Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 45 - 10 november 2010

13 – 14 november: 33STE ZONDAG DOOR HET JAAR
ALLES ZAL UITLOPEN OP HET GEVEN VAN GETUIGENIS
We hebben wat reserve tegenover het getuigen over ons geloof, Natuurlijk roept werven en opdringerig zijn weerstanden op. Toch hebben wij in ons leven meerdere keuzen gemaakt door het getuigenis van anderen; een hobby, een beroep, naar een film gaan kijken die door anderen werd aangeprezen … Maar … vertellen wijzelf soms aan anderen op ons werk, in de vriendenkring over wat ons diep bezielt? Hebben wij al eens iemand uitgenodigd voor een gelovig samenkomen? Wat zou ons tegenhouden?
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u. Zm. Melania Dams, Eddy Helsen, Louis Peeters, Constantia Helsen en overleden familieleden. Zm. Frans Vangheel – Peeters, overleden familieleden Verwimp- Van Doninck. Jgt. Marcel Goris, Fons Goris – Van Hove. Jgt. Fons Taels en overleden familie.

08.00 u. Jgt. Eduard Verachtert, Coleta Bervoets, August Verbeek, Antonia Van de Wouwer, Wim Lembreghts.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

EEN ABONNEMENT IN MOEILIJKE TIJDEN
De kerk in Vlaanderen beleeft bijzondere tijden … “boeiende tijden” worden zij door sommigen zelfs genoemd, maar het zijn zeker geen “mooie” tijden. Verre van! Terwijl de ene bisschop het ene zegt en de andere weer wat anders, terwijl sommige fundamenten erg beginnen daveren en vele mensen hun weg wel willen zoeken, maar toch wat radeloos worden … op zulk moment durven wij in Geel brieven rondsturen, om te vragen, je te abonneren op het parochieblad. Heel wat mensen willen écht iets doen. Zij willen hun stem laten horen, zij willen het tij keren. Zij voelen zich geroepen, om zélf iets te doen. … en dan laten mensen zich “ontdopen”, of zij willen van geen parochieblad meer weten en denken eraan om NIET te herabonneren. “We zullen ze zo zitten hebben!” Dit zijn reacties, die mensen begrijpen. Ze zijn héél erg menselijk, maar wat veranderen zij aan de situatie ???
Een andere reactie kan zijn:”Hoe zit het nu eigenlijk? Zijn het nu allemaal knoeiers? Zegt iederéén nu foert, of waar zijn wij aan toe?” Bij zo’n reactie kan je misschien nood hebben aan volledige informatie, ook als die pijn doet. Je kan proberen, om je volledig te informeren en je moet toegeven, dat de redactielieden van het nationale gedeelte van Kerk & Leven toch iedere week hun best hebben gedaan, om de medailles langs álle kanten te belichten. Ze waren zeker niet eenzijdig en probeerden ook niet om onder zalfjes, watjes en wolkjes alles te vergoelijken. Ik meen, dat wij hier staan met een “goed product”, dat probeert om volledig te informeren en dan durf ik een abonnement aanraden aan de gelovige, die wil mee zijn. Ik wil het verdedigen.
Een ander argument zou kunnen zijn, dat je door je abonnement te vernieuwen (of voor het eerst een abonnement te nemen), jezelf je solidariteit kan uiten met die mensen in onze kerk, die – ondanks de crisis – durven blijven geloven, dat Jezus leeft en daarvan getuigenis willen afleggen … ook in moeilijke dagen.
De parochianen van de Geelse parochies kunnen allen terecht in hun eigen parochie. Overal werd een abonnement aangeboden, maar ieder jaar zijn er mensen, die een andere editie willen, of die hun parochiegegevens kwijt geraakt zijn, of die minder binding hebben met de parochie waar zij wonen. Zij kunnen terecht bij de centrale abonneeradressen:

Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 25,00 euro storten op 320-0147297-24 van “Kerk en Leven Geel Zuid
of voor Punt en St. Amands
op rekeningnummer BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT

Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 25,00 euro over op 833-5301921-62 van “Parochiefederatie Geel Noord

Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender hoeven te vermelden. Mogen wij vragen, alles zo veel mogelijk te regelen voor 1 december ???
Van harte
Marcel De Vries

ADVENTSCONCERT IN SINT-AMANDSKERK : HOOP EN VERWACHTING
TWEE GEELSE KOREN SAMEN IN CONCERT
November ... maand die herinnert aan onuitsprekelijke dingen. Voor de ouderen onder ons zowel een heiligen- als een dodenmaand; voor de jeugd het halloweenspektakel; voor anderen de nakende winter, voorsmaak van de advent en de kerstsfeer. November is een tijd van ernst en inkeer. Wat we moeilijk uit kunnen spreken in het dagelijks leven, willen we al zingend laten horen. Zo brengen Geels Vocaal Ensemble en het vrouwenkoor Donne Domenica, onder de gewelven van de gotische St.-Amandskerk, toepasselijke teksten uit de heilige boeken tot klinken. Voor het eerst zullen ook solisten uit beide koren een grote rol spelen tijdens dit concert.
De luisteraars zullen genieten van hartverwarmende motetten uit de renaissance (van o.m. Palestrina en Lassus) en van wervelende barokwerken van Heinrich Schütz en de familie Bach. Het geheel staat onder de leiding van Christiane De Maeyer.
Alle muziekliefhebbers uit Geel en verre omstreken zijn welkom op zondag 28 november in Sint-Amandskerk.
Aanvang concert: 15.00 u. Kaarten in voorverkoop aan 12 euro bij de koorleden of 0476 95 51 72. Aan de kassa betaal je wel 15 euro.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44      

Externe Links