Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 32 - 11 augustus 2010

14 – 15 augustus: TENHEMELOPNEMING VAN MARIA; HOOGFEEST
"Mijn hart prijst hoog de Heer"

Dit jaar valt dit vakantiehoogfeest samen met een zondagsviering. Voor het bisdom Antwerpen is het tevens het patroonsfeest van ons bisdom. Het evangelie brengt ons het verhaal van het Magnificat. Maria, op bezoek bij haar nicht Elisabeth, heft een loflied aan tot God, haar Heer, die “welgevallig” op haar neerzag. Maria aanvaardde haar onmogelijke opdracht !!! Denken wij aan onze opdracht deze vakantieweken ?!

18.00 u. Gezongen viering. Jgt. Eric en Clement Schelles, Emiel Verwerft en Maria Lambrechts. Zm. Jos Geukens, familie Geukens – Janssens en kinderen. Jgt. Gust Mertens, Dimpke Verachtert, familie Mertens – Diels, Verachtert – Verachtert. Zm. Fik, Leonie en Mia Mangelschots – Hermans. Zm. Maria Vanuytven. Zm. August en Colette Helsen, Germaine Binnemans, Julienne Thoumsin.

08.00 u. Jgt. August Verbeek, Antonia Van de Wouwer, Edward Verachtert, Coleta Bervoets, Wim Lembreghts.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Startavond “mensen nabij zijn”
Mensen nabij zijn”, zo luidt het jaarthema, waarmee de vormingsdienst van ons bisdom dit jaar op stap wil gaan. Het “samen gemeenschap vormen” met de mensen, die wij in onze parochies ontmoeten op allerlei terreinen. Daar willen wij dit jaar eens extra aandacht aan besteden. Wij willen kijken naar de mensen, die wekelijks verzamelen rond het altaar. Wij willen kijken naar de mensen in de straten van onze parochie. Wij willen kijken naar de plaatsen, waar mensen in onze parochie samen komen, waar mensen in onze parochie samen leven. Waar mensen eenzaam leven. Wij willen niet alleen kijken, maar ook aandacht opbrengen. Wij willen mensen mee nemen, waar anderen geen aandacht aan besteden. Wij willen Christen mensen zijn. …
Daarover en nog veel meer willen wij komen denken en luisteren naar Maria Van Der Voort uit Dessel. Zij komt getuigen over haar christelijke aandacht voor mensen in een rijk gevuld leven.
Maria komt op vrijdag 10 september naar de parochiezaal van St.-Dimpna en alle parochianen van onze Geelse parochies zijn er welkom. Meer informatie in volgende parochiebladen, maar hou alvast de datum vrij !!!

terug uit vakantie
Wij zijn dus terug !!!  Hallooooooooo !
Sommigen waren vér weg en anderen waren helemaal niet weg, maar je parochieblad was enkele tijd weg en heel wat mensen belden, of er niks was mis gelopen. Het bewijst toch maar dat heel wat mensen ons wel graag zien komen. Hier zijn wij dus weer, om wekelijks tot volgende zomer aanwezig te zijn in je brievenbus, op de schrijftafel of gewoon in de gazettenbak.
Bij het begin van het jaar beginnen ál onze medewerkers met heel veel moed en in elke parochie zit steeds wel iemand op nieuws te wachten, om in dit blad te publiceren. Weet dan, dat je nooit hoeft te betalen om een bericht in ons blad te zien verschijnen. Je hoeft enkel teksten en informatie door te geven aan de 12 parochies of aan andere adressen en telefoonnummers, die je wekelijks op blz. 3 kan vinden. Let wel: wij leven niet voor de commercie en wij willen nooit concurrentie zijn voor andere bladen, maar voor het goede verloop van geplande goede initiatieven willen wij altijd een helpende informatieve hand bieden. En dan … vliegen wij erin !!! voor wéér een jaar.       mdv.

nieuw werkjaar voor vzw kreatief
Vzw Kreatief Geel start vanaf september ook met een nieuwe werkjaar. Het uitgebreide cursusaanbod 2010-2011 is reeds online beschikbaar. Kijk en kies uit het ruime aanbod op www.vzwkreatief.be.
Ontvang je liever een papieren folder, dan kan dat vanaf 15 augustus. Geef daarvoor je naam en adres door op 014 56 05 95 of kreatief.geel@skynet.be. Je kan natuurlijk altijd ook eens binnenspringen op het Kreatief-secretariaat, Stationsplein 4. Zo nu en dan hopen wij ook in dit parochieblad de initiatieven aan te kondigen.

MISDIENAARS
Vijf Geelse misdienaars trokken verleden week naar Rome voor een internationale bedevaart. Het waren Kenny Van Hout (Winkelomheide), Jonathan Wuyts (Punt), Kristof Laeremans, Nick Hannes en Joris Kenis (St.-Amands). Ook Paul Renders en Bart Rombouts waren er bij. Onze misdienaars ontmoetten op het St.-Pietersplein en omliggende straten duizenden lotgenoten van allerlei nationaliteiten. Het deed hen deugd om te merken dat er in de wereld nog tal van andere leeftijdsgenoten met hetzelfde bezig zijn. Op zaterdag 28 augustus staat de eucharistieviering op St.-Amands volledig in het teken van deze Romebedevaart. Aansluitend delen de jongeren a.d.h.v. foto’s hun ervaringen. Meer daarover verneemt u later. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31  

Externe Links