 november tot 2 december verblijft hij in Geel. Dat wordt dan te baat genomen voor de organisatie van een open informatieavond over Congo op maandagavond 29 november op de Campus K.H.Kempen.

ABONNEMENT OP ONS BLAD
Op 1 december zijn onze parochiale medewerkers verondersteld, om hun abonneelijsten af te sluiten, om zo zeker en vast tijdig klaar te zijn voor de herabonnering in 2011. Rep je dus best nog vandaag naar de bank of naar je parochiesecretariaat, om 25 eurootjes te betalen, dan ben je zeker, dat je in januari niet ons eerste nummer mist. De rekeningnummers en de mensen staan wel in het parochienieuws van jou parochie.
Loopt er toch wat mis, schrijf dan ineens naar de editieverantwoordelijken:
* Geel Zuid: Jef Proost op 014 86 77 05 en rekening 320-0147297-24.
* Geel Noord: Marcel De Vries op 014 58 23 83 en rekening 833-5301921-62.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46  

Externe Links