Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 38 - 22 september 2010

25 – 26 september: 26STE ZONDAG DOOR HET JAAR
" Lazarus en de rijke vrek "
Een rijk man wordt veroordeeld, niet omdat hij rijk is, maar omdat hij zo hardvochtig is geweest. Door zijn rijkdom kwam hij in een gesloten kring terecht, zelfverzekerd, ‘niemand nodig’. Ja, zoiets kan ontstaan als men rijk is: nauwelijks nog oog hebben voor een ander. Wie kan dan helpen om de ogen te openen? Wie mag er dan ‘profeet’ zijn?
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u. Jgt. Fons Steurs, Wim Daems, Charel Daems en Dimphna Helsen.

08.00 u. H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

federale startavond
Op vrijdag 10 september waren zowat 70 geïnteresseerden uit alle Geels parochies opgedaagd voor de federale startavond rond “mensen nabij zijn” in de parochiezaal van St.-Dimpna. Zuster Maria Van Der Voort kwam er getuigen van de manier, hoe zij – na een carrière in de school van St.-Dimpna – nu nog steeds mensen (en vooral jongeren) nabij wil zijn. Het werd een boeiende uiteenzetting voor een geboeid publiek, waarbij een montage van het bisdom Antwerpen een mooie illustratie vormde. Nadien trokken contente mensen met een klein aandenken op zak naar huis … tevreden, omdat het “goed” was.

zangavonden
Ieder jaar organiseert ons dekenaat enkele zangavonden voor de leden van de parochiale koren en voor alle mensen, die gewoon graag zingen. Steeds worden twee kerken gekozen, die zowat centraal liggen tussen Grobbendonk en Balen, tussen Ramsel en Mol, want zo groot is ons dekenaat dan toch maar. Waar er vroeger een gewoonte bestond van 3 avonden, kiezen wij nu zowel voor namiddagen als voor avonden en omwille van het jubeljaar (4)50 Jaar bisdom Antwerpen, komt er nog een vierde zangstonde bij. Elke keer komt pater Jos Bielen langs met zijn enthousiasme, zodat het steeds een waardevolle bijeenkomst wordt
Dit is een oproep naar onze koren, maar ook naar individuele zangers en zangeressen. Wie een boek “Zing Jubilate” heeft, kan het meenemen naar de zangstonde, maar er zijn ginder ook wel enkele boeken op overschot. Je bent dus welkom en achteraf kan je nog een glaasje (tasje) drinken in de aanpalende parochiezaal.
Noteer in je agenda:

namiddagen rond uitvaartbegeleiding
In een vorig nummer schreven wij al over vormingsmomenten voor mensen, die ooit zouden kunnen helpen in onze parochies om voor te gaan in uitvaarten. Deze zijn nu definitief gepland en gaan door in het ontmoetingscentrum van Elsum op volgende data: Woensdagen 27 oktober en 3 en10 november. Meer informatie kan je altijd bekomen bij je pastoor, die voor je inschrijving kan zorgen. Doe het tijdig, want er zijn niet onbeperkt veel plaatsen !

parochiefeesten St.-Amands
Er zijn 12 parochies in Geel, maar als er wat te doen is, staan wij als federatie nogal vlug aan te kloppen bij de parochiezaal van St.-Amands en daarom … ’t één plezier is ’t ander waard. …
Om de zaal een kleine facelift te geven gaan er op 10 oktoberparochiefeesten” door. We zijn er welkom in een restaurant met warm en koud buffet “à volonté”. Dat loont dus de moeite.
Het buffet is open van 11.30 tot 13.00 en van 13.30 tot 15.00 u.
Als je op voorhand belt naar Mia Geukens op 014 58 98 98, dan kan je nog een paar euro’s afslag krijgen!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Externe Links