Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 40 - 6 oktober 2010

9 – 10 oktober: 28STE ZONDAG DOOR HET JAAR
" Jezus geneest de tien melaatsen "
Tweeduizend jaar scheiden Jezus’ woorden en wat wij er vandaag van begrijpen. Intussen is zeer veel veranderd. Wetenschap en techniek brachten ons ertoe in onze tijd vrijwel alleen te vertrouwen in eigen weten en kunnen. Wat kan het in onze tijdsgeest betekenen, als Jezus zegt: ‘Uw geloof heeft u gered’ ? Want door hun geloof waren mensen genezen. Wat betekent ons geloof voor ons vandaag? Waarvan moeten we worden gered?
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u. Viering nationale ziekendag CM. Jgt. Emma Van Springel, Alfons en Andre Van Hove en Marcel Goris. Jgt. Alfons Sterckx – Sylvie Mertens en Georges Bakelandt. Jgt. Toke Schroven, Gerebernus Taels, kinderen Helena en Paula en kleinzoon Paul Taels. Jgt. Alfons, Anna, August Nevelsteen, kleinkind Elise Verellen, Rita Vanspringel, Seppe Baelus, Sooike en Geert Sauvillers, Inge Neuts. Zm. Louis Vissers, Lieve Gielen, Jules Vissers, Leonie Berghmans, Louis Vangheel, Constantia Vermeulen. Jgt. Tuur Geukens, overleden familieleden Geukens – Wuyts.

08.00 u. Jgt. Wim Lembreghts. Zm. Louis Van Hoof, en overleden familieleden Cuyvers, Cluyts en Verlooy.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Veranderingen in de uitvaartliturgie
Het bisdom Antwerpen gaf zopas een deel van de richtlijnen vrij over veranderingen in de uitvaartliturgie vanaf volgend jaar. Er moet nog wel wat bijkomen over een paar praktische dingen, maar je hoort in de kerk, in de winkel en op straat al allerlei verhalen en sommige lijken uit de cowboysfeer te komen. Waarover gaat het? Wij laten de tekst voor zich spreken.

* een belangrijk moment
In de uitvaartliturgie klopt het hart van een gemeenschap die rouwt. Ook en vooral op het moment van afscheid wil de kerkgemeenschap voor God gaan staan. Alle pijn en verdriet worden in de liturgie meegenomen. Zoals in de psalmen, mogen alle menselijke gevoelens aan bod komen. Naast angst en woede komen in de dienst ook dankbaarheid en genegenheid naar boven. Wanhoop mengt zich met vertrouwen, en omgekeerd.
Eigen aan de uitvaartliturgie is niet de zekerheid van de gemeenschap dat het allemaal wel goed zal komen. Eigen is dat mensen samen in het licht gaan staan van een diepe hoop: dat Gods liefde sterker is dan de dood en het afscheid.
Naast de naam van de overledene klinkt tijdens de uitvaartliturgie nog een andere naam: de naam van Jezus, in wie Gods liefde ons eens en voorgoed is toegezegd. In het licht van zijn verrijzenis opent zich een onvoorstelbaar perspectief: “Jezus zei haar (Martha): “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit ?“ (Joh. 11, 25-26).
We vieren de uitvaartliturgie op het kruispunt van de pijnlijke ervaring van het verlies met de blijde boodschap van de verrijzenis. Het is evangelie op het scherp van de snee. Daarom is elke uitvaartliturgie voor onze kerkgemeenschap een belangrijk moment van zorgzame dienstbaarheid en evangelische verkondiging.

* de woorddienst is de standaardvorm
In onze streek is de gewoonte gegroeid om de uitvaartliturgie te kaderen in een eucharistie. Om verscheidene redenen lijkt het ons aangewezen te groeien naar een nieuwe standaardvorm: de uitvaartliturgie in het kader van een woorddienst.
Aanleiding van deze verandering is het snel dalende aantal priesters enerzijds en anderzijds het feit dat vele aanwezigen minder vertrouwd zijn met de eucharistie. Toch is de keuze voor een nieuwe standaardvorm niet enkel gebaseerd op negatieve symptomen. Het liturgische aanbod van de Kerk is traditioneel veel breder dan de eucharistie alleen. Weliswaar blijft de eucharistie de bron en het hoogtepunt van onze liturgische samenkomsten, met name op zondag. Maar naast de eucharistie kunnen en mogen andere vormen van liturgie hun rechtmatige plaats innemen.
De uitvaartliturgie in het kader van een woorddienst, zonder eucharistie, is daarvan een mooi voorbeeld. De beslissing om deze vorm van uitvaartliturgie te laten uitgroeien tot de standaardvorm, is dus niet enkel een noodoplossing. Het is een positieve keuze: we geloven in deze liturgische vorm.
Het dient overigens gezegd dat katholieke uitvaartliturgieën in de meeste landen gebeuren in het kader van een woorddienst.
Zodra er meer informatie komt, komen wij hierop terug.

mensen nabij zijn
Dit jaar wil de kerk van het bisdom Antwerpen “mensen nabij zijn”. In tijden, waarin onze kerk kraakt en beeft onder kritiek, onder schandalen, verdachtmakingen en mensen, die het echt wel verkeerd voor hebben, is het de taak van élke rechtgelovige om op zijn (haar) plaats naast zijn (haar) medemens te staan. In diverse parochies werd vorige week de aandacht gevestigd op dit thema. Regelmatig willen wij in onze Geelse editie terugkomen op de “ons nabije” mensen. Zelfs als je bijziende bent, dan zie je ze, maar je moet er oog voor hebben.
Oogjes open en … snaveltjes zeker niet toe voor elke medemens.

kleine kinderen worden groot
De parochiezaal van St.-Amands is op zoek naar kindereetstoeltjes. Je kent ze wel, die degelijke en vaak duren dingen, waarmee onze kleintjes toch kunnen meezitten aan de tafel van de grote mensen. Deze handige meubeltjes worden thuis graag aangekocht om de kleintjes een grote plaats te gunnen. Ze kunnen om de zo veel weken aangepast worden, toch het echt een grotemensenstoel wordt … en dan belandt het meubelstuk ergens ver in de garage, het borstelhok, de zolder of de kringwinkel.
Mensen, die zo een kindereetstoeltje hebben staan en dit een nieuwe en goede bestemming willen geven in de parochiezaal van St.-Amands, kunnen best eens bellen naar 0497 66 03 47
Een dank heb je nu al en … de parochiezaal wordt er zo weer een beetje meer kindvriendelijk mee.

abijd van postel
Bisschop Van de Hende van Breda, preekt dit jaar de priesterretraîte in de abdij van Postel. Deze retraîte staat open voor iedereen en staat dit jaar onder het thema “staande in geloof tussen komst en wederkomst”. Alles gaat door van 22 tot 26 november.
Folder en info zijn te verkrijgen bij : Voor maandag 15 november bij pater Benny, Abdijlaan 16, 2400 Mol – Postel op 014 37 81 21

v.z.w. kreatief
Ook de v.z.w. kreatief begin een nieuw werkjaar en ze organiseren zich nog een beetje:
Ze hebben nieuwe cursussen: Engels voor beginners op maandagnamiddag, Frans voor beginners op dinsdagvoormiddag en Italiaanse conversatie op dinsdagnamiddag
Er zijn nog enkele plaatsjes vrij voor : Kooklessen (fusiekokoken en dagelijkse keuken) op vrijdag in JC De Bogaard, voor Frans Conversatie op donderdagnamiddag en Frans voor gevorderden op vrijdagvoormiddag.
De taalcursussen gaan door in ‘De Halle’.
Iedereen is er welkom en voor info kan je altijd terecht op 014 56 05 95 of kreatief.geel@skynet.be

ZORGZAME BUURT

Vind jij het ook zo fijn als je buurvrouw je begroet op straat, als jullie even tijd maken voor een praatje, als je weet dat je wel eens mag aankloppen voor een doos melk of als je erop kunt rekenen dat je buurman de planten water geeft als je op vakantie gaat…? We wonen allemaal graag in een warme buurt waar ruimte is voor contact en waar je in nood bij elkaar terecht kunt.

Wie langdurig ziek of zorgbehoevend is of in alle stilte voor een ziek familielid zorgt, ziet zijn sociale contacten vaak verminderen. In het begin komt er nog veel bezoek, maar na een tijdje neemt iedereen de draad van het dagelijks leven weer op en blijft er nog weinig tijd over voor een telefoontje of bezoekje. Ziekenzorg CM wil daar iets aan doen. Chronisch ziek zijn of zorg verlenen aan een zieke mag er niet toe leiden dat je niet meer deelneemt aan het sociale leven in je buurt.

Op 10 oktober houdt Ziekenzorg CM daarom haar Nationale Ziekendag. Ook onze parochies vinden het belangrijk dat mensen elkaar nabij zijn en ondersteunt daarom deze actie. Elke parochie heeft een Ziekenzorgwerking waar vele vrijwilligers zich inzetten om een bezoekje te brengen aan zieken; een heerlijk paas- en kerstfeest te organiseren,… kortom zij dragen hun steentje bij tot een zorgzame buurt.

In verschillende parochies zal daarom in de weekendvieringen aandacht gegeven worden aan deze nationale ziekendag. In Stelen en het Punt onder andere worden de ziekenbezoekers in de bloemetjes gezet met een klein presentje. Op St.-Amands staat de jaarlijkse ziekendag met ziekenzalving gepland op zondag 1 mei 2011 en ook dan zullen de medewerkers van Ziekenzorg niet vergeten worden. Eveneens in de andere parochies zal de nationale ziekendag niet zomaar voorbijgaan.

Alle medewerkers van Ziekenzorg CM in de verschillende parochies verdienen een dikke pluim voor hun inzet voor anderen.

Maar ook jij als lezer van Kerk & Leven kan een steentje bijdragen aan een zorgzame buurt. Hier zijn enkele tips:

1. Begroet je zorgbehoevende buur, vraag eens hoe het gaat.
2. Bied aan een zieke of bejaarde aan om een boodschap mee te brengen van de winkel.
3. Of spring gewoon eens binnen bij een zieke of bejaarde buur voor een praatje.

Het zijn kleine extra inspanningen, ze kosten niets, maar je krijgt er zoveel voor terug!

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39      

Externe Links