Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 35 - 1 september 2010

4 – 5 september: 23STE ZONDAG DOOR HET JAAR
" Als iemand zijn kruis niet draagt … "
Wie ontmoet niet zijn kruis in zijn leven? En wie verstaat de kunst om daar juist mee om te gaan? Jezus leert ons dat het kruis niet het einde is. ‘Ik breng bij jou de nacht door, tot het Pasen en lente wordt!’ Jezus leeft ons voor om ook bij de beleving van ons kruis toch openheid te laten voor een keuze voor leven, toekomst, hoop, zorg voor wat goed of schoon of rechtvaardig is, wederopbouw.., Bitterheid, hardheid, verlamming, wraak mogen niet het laatste woord hebben. Opstaan en opstanding zijn het antwoord op het kruis. Althans “na drie dagen”, de soms lange tijd van wachten en verwerking...

18.00 u. Gezongen viering. Jgt. Louis Wuyts en overleden familie. Zm. Meester Smets, Jeanne Berghmans, Florent Bens, Maria Geukens, Theodoor Bens, Louis Geukens. Jgt. Josephina Boons, Gerard Cuyvers, Gusta Cuyvers, Ernest Wuyts, Alfons en Geert Nijs, Hilda Wuyts en Nancy Binnemans.

08.00 u. Zm. Wim Lembreghts.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

MISSIESNUFFELBEURS Wereld-Missiehulp in Boechout
Wereld-Missiehulp krijgt regelmatig zaken die niet naar ontwikkelingslanden kunnen worden opgestuurd. Denk maar aan nederlandstalige boeken, kleine en grote beelden, fotokaders en allerlei decoratiemateriaal, maar ook cd’s, dvd’s, speelgoed, huishoudmaterialen, enzovoort. Enerzijds zijn die dingen ginder niet bruikbaar of anderzijds kost het te veel, om deze dingen “zo maar als decoratie” naar de mensen ginder op te sturen. Zo waren ze voor WERELDMISSIEHULP tot nu toe op het eerste gezicht nutteloos.
Om deze voorwerpen dan toch te gelde te maken en zo de projecten van WERELDMISSIEHULP financieel te steunen, werd in Boechout de MISSIESNUFFELBEURS opgestart.
Zoekt u iets uit grootmoeders tijd, gewoon een origineel geschenk of iets voor in uw huishouden?
De kans is groot dat u het vindt op de missiesnuffelbeurs. Vindt u het niet, dan kan je vragen u te informeren wanneer het gezochte wel beschikbaar zou komen.
Iedereen is er welkom iedere maandag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 u.
WERELDMISSIEHULP kan je vinden langs de baan van Antwerpen naar Lier Provinciesteenweg 400. Er is ruime parkeermogelijkheid en het is ook gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Het station van Boechout ligt op 250 meter en de bussen van De Lijn stoppen voor de deur.

WELKOM OP SCHOOL WELKOM IN DE KERK
Hop, en daar gaan ze weer, naar het kleuterklasje ! Hop, en daar gaan ze weer, met hun boeketasje ! De grote vakantie zit erop voor onze basisscholen en meteen trekt het verenigingsleven zich weer op gang. Onze besturen vliegen er weer in en op bepaalde plaatsen bruist het van goede wil om in de parochies weer op volle kracht te werken.
“Onder de hoede van de Heilige Geest” zo was er een oude gewoonte, om op 1 september in elke kerk een “mis van de Heilige Geest op te dragen. Moge die Geest ons bijstaan in het komende werkjaar.
In het bisdom Antwerpen kreeg dit jaar als werkleuze:  “Mensen nabij zijn”. …
Niet altijd vanzelfsprekend. In vele gevallen is dat ook moeilijk. Maar dat mag ons geenszins ontmoedigen. Naar elkaar omzien, andere mensen ontmoeten en door elkaar geraakt worden. Een goed christen is iemand, die er is voor alle mensen die ons echt nodig hebben en op onze steun rekenen.
In het evangelie lees je op bijna elke bladzijde hoe Jezus mensen nabij was. De Godsnaam “Ik zal er zijn voor u” moeten wij gestalte geven bij de mensen om ons heen. Maar hoe kan je mensen echt ontmoeten? Hoe kan je echt geraakt worden door wat mensen concreet meemaken? Hoe kan je er echt zijn voor hen? Wil jij hier meer over weten? Kom dan vrijdag 10 september om 20.00 u. naar het parochiecentrum van St.-Dimpna waar wij van Maria Van Der Voort, godsdienstleerkracht, uit Dessel antwoorden krijgen op deze vragen tijdens onze jaarlijkse federale startavond.

NIEUWE REGELING ROND UITVAARTEN
Op stap naar de nieuwe regeling rond uitvaarten zijn onze parochies, samen met heel het bisdom Antwerpen, op zoek naar mensen, die kunnen voorgaan in uitvaarten als er geen priester beschikbaar is. Het spreekt vanzelf, dat deze mensen niet over het ijs van één nacht gestuurd zullen worden. Daarom gaan er tijdens het eerste trimester van het komend werkbaar drie avonden door voor mensen die eventueel zouden kunnen helpen in onze Geelse parochies. Deze avonden worden opgezet voor alle parochies van dekenaat Zuiderkempen, maar ze hebben plaats in het ontmoetingscentrum van Elsum. De afstand kan dus voor ons in Geel geen enkel probleem vormen !!!
Wij zien hierin een kans voor mensen, die momenteel reeds een taak op zich nemen in de parochie en die er dit nog willen bij nemen. Toch zou het wel eens kunnen dat de witte raaf ergens in de parochie op een zeer onbekende manier rondloopt. Aarzel niet, om iemand van het parochieteam of je pastoor aan te spreken, als je zou willen bijspringen bij uitvaarten met of zonder priester-voorganger. Alles blijft dan te bespreken !
De avonden gaan door op 27 oktober en op 3 en 10 november, telkens om 20.00 u.

Welkom in de mis

Nog een initiatief voor het eerste trimester, dat voor de deur staat: “Welkom in de mis”. Het gaat om drie opeenvolgende zaterdagnamiddagen rond het vieren van de eucharistie. Er hangt een broodmaaltijd en een vormingsmoment vast aan het vieren van de eucharistie in een parochie. Voor ons dekenaat gaat dit door in Herselt Bergom op 6 en 13 november en op 4 december. De viering gaat door in de kerk en de maaltijd met vormingsmoment in de zaal onder de kerk. Het beginuur wordt later nog meegedeeld.

Bart Paepen, bisschoppelijk vicaris voor de liturgie in ons bisdom, zal deze namiddagen leiden en voorgaan in de vieringen. Het worden dus echte model-vieringen van de eucharistie.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34      

Externe Links