Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 29-30-31 - 21 juli 2010

24-25 / 31 juli,  1 / 7-8 augustus: ZONDAGEN DOOR HET JAAR

WIJ VOLGEN DE EVANGELIST LUCAS IN ZIJN ELFDE EN TWAALFDE HOOFDSTUK

Jezus leert zijn leerlingen bidden … en spreken. Hij doceert geen grote boeken, maar leert met eenvoudige verhalen: parabels. Doen die parabels ons soms pijn ? Gaan wij akkoord met de principes ? Wat zou Jezus écht bedoelen ? Soms snijdt dat diep in ons eigen vlees !

18.00 u Jgt. Victor Peeters – Maria Lievens, Petrus Vermeulen en Dimpna Leysen. Jgt. Frans Vandeperre en overleden familieleden.

08.00 u Zm. Gaston Krieckemans, Marie Claes, familie Krieckemans, Claes, Hermans.

18.00 u H. Mis.

08.00 u H. Mis.

18.00 u Jgt. Paul Taels, Toke Schroven, Gerebernus Taels en kinderen Helena en Paula.

08.00 u Zm. Familie Louis Van Hoof – Cuyvers, Cluyts en Verlooy.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

het parochieblad met vakantie
Wij beginnen terug teksten
in te zamelen voor het nummer dat op 11 augustus verschijnt. Het weekend van 2 augustus verwachten wij weer iedereen monter en fris terug om te werken aan nummer 33.

uitvaartregeling in het bisdom antwerpen
In de zogenaamde “grote pers” was er de laatste tijd heel wat te doen rond de nieuwe regelingen voor uitvaarten in ons bisdom. Onze bisschop kwam speciaal naar Geel, om deze nieuwe regeling toe te lichten.
In principe zijn de veranderingen niet zo innemend, vermits de nieuwe richtlijnen in de zelfde richting gaan als hetgeen wij in Geel vroeger reeds als principe hadden gesteld. In enkele parochies van onze federatie zijn al enkele keren “uitvaarten nieuwe stijl” doorgegaan, maar ’t lag er niet te dik op. De uitzondering zal dan vanaf januari 2011 de regel worden:
1: De voorganger is in principe de pastoor, maar hij kan zijn opdracht ook delegeren aan iemand anders.
2: Een eucharistieviering is iets typisch voor de zondagviering en is niet noodzakelijk verbonden aan een begrafenis.
3: Ook de communie verwijst meer naar een eucharistieviering dan naar een begrafenis.
4: Zangkoren en elektronische muziekbronnen kunnen een evenwaardige inbreng hebben in de viering maar blijven elementen van het geheel.
Uiteraard zal er nog veel informatie moeten bij komen eer wij zo ver zijn, maar definitieve stappen zijn gezet in de definitieve richting.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28    

Externe Links