Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 34 - 25 augustus 2010

28 – 29 augustus: 22 ste ZONDAG DOOR HET JAAR
" Wie zich verheft, wordt vernederd "
’t Is niet meer van onze tijd, om te denken in rangen en standen. “Iedereen is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig !” … Waar zouden wij de pretentie vandaan halen, om ons beter te voelen dan de ander? Wij zijn mee met onze tijd. Wij laten ruimte aan iedereen en gunnen iedereen zijn plaatsje … tot wij aan de beurt zijn, want wij hebben toch ook ons recht. En wat als de bus vol zit ? Wat, als de laatste stuks in de winkel dreigen op te geraken ? Wat, als wij vinden, dat wij toch wel meer gehaast zijn ? Dat wij toch moeten voorgaan, omdat de anderen ons nodig hebben ??? Zijn wij dan nog gelijkwaardig? …Zeker van !!! Ja, … dan kunnen wij zeker niet vernederd worden.
 

18.00 u. Jgt. Dimpna Sterckx – Bernus Van Gorp en overleden kinderen. Zm. Louis Vangheel, Constantia Vermeulen, Frans Dresselaerts, Tinne Bastiaens en kinderen, Louis Vissers – Lieve Gielen.

08.00 u. H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Foto- en getuigenisavond van de misdienaarbedevaart
Van 28 juli t.e.m. vrijdag 6 augustus waren vijf misdienaars uit Geel met pastores Paul en Bart op bedevaart naar Rome voor de internationale misdienaarbedevaart. Onze bedevaarders willen graag hun belevenissen met jullie delen op een foto- en getuigenisavond op zaterdag 28 augustus. Zoals het echte bedevaarders betaamt zullen we eerst eucharistie vieren om 18.00 u in de St.-Amandskerk om nadien af te zakken naar het SOT-lokaal aan de Nonnegang. Iedereen is van harte welkom!

Federatieavond “Mensen nabij zijn”
“Mensen nabij zijn”. Voor velen een belangrijke reden om een taak in parochie- of federatieverband op te nemen. Er zijn, zien, ontmoeten en geraakt worden. De vier stappen om naar mensen toe te gaan. Onze bisschop zegt in dit verband: “Waar wij in Gods naam mensen nabij zijn, daar zijn wij stenen waarop Jezus zijn Kerk bouwt.” Maar, hoe kunnen vrijwilligers en beroepskrachten als individu en als groep vanuit de kerk mensen nabij zijn? Hoe komen zij de mensen op het spoor die ze nabij willen zijn? Hoe kan je mensen echt ontmoeten? Hoe kan je echt geraakt worden door wat mensen concreet meemaken? Hoe kan je er echt zijn voor hen? Vrijdag 10 september om 20.00 u. krijgen wij van Maria Van Der Voort, godsdienstleerkracht uit Dessel in het parochiecentrum van St.-Dimpna antwoorden op deze vragen tijdens onze jaarlijkse federale startavond. !

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33        

Externe Links