Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 33 - 18 augustus 2010

21 – 22 augustus: 21STE ZONDAG DOOR HET JAAR
ER ZIJN EERSTEN DIE LAATSTEN, EN LAATSTEN DIE EERSTEN ZULLEN ZIJN.

‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’ luidt een gezegde. Soms gebeurt het, dat we deze wijsheid vergeten. Wij willen dan dat een ander denkt en doet zoals ik beslis of zoals mijn groep het bepaalt. De lezing van vandaag bekritiseert deze verabsolutering van wetten en regels, want Gods goedheid laat zich niet aan banden leggen. God zet de zaken soms op zijn kop. Leiden luisterbereidheid, begrip, nabijheid, mildheid vaak niet tot meer resultaat dan koele beginselvastheid ?
Naar het groene bijbeldoosje

15.00 u. Huwelijksviering Wim Eyckmans – Nathalie Meysmans en Tom Eyckmans – Melissa Moorkens.

18.00 u H. Mis.

08.00 u. H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Misdienaars op romebedevaart


Onze Geelse misdienaars verbroederen op het St.-Pietersplein in Rome met de misdienaars van Vosselaar.

Van 28 juli t.e.m. vrijdag 6 augustus waren vijf misdienaars uit Geel met pastores Paul en Bart op bedevaart naar Rome voor de internationale misdienaarsbedevaart. Het werd een zonovergoten, plezierige, vermoeiende maar sfeervolle en bezinningsvolle reis. Ze leerden heel wat heiligen van nabij kennen: Don Bosco, Franciscus en Clara, Petrus en Paulus en Tarcitius, de patroon van de misdienaars. Het hoogtepunt was de ontmoeting met de Paus op het St.-Pietersplein. Deze laatste was voor de gelegenheid speciaal per helikopter overgevlogen vanuit zijn zomerresidentie. Opvallend was ook de mediabelangstelling voor deze bedevaart van 300 Vlaamse misdienaars. Onze bedevaarders willen graag hun belevenissen met jullie delen op een foto- en getuigenisavond op zaterdag 28 augustus. Zoals het echte bedevaarders betaamt zullen we eerst eucharistie vieren om 18.00 u in de St.-Amandskerk om nadien af te zakken naar het SOT-lokaal aan de Nonnegang. Iedereen is van harte welkom!

FEDERALE STARTAVOND IN gEEL
Mensen nabij zijn”, zo luidt het jaarthema, waarmee de vormingsdienst van ons bisdom dit jaar op stap wil gaan. Het “samen gemeenschap vormen” met de mensen, die wij in onze parochies ontmoeten op allerlei terreinen. Daar willen wij dit jaar eens extra aandacht aan besteden. Wij willen kijken naar de mensen, die wekelijks verzamelen rond het altaar. Wij willen kijken naar de mensen in de straten van onze parochie. Wij willen kijken naar de plaatsen, waar mensen in onze parochie samen komen, waar mensen in onze parochie samen leven. Waar mensen eenzaam leven. Wij willen niet alleen kijken, maar ook aandacht opbrengen. Wij willen mensen mee nemen, waar anderen geen aandacht aan besteden. Wij willen Christen mensen zijn. …
Daarover en nog veel meer willen wij komen denken en luisteren naar Maria Van Der Voort uit Dessel. Zij komt getuigen over haar christelijke aandacht voor mensen in een rijk gevuld leven.
Maria komt op vrijdag 10 september naar de parochiezaal van St.-Dimpna en alle parochianen van onze Geelse parochies zijn er welkom. Meer informatie in volgende parochiebladen, maar hou alvast de datum vrij !!!

NIEUWE REGELING ROND UITVAARTEN
Op stap naar de nieuwe regeling rond uitvaarten zijn onze parochies, samen met heel het bisdom Antwerpen, op zoek naar mensen, die kunnen voorgaan in uitvaarten als er geen priester beschikbaar is. Het spreekt vanzelf, dat deze mensen niet over het ijs van één nacht gestuurd zullen worden. Daarom gaan er tijdens het eerste trimester van het komend werkbaar drie avonden door voor mensen die eventueel zouden kunnen helpen in onze Geelse parochies. Deze avonden worden opgezet voor alle parochies van dekenaat Zuiderkempen, maar ze hebben plaats in het ontmoetingscentrum van Elsum. De afstand kan dus voor ons in Geel geen enkel probleem vormen !!!
Wij zien hierin een kans voor mensen, die momenteel reeds een taak op zich nemen in de parochie en die er dit nog willen bij nemen. Toch zou het wel eens kunnen dat de witte raaf ergens in de parochie op een zeer onbekende manier rondloopt. Aarzel niet, om iemand van het parochieteam of je pastoor aan te spreken, als je zou willen bijspringen bij uitvaarten met of zonder priester-voorganger. Alles blijft dan te bespreken !
De avonden gaan door op 27 oktober en op 3 en 10 november, telkens om 20.00 u.

Welkom in de mis
Nog een initiatief voor het eerste trimester, dat voor de deur staat: “Welkom in de mis”. Het gaat om drie opeenvolgende zaterdagnamiddagen rond het vieren van de eucharistie. Er hangt een broodmaaltijd en een vormingsmoment vast aan het vieren van de eucharistie in een parochie. Voor ons dekenaat gaat dit door in Herselt Bergom op 6 en 13 november en op 4 december. De viering gaat door in de kerk en de maaltijd met vormingsmoment in de zaal onder de kerk. Het beginuur wordt later nog meegedeeld.
Bart Paepen, bisschoppelijk vicaris voor de liturgie in ons bisdom, zal deze namiddagen leiden en voorgaan in de vieringen. Het worden dus echte model-vieringen van de eucharistie.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32

Externe Links