Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 36 - 8 september 2010

11 – 12 september: 24STE ZONDAG DOOR HET JAAR
DE PARABEL VAN DE VERLOREN ZOON …
OF VAN DE BARMHARTIGE VADER ???
De psalmist uit het Oude Testament schreef het zo: “Hoe goed is het, hoe weldadig om als broeders en zusters samen te leven” !
Het feest van het leven is veel belangrijker dan het opmaken van de balans (van het verleden) van het leven. Hoe zien wij onze medemensen ,,. als een broer of zus?
En als wij, over onze medemensen praten, klopt dat met deze visie ? Brengt dat ons tot leven of tot dood ?

Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u. Zm. Frans Vangheel – Peeters, overleden familieleden Verwimp – Van Doninck.

08.00 u. Zm. Louis Van Hoof en overleden familieleden Cuyvers – Cluyts en Verlooy.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Volgende vrijdag is er de startavond voor parochiefederatie Geel !
“Mensen nabij zijn” was het thema van de vijf dekenale samenkomsten voor alle leden van parochie- en federatieteams in april dit jaar. In elk dekenaat kregen mensen inspiratie mee en die willen wij uitdragen, naar al wie het wil horen. Hoe kunnen wij als parochie en als individu in de toekomst op een goede manier zieken, armen, rouwenden, echtgescheidenen, jongeren … nabij zijn? Die vraag werd opgepikt door de vormingsdienst CCV in het bisdom Antwerpen . Zien, ontmoeten, geraakt worden en omkeren, en er zijn voor alle mensen die ons echt nodig hebben en op onze steun moeten kunnen rekenen. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt moeite, inzet en volharding. Wil jij hier meer over weten? Kom dan vrijdag 10 september om 20.00 u. naar het parochiecentrum van St.-Dimpna waar Maria Van Der Voort, godsdienstleerkracht, uit Dessel meer dan een tipje van de sluier zal oplichten tijdens onze jaarlijkse federale startavond.

SPIRITUALITEITSDAGEN IN DE ABDIJ VAN POSTEL
* Op 25 september zet de abdij van Postel zijn “nieuw seizoen” in met een avond rond de heilige Pastoor Van Ars. Prior, Nicolaas Gorts spreekt de boodschap van deze heilige en de betekenis ervan in onze huidige dagen. De twee conferenties worden omkaderd met een heel dagprogramma.
* Op zaterdag 1 oktober is er weer gezinsdag in Postel. Alles draait er rond het gezin van Nazareth en ook weer kaderen de conferenties in een dagprogramma. Deze dag staat onder de bezieling van Jan Vos.
* Wij kregen meteen een overzicht op lange termijn van de abdijdagen in 2011
19 maart: Pater Benny Berrens over “de heilige mis beter verstaan
En in het najaar pakken ze daar uit met een reeks over de punten van het Credo:
zaterdag 24 september 2011 : “Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde.”
zaterdag 15 oktober 2011 : “En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.”
zaterdag 5 november 2011 : “Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle. De derde dag verrezen uit de doden.”
Voor meer inlichtingen en folders kan je altijd terecht bij de gastenpater: Pater Benny Berrens, Abdij Postel, Abdijlaan 16, 2400 Mol – Postel op tel. 014 37 81 21.

BLOED GEVEN BIJ HET RODE KRUIS
Bloed geven doet leven! Het zijn geen loze woorden, maar een slogan die nog dagelijks z'n gelijk bewijst. Geel heeft een reputatie hoog te houden en regelmatig staan lange rijen aan te schuiven om “hun duit in het zakje te doen”. Op donderdagen 9 en 23 september, tussen 16.30 u. en 20.30 u. kan jij er ook bij zijn in het parochiecentrum van St.-Amands. Iedereen is welkom en je krijgt na een klein medisch onderzoek de gelegenheid, om een goede daad te stellen en je bloed te geven voor je medemenss
Tot dan! ... en alvast bedankt!
Rode Kruis-Geel

ROUWEN....HOE MOET HET NU VERDER?
Al enkele jaren wordt in de parochiefederatie Herselt-Hulshout-Westerlo voor rouwende mensen een reeks van zeven avonden ingericht. Ook dit jaar doen ze dit aanbod. Door inzicht bij te brengen in het rouwproces, door het meevoelen van anderen, door het verhaal te doen van je eigen pijn en door te luisteren naar hen die al een beetje licht zien, kan je langzaam verdriet verwerken.
Deze avonden bieden een kans tot ontmoeting met mensen die een gelijkaardige verlieservaring hebben meegemaakt. Er wordt er tijd gemaakt voor ieders verliesverhaal. We hebben het over: omgaan met verwarrende emoties, reacties van de omgeving, moeilijke dagen, herinneringen, troost en hoe nu verder? Ieder mag zijn/haar inbreng doen volgens eigen ritme en openheid van het moment.
Wij richten ons tot ieder die geconfronteerd wordt met verlies van een dierbare en bereid is in een groep ‘tochtgenoten' daarover tot uitwisseling te komen.
Het gaat telkens om woensdagavonden van 19.30 u tot 21.30 u. in het federatielokaal in de abdij van Tongerlo, aan de zij-ingang langs de Oevelsedreef. Je kan je wagen parkeren op de parking op het binnenplein, via dezelfde ingang.
De begeleiding is in handen van Rachel Van Hoof en Bennie Weijs, die je ook vanuit de Geelse parochies willen verwelkomen..
Data:
* 22 september 2010
* 27 oktober 2010
* 24 november 2010
* 15 december 2010
* 26 januari 2011
* 23 februari 2011
* 23 maart 2011
Meer informatie bij:
Rachel Van Hoof, 0495 20 53 58 of rachelvanhoof@telenet.be of bij Bennie Weijs op 014 26 79 20 (na 20 uur) of bennieweijs@hotmail.com
Misschien is de stap naar deelnemen voor jou niet gemakkelijk en wil je er graag vooraf eens over praten, aarzel dan niet en bel of mail naar Bennie of Rachel.

MISDIENAARS IN BOBBEJAANLAND
Misdienaars-Geel-naar-Bobbejaanland-2010
Een groepsfoto van onze Geelse misdienaars met enkele misdienaars uit Vosselaar.

Op maandag 30 augustus trokken we met 20 misdienaars en begeleiders van Geel naar Bobbejaanland voor onze jaarlijkse uitstap. We hadden dit jaar ook afgesproken met de misdienaars van Vosselaar met wie we in Rome een broederschap hebben afgesloten. Het weer was zeer wisselvallig, maar dat betekende gelukkig mindere wachttijden aan de attracties omdat er weinigen met dit weer waren afgezakt naar het plezantste land. De misdienaars bedanken hun parochies voor deze leuke uitstap!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35    

Externe Links