Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 44 - 3 november 2010

6 – 7 november: 32STE ZONDAG DOOR HET JAAR
" Willibrordzondag: geen God van doden maar van levenden "
Een God van levenden, een God van leven. Leven is licht en warmte delen met mensen, maar ook lief en leed. Leven is woorden spreken die iets zeggen over bevrijding, is getuigen dat liefde nooit vergaat, Leven is mensen troosten die lijden, er naar streven dat ik rechtvaardig handel. Leven is vrede vinden en die dan ook doorgeven aan de rusteloze zoekers.
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u. Gezongen viering. Zm. Jul Dams, Remi Dams, Josephina Bens, Karel Bens, Mathilde Molenberghs. Jgt. Gerebernus Taels, Toke Schroven, kinderen Helena en Paula en kleinzoon Paul Taels. Zm. Victor Seyen, Anna Seyen en Bertha Appels.

08.00 u. Jgt. Viktor Lembreghts, Rosalie Peeters, Wim Lembreghts. Jgt. Celine Hermans en Suska Dierckx, Gaston Krieckemans, Marie Claes, overleden familieleden Krieckemans – Claes – Hermans.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

BOND ZONDER NAAM
Wie kent Bond Zonder Naam niet? Wie kent de kalenders en de kaarsen niet?
Wij kopen kalenders en kaarsen want we vinden ze mooi en we steunen een goed doel. Vaag weten we dat Bond Zonder Naam met maandelijkse spreuken werkt. Spreuken waar je iets aan hebt, waarbij je stil staat.
BZN is een beweging die de mens centraal stelt. BZN heeft respect voor ieders vrijheid. BZN geeft voorrang aan gekwetste, vergeten of verdrukte mensen. BZN is een organisatie met een taaie traditie.
BZN heeft een duidelijke visie op mens en samenleving in de 21ste eeuw. Armoede dient bestreden te worden, de “cultuur van het hart”, de basiscultuur van de mens moet terug een plaats krijgen, we mogen onze wereld niet laten verloren gaan. “Er komen langzaam  nieuwe mensen”, geen andere mensen, maar veranderde mensen. Mensen die geloven in een nieuwe toekomst en die begrijpen, meer met hun hart dan met hun verstand, dat veel te maken heeft met verantwoordelijkheid, moed, samenwerking en een “gemeenschappelijke droom
Voor BZN is werken aan dit wereldbeeld een actief begrip. Met een 85 tal bezielde en professionele krachten doet BZN heel wat concrete dingen voor mensen in een twintigtal sociale en culturele initiatieven. BZN verleent hulp…een greep uit hun activiteiten:

Voor gezinnen in moeilijkheden ontwikkelde BZN twee initiatieven: Het zijhuis en De Stobbe.
Om dit alles te kunnen realiseren, heeft BZN morele ondersteuning en materiële steun nodig. Vandaar de kaarsen- en kalenderacties, die vooral in het najaar veel aandacht krijgen.
Wil je  kaarsen of kalenders, kijk dan even op de website van BZN: www.bzn.be. Enkele contactpersonen hebben ook folders en een fotoboek.
In de scholen van Geel staat de werking goed op punt. We willen de plaatselijke werking ook terug op gang brengen. Vanaf nu werken we met plaatselijke contactpersonen en we streven daarbij naar één persoon per parochie. Daar kan iedereen bestellingen binnenbrengen ( kalenders, kaarsen). Ofwel regelen deze mensen alles verder af, ofwel geven zij de bestellingen door.
Zoals je in de lijst kan zien,  zoeken we nog voor enkele parochies mensen. Voel je er iets voor – neem gerust contact op met één van deze mensen.

herabonnering
In al onze parochies is momenteel gestart met de herabonnering op ons blad voor het komende jaar. Wij zijn blij, dat wij – door een kleine eigen financiering – ons blad nog kunnen aanbieden aan de zelfde prijs als vorig jaar: 25,00 euro. Wij blijven erbij, dat dit zeker een prijs is, die buiten alle vergelijking staat met andere publicaties, die je in de winkel kan vinden. Eén van de grootste oorzaken van deze voordelige prijs ligt hem juist dáárin, dat elk gedrukt nummer ook aan de man wordt gebracht, want nergens blijven er stocks liggen. Wij vragen voorlopig aan alle abonnees, om zich aan te sluiten via hun parochie, en wie buiten Geel woont, zal wel gecontacteerd worden. Wij hopen iedereen terug te kunnen abonneren en vragen, om dit liefst te doen voor eind november.
Wie wil er ons nieuws eigenlijk nog missen ??? Nu al dank.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        

Externe Links